СТАРТИРА ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА CCNP ENARSI, EXAM 300-410

СТАРТИРА ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА CCNP ENARSI, EXAM 300-410

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Внедряването на Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (ENARSI) v1.0 ви дава знанията, от които се нуждаете, за да инсталирате, конфигурирате, управлявате и отстранявате проблеми в корпоративна мрежа. Той обхваща усъвършенствани технологии за маршрутизиране и комутиране на мрежовата инфраструктура, като допълва и разширява темите, обхванати в курса за внедряване и експлоатация на основни технологии в една корпоративна мрежа на Cisco (ENCOR) v1.0.
Този курс ще ви помогне да се подготвите за изпита 300-410 Implementing Cisco® Enterprise Advanced Routing and Services (ENARSI), който покрива учебния план на сертификационните изпити:
CCNP® Enterprise
Cisco Certified Specialist – Enterprise Advanced Infrastructure Implementation.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Знания и умения, които трябва да имате, преди да започнете обучението:
Основни познания за дизайн и имплементация на мрежи
Основни познания за управление на мрежови устройства
Основни познания за имплементиране на сигурност в мрежата
Основни познания зо мрежова автоматизация

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Implement DHCP to operate across multiple LANs.
Implement EIGRP for IPv4 in a small to medium-sized business network.
Explain how advanced EIGRP features affect network performance.
Troubleshoot common EIGRP configuration issues.
Troubleshoot EIGRPv6 issues.
Explain how OSPF operates.
Implement multiarea OSPF for IPv4 to enable internetwork communications.
Troubleshoot connectivity issues in OSPFv2.
Implement multiarea OSPFv3.
Troubleshoot issues with OSPFv3 implementation.
Configure BGP.
Configure BGP with advanced features.
Explain the processes used by BGP for path selection.
Troubleshoot BGP issues.
Troubleshoot Route Maps and conditional forwarding issues.
Configure route redistribution between routing protocols.
Troubleshoot IPv4 and IPv6 route redistribution.
Explain the impact of VFR and MPLS on routing decisions.
Implement DMVPN tunnels.
Configure IPsec DMVPN with Pre-Shared Authentication.
Troubleshoot ACLs and Prefix Lists.
Troubleshoot security threats to a network.
Troubleshoot Device Management and Management Tools.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението е 70 уч.ч. Занятията се провеждат събота и неделя по 5 уч.ч., онлайн.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Обучението се провежда в онлайн форма с инструктор.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ:

Такса обучение – 450 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ:

За записване или допълнителна информация, можете да използвате онлайн формата, да се обадите на телефони: +(359) 885 157 577; +(359) 889 957 577 или да изпратите имейл на адрес: register@technetuni.bg.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ

СЕРТИФИКАТ:

След успешно завършване на обучението, студентите получават сертификат от Сиско академията