На 07.10.2023 стартира обучение за “Implementing and Administering Cisco Solutions (CCNA) v.1 Exam 200-301”

На 07.10.2023 стартира обучение за “Implementing and Administering Cisco Solutions (CCNA) v.1 Exam 200-301”

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Курсът включва три модула изучаващи изграждане, дизайн, архитектура, разглеждане на структура, функции и функционалност, инсталиране и конфигуриране, както и отстраняване на проблеми в компютърните мрежи. Обхваща разглеждане на мрежовите техники и технологии, необходими за създаване и и поддържане на мрежови устройства, ИП адресиране както и идентифициране на основни заплахи за сигурността на мрежата. Фокусира се върху технологиите за комутиране и маршрутизиране, необходими за изграждане на малки и средни бизнес мрежи, включително безжични локални мрежи и концепции за сигурност. Ще се научите да конфигурирате мрежи, да отстранявате неизправности, да идентифицирате и намалявате заплахите за сигурността, както и да конфигурирате защити на мрежите.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Да имате базови познания по мрежи.

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

CCNA 1 Introduction to Networks v7.0 (IN)

1 – Networking today
2 – Basic Switch and End Device Configuration
3 – Protocols and Models
4 – Physical Layer
5 – Number Systems
6 – Data Link Layer
7 – Ethernet Switching
8 – Network Layer
9 – Address Resolution
10 – Basic router configuration
11 – IPv4 Addressing
12 – IPv6 Addressing
13 – ICMP
14 – Transport Layer
15 – Application Layer
16 – Network Security fundamentals
17 – Build a Small Networks

CCNA 2 Switching, Routing and Wireless Essentials v7.0 (SRWE)

Basic Device configuration – 1
Switching Concepts – 2
VLANs – 3
Inter-VLAN Routing – 4
STP Concepts – 5
EtherChannel – 6
DHCPv4 – 7
SLAAC and DHCPV6 – 8
FHRP Concepts – 9
LAN Security Concepts – 10
Switch Security Configuration – 11
WLAN Concepts – 12
WLAN Configuration – 13
Routing Concepts – 14
IP Static Routing – 15
Troubleshoot static and Default Routes – 16

CCNA 3 Switching, Routing and Wireless Essentials v7.0 (SRWE)

1 – Single-Area OSPFv2 Concepts
2 – Single-Area OSPFv2 Configuration
3 – Network Security Concepts
4 – ACL Concepts
5 – ACL for IPv4 Configuration
6 – NAT for IPv4 Configuration
7 – WAN Concepts
8 – VPN and IPSec Concepts
9 – QoS Concepts
10 – Network Management
11 – Network Design
12 – Network Troubleshooting
13 – Network Virtualization
14 – Network Automation

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Обучението е с продължителност 40 уч.ч. Провежда се събота и неделя по 5 уч.ч., вечер от 18:00 ч. до 21:30 ч.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

Обучението се провежда в онлайн форма с инструктор. Занятията се състоят от две части: лекционна и практическа. Лекционна част включва запознаване на студентите със съответната тема, а на практическата се правят лабораторни упражнения по протоколите и технологиите които са включени в темата.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ:

Такса обучение – 900 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 25.09.2023 г.

За записване, можете да използвате регистрационната онлайн форма (чрез линка по-долу), да се обадите по телефон или да изпратите имейл.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ