Стартира прием за обучение за Computer Hacking Forensic Investigator v10

Стартира прием за обучение за Computer Hacking Forensic Investigator v10

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

CHFI v10 includes all the essentials of digital forensics analysis and evaluation required for today’s digital world. From identifying the footprints of a breach to collecting evidence for a prosecution, CHFI v10 walks students through every step of the process with experiential learning. This course has been tested and approved by veterans and top practitioners of the cyber forensics industry.
CHFI v10 is engineered by industry practitioners for both professionals and aspiring professionals alike from careers including forensic analysts, cybercrime investigators, cyber defense forensic analysts, incident responders, information technology auditors, malware analysts, security consultants, and chief security officers.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОБУЧЕНИЕТО

CHFI v10 is engineered by industry practitioners for both professionals and aspiring professionals alike from careers including forensic analysts, cybercrime investigators, cyber defense forensic analysts, incident responders, information technology auditors, malware analysts, security consultants, and chief security officers.

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Module 01: Computer Forensics in Today’s World
Module 02: Computer Forensics Investigation Process
Module 03: Understanding Hard Disks and File Systems
Module 04: Data Acquisition and Duplication
Module 05: Defeating Antiforensics Techniques
Module 06: Windows Forensics
Module 07: Linux and Mac Forensics
Module 08: Network Forensics
Module 09: Investigating Web Attacks
Module 10: Dark Web Forensics
Module 11: Database Forensics
Module 12: Cloud Forensics
Module 13: Investigating Email Crimes
Module 14: Malware Forensics
Module 15: Mobile Forensics
Module 16: IoT Forensics

САМОСТОЯТЕЛНА ЛАБОРАТОРНА СРЕДА

Всеки участник получава онлайн достъп до самостоятелна виртуална работна среда и материали за обучение.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

Продължителността на обучението е 40 уч.ч. Занятията се провеждат събота и неделя по 5 уч.ч., общо четири седмици.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението се провежда в самостоятелна форма или в онлайн форма с инструктор.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ:

Такса обучение
Такса за обучение се заплаща след потвърдено участие от Ваша страна, официалната Ви регистрация и преди началото на самото обучение.

КРАЕН СРОК НА ЗАПИСВАНЕ

Крайнията срок за записване е до ……,
За да се регистрирате за обучение е необходимо да попълните онлайн формата за регистрация за обучение или да се обадите на телефони: +(359) 885 157 577; +(359) 889 957 577, или да изпратите имейл на адрес: register@technetuni.bg .
Допълнително ще получите обаждане от нас за официалната регистрация за обучението и конкретен график на провеждане на занятията.

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ОБУЧЕНИЕ

СЕРТИФИКАТ

Студентите, успешно завършили обучението, получават сертификат EC COUNCIL академията.

CERTIFICATION EXAM DETAILS:

Recommended Prerequisites
IT/forensics professionals with basic knowledge of IT/cybersecurity, computer forensics, and incident response.
Knowledge of Threat Vectors.
CHFI Exam Details
Number of Questions: 150
Test Duration: 4 hours
Test Format: Multiple choice
Test Delivery: EC-Council Exam Portal