На 10.09.2023 г. стартира обучение за  “VMware  vSphere Optimize And Scale”

На 10.09.2023 г. стартира обучение за “VMware vSphere Optimize And Scale”

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Обучението включва конфигуриране и управление на високо налични и мащабируеми виртуални центрове за данни и инфраструктури. Преминавайки през поредица от теоретични лекции и практически лабораторни упражнения обучавайки се как да конфигурирате, настройвате и оптимизирате VMware vSphere®8 характеристиките, създавате стабилна основа на едни истински гъвкави и мащабируеми виртуални системи.
Обучението ще ви даде задълбочени познания за работа с функциите, настройките и контролите на VMware vSphere® 8, чрез които можете пълноценно да управлявате виртуалните инфраструктури във вашата организация.

След успешното завършване на обучението ще можете да:

Configure and manage vSphere networking and storage for a large and sophisticated enterprise
Use VMware vSphere® Client™ to manage certificates
Use Identity Federation to configure VMware vCenter Server® to use external identity sources
Use VMware vSphere® Trust Authority™ to secure the infrastructure for encrypted VMs
Use host profiles to manage VMware ESXi™ host compliance
Create and manage a content library for deploying virtual machines
Manage VM resource usage with resource pools
Monitor and analyze key performance indicators for compute, storage, and networking resources for ESXi hosts
Optimize the performance in the vSphere environment, including vCenter Server

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Да сте преминали обучение за VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V8];
Да имате еквивалентни знания, умения и административен опит с ESXi и vCenter Server;
Опит с работа в команден режим е силно препоръчително.

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

1. Network Scalability;
2. Storage Scalability;
3. Host and Management Scalability;
4. CPU Optimization;
5. Memory Optimization;
6. Storage Optimization;
7. Network Optimization;
8. vCenter Server Performance Optimization.

САМОСТОЯТЕЛНА ЛАБОРАТОРНА СРЕДА:

Всеки участник получава онлайн достъп до самостоятелна виртуална работна среда, безплатен софтуер и материали за обучение.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението е 40 уч.ч. Занятията се провеждат събота и неделя по 5 уч.ч., онлайн.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

Обучението се провежда самостоятелно или в онлайн форма с инструктор.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ:

Такса обучение – 450 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 10.09.2023 г.

За записване или допълнителна информация, можете да използвате онлайн формата, да се обадите на телефони: +(359) 885 157 577; +(359) 889 957 577 или да изпратите имейл на адрес: register@technetuni.bg.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ

СЕРТИФИКАЦИЯ:

След успешното завършване на обучението получавате сертификат от VMware академията.
Участието ви в това обучение отговаря на и изискванията и учебен план за покриване на сертификационен изпит за VMware Certified Professional – Data Center Virtualization (VCP-DCV).