Време за ново начало!

 

Независимо дали търсите своята страст или
искате да започнете нова кариера, програмата
Мрежова администрация предлага курсове,
които ще ви дадат нови изживявания и
ще ви заредят с нови сили, мечти и планове.

 

Програма, създадена с цел да подпомогне развитието на млади специалисти или да даде тласък на стартиране на нова професионална кариера в областта на мрежовите технологии.

МРЕЖОВА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

В обучението са включени модули от всички направления в мрежовите технологии имащи зе цел да дадт широкоспектърна подготовка, с оглед на бъдещата ви експертна реализация в областта.

Занятията се провеждат в интерактивна среда, онагледявайки на практика изучаващият се материал, със засилен акцент върху новите тенденции в комуникационните и мрежови технологии. Базирано изцяло на основота на практически и лабораторни упражнения, симулации, демонстрации, практически семинари и дейности в компютърните мрежи, обучението  ви дава възможност в краткосрочен план да се изградите като експертен мрежов инжинер, имайки предимство при реализирането ви в професионална конкурентна среда.

Програмата е предназначена за всички, които искат да развият нов занаят или да дадат старт на нов професионален път за развитиел Най-добрите обучаващи се, получават възможности за стажове във водещи ИТ компании у нас.

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Съпътствайки развитието на мрежовите технологии и пазара на труда, програмата е съобразена с изискванията към мрежовите специалисти, инжинери и техници.

В хода на обучението, студентите получават възможност да се срещат с представители на водещи компании в областта, които ги запознават с новите тенденции и им дават възможност да решават реални казуси.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Програмата се състои от двусеместриално обучение, включващо задължителни модули, практически разработки, самостоятелни работи и семинари.Извън задължителни курсове, обучаващите се получават безплатен онлайн достъп до надграждащи модули, допълващи техните знания и умения.

МОДУЛИ ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

ВТОРИ СЕМЕСТЪР

Курсове от програмата (кредитни)

Лекционни

Лекционни

ВЪВЕДЕНИЕ В МРЕЖИТЕ

Placeholder content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

МАРШРУТИЗАЦИЯ И КОМУТАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖА
МАРШРУТИЗАЦИЯ В МАЩАБИРУЕМИ МРЕЖИ
ТЕХНОЛОГИИ И ПРОТОКОЛИ ЗА ОТДАЛЕЧЕНО СВЪРЗВАНЕ
ДИЗАЙН И ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ НА МРЕЖА
ОСНОВИ НА МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИИ
ОСНОВИ НА КИБЕРСИГУРНОСТТА
ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА
БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ. ТЕХНОЛОГИИ И ПРОТОКОЛИ
Placeholder content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
ГЛАСОВИ КОМУНИКАЦИИ В ЛОКАЛНА МРЕЖА
ЦЕНТРОВЕ ЗА ДАННИ. ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ
ОБЛАЧНИ СИСТЕМИ. ВИДОВЕ. РЕШЕНИЯ
МРЕЖОВИ РЕШЕНИЯ ЗА СИГУРНОСТ
КИБЕРСИГУРНОСТ. ЗАПЛАХИ И ЗАЩИТА
УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ
ПРОГРАМИРАНЕ ЗА МРЕЖОВИ ИНЖИНЕРИ
ПРОЕКТИРАНЕ НА МРЕЖОВА ПРОГРАМИРУЕМОСТ

Трейнингови курсове (кредитни)

Трейнингови курсове (кредитни)

ПРОЕКТ: ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ НА МАЩАБИРУЕМА МРЕЖА
ПРОЕКТ: ПРОЕКТИРАНЕ НА МОБИЛЕН СЕГМЕНТ НА МРЕЖА
ПРОЕКТ: ИМПЛЕМЕНТИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ ЗА СИГУРНОСТ
СЕМИНАР: НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖОВИ АРХИТЕКТУРИ
СЕМИНАР: ЦИФРОВИ МРЕЖОВИ АРХИТЕКТУРИ
СЕМИНАР: БИЗНЕС РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ
СЕМИНАР: ИДЕИ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАПЛАХИ ЗА СИГУРНОСТ В МРЕЖА
ПРОЕКТ: УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ

Placeholder content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ПРОЕКТ: ПРОЕКТИРАНЕ НА БЕЗЖИЧНА МРЕЖА
МАРШРУТИЗАЦИЯ В МАЩАБИРУЕМИ МРЕЖИ