На 07.10.2023 г. в Сиско академията на ТехНетУни стартират групите за обучение за CCNA 1 Introduction to Networks v7.02(ITN)

На 07.10.2023 г. в Сиско академията на ТехНетУни стартират групите за обучение за CCNA 1 Introduction to Networks v7.02(ITN)

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Това е първият от трите модула, в който се изучава проектиране, дизайн, архитектура, инсталиране и конфигуриране на компютърни мрежи. Материалът обхваща изучаване на OSI модел и TCP/IP стек, ИП адресиране и събнетиране, както и първоначална конфигурация на мрежови устройства, необходими за изграждане на една малка локална мрежа . Обучението освен теоретична част има задължителна практическа част, която в този модул се осъществява с помощта на Cisco Packet Tracer. Студентите получават достъп до материалите от Сиско академията и по време на занятия след лекционната част се учат на практика как да проектират една мрежа, как да конфигурират устройства в нея и как да отстраняват възникнали проблеми използвайки симулационна среда.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Компютърна грамотност и антглийски език.

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Module 1 Networking Today
Module 2 Basic Switch and End Device
Module 3 Protocols and Models
Module 4 Physical Layer
Module 5 Number Systems
Module 6 Data Link Layer
Module 7 Ethernet Switching
Module 8 Network Layer
Module 9 Address Resolution
Module 10 Basic Router Configuration
Module 11 IPv4 Addressing
Module 12 IPv6 Addressing
Module 13 ICMP
Module 14 Transport Layer
Module 15 Application Layer
Module 16 Network Security
Module 17 Build a Small Network

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението е 70 уч.ч или общо 7 седмици. Занятията ще се провеждат събота и неделя, сутрин от 09:30 до 12:00.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

Занятията се провеждат онлайн с инструктор, използвайки платформата на Cisco Webex.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ:

Такса обучение – 300 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 25.09.2023 г.

За записване за обучението е необходимо да попълните формата за регистрация или да се свържете с нас на телефоните на центъра, или да ни пишете на имейл: info@technetuni.bg.

СЕРТИФИКАТ

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ