На 17.06.2023 стартира обучение за “Implementing And Administering Cisco Solutions (CCNA) v.1 Exam 200-301”

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО Курсът включва три модула изучаващи изграждане, дизайн, архитектура, разглеждане на структура, функции и функционалност, инсталиране и конфигуриране,…
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Developing Applications Using Cisco Core Platforms and APIs (DEVCOR) v1.0

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

CompTIA A+ Core 1 (Exam 220-1101)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

CompTIA A+ Core 2 (Exam 220-1102)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

CompTIA Security+ (Exam SY0-601)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

CompTIA Network+ (Exam N10-008)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

CompTIA IT Fundamentals (ITF+) (Exam FC0-U61)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

CompTIA Cloud+(Exam CV0-003)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

CompTIA Cloud Essentials+(Exam CLO-002)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+)(Exam CS0-002)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

CompTIA PenTest+(Exam PT0-002)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

CompTIA Project+ (Exam PK0-004)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

CompTIA Server+(Exam SK0-005)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

CompTIA Linux+(XK0-005)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

CompTIA Data+(Exam DA0-001)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP+)(Exam CAS-004)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

JavaScript Essentials 1 (JSE)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

CPP – Advanced Programming in C++

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

CPA – Programming Essentials in C++

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

CLP – Advanced Programming in C

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ