СТАРТИРА ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА 20741: NETWORKING WITH WINDOWS SERVER 2016

СТАРТИРА ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА 20741: NETWORKING WITH WINDOWS SERVER 2016

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

DFF

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

SDDD

САМОСТОЯТЕЛНА ЛАБОРАТОРНА СРЕДА

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ

КРАЕН СРОК НА ЗАПИСВАНЕ – 15.09.2022

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ

СЕРТИФИКАТ