СТАРТИРА ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 ADMINISTRATION

СТАРТИРА ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 ADMINISTRATION

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Курсът ви запознава с основните административни умения, необходими за внедряване и поддръжка на Windows Server 2019. Насочен е основно към ИТ специалисти, които имат знания и умения със сървърни операционни системи.
Обучението включва управление на идентичности, работа в мрежа, управление на масиви от данни и изчислителни мощности с помощта на Windows Server 2019. В допълнение се разглеждат казуси и реални сценарии, както и както и необходимите изисквания и характеристики, налични и приложими в Windows Server 2019.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Да сте преминали обучение за Windows Server 70-740 Install, Storage and Compute.

ТЕМИ КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Module 1: Windows Server Administration Overview;
Module 2: Identity Services in Windows Server;
Module 3: Network Infrastructure Services in Windows Server;
Module 4: File Servers and Storage management in Windows Server;
Module 5: Hyper-V virtualization and containers in Windows Server;
Module 6: High Availability in Windows Server;
Module 7: Disaster Recovery in Windows Server;
Module 8: Windows Server Security;
Module 9: Remote Desktop Services;
Module 10: Remote Access and Web Services in Windows Server;
Module 11: Monitoring, Performance and Troubleshooting;
Module 12: Upgrade and Migration in Windows Server

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

Продължителността на обучението е 40 уч.ч.л Занятията се провеждат събота и неделя по 5 уч.ч., онлайн.

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

Обучението се провежда в онлайн форма с инструктор.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ:

Такса обучение – 350 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 10.09.2022 г.

За записване или допълнителна информация, можете да използвате онлайн формата, да се обадите на телефони: +(359) 885 157 577; +(359) 889 957 577 или да изпратите имейл на адрес: register@technetuni.bg.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ