На 14.01.2023 г. Стартира обучение за CCNA 1 Introduction to Networks

На 14.01.2023 г. Стартира обучение за CCNA 1 Introduction to Networks

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Module 1 Networking Today
Module 2 Basic Switch and End Device
Module 3 Protocols and Models
Module 4 Physical Layer
Module 5 Number Systems
Module 6 Data Link Layer
Module 7 Ethernet Switching
Module 8 Network Layer
Module 9 Address Resolution
Module 10 Basic Router Configuration
Module 11 IPv4 Addressing
Module 12 IPv6 Addressing
Module 13 ICMP
Module 14 Transport Layer
Module 15 Application Layer
Module 16 Network Security
Module 17 Build a Small Network

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

Продължителността на обучението е 70 уч.ч. Провеждат се два пъти през седмицата или събота и неделя по 5 уч.ч., общо 7 седмици.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Занятията се провеждат онлайн,използвайки платформата на Cisco Webex.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ

Такса обучение – 300 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 10.01.2023 г.

СЕРТИФИКАТ

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ