На 07.10.2023 г. стартира обучение за Microsoft certified: Azure administrator associate, exam AZ-104

На 07.10.2023 г. стартира обучение за Microsoft certified: Azure administrator associate, exam AZ-104

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението е предназначено за администратори, които ще имплементират, мониторират и управляват процесорни ресурси, масиви от данни, мрежовата част и сигурността на създадени технологични решения с Microsoft Azure.

Теми, включени в обучението:
Manage Azure Identities and Governance
Implement and Manage Storage
Deploy and Manage Azure Compute Resources
Configure and Manage Virtual Networking
Monitor and Backup Azure Resources

УЧЕБЕН ПЛАН НА КУРСА

MANAGE AZURE IDENTITIES AND GOVERNANCE

1. Manage Azure Active Directory (Azure AD) objects
• Create users and groups
• Manage licenses in Azure AD
• Create administrative units
• Manage user and group properties
• Manage device settings and device identity
• Perform bulk updates
• Manage guest accounts
• Configure self-service password reset

2. Manage access control
• Create custom role-based access control (RBAC) and Azure AD roles
• Provide access to Azure resources by assigning roles at different scopes
• Interpret access assignments

3. Manage Azure subscriptions and governance
• Configure and manage Azure Policy
• Configure resource locks
• Apply and manage tags on resources
• Manage resource groups
• Manage subscriptions
• Manage costs by using alerts, budgets, and recommendations
• Configure management groups

IMPLEMENT AND MANAGE STORAGE

1. Configure access to storage
• Configure network access to storage accounts
• Create and configure storage accounts
• Generate shared access signature tokens
• Configure stored access policies
• Manage access keys
• Configure Azure AD authentication for a storage account
• Configure storage encryption

2. Manage data in Azure storage accounts
• Create Import and Export Jobs
• Manage Data By Using Azure Storage Explorer and AzCopy
• Implement Azure Storage Redundancy
• Configure Object Replication

3. Configure Azure Files and Azure Blob Storage
• Create an Azure file share
• Configure Azure Blob Storage
• Configure Storage Tiers
• Configure Blob Lifecycle Management

DEPLOY AND MANAGE AZURE COMPUTE RESOURCES

1. Automate deployment of resources by using templates
• Modify an ARM template
• Deploy a template
• Save a deployment as an ARM template
• Deploy virtual machine (VM) extensions

2. Create and configure VMs
• Create a VM
• Manage images by using the Azure Compute Gallery
• Configure Azure Disk Encryption
• Move VMs from one resource group to another
• Manage VM sizes
• Add data disks
• Configure VM network settings
• Configure VM availability options
• Deploy and configure VM scale sets

3. Create and Configure VMs
• Create a VM
• Manage images by using the Azure Compute Gallery
• Configure Azure Disk Encryption
• Move VMs from one resource group to another
• Manage VM sizes
• Add data disks
• Configure VM network settings
• Configure VM availability options
• Deploy and configure VM scale sets

4. Create and configure containers
• Configure sizing and scaling for Azure Container Instances
• Configure container groups for Azure Container Instances
• Configure storage for Azure Kubernetes Service (AKS)
• Configure scaling for AKS
• Configure network connections for AKS
• Upgrade an AKS cluster

5. Create and configure an Azure App Service
• Create an App Service plan
• Configure scaling settings in an App Service plan
• Create an App Service
• Secure an App Service
• Configure custom domain names
• Configure backup for an App Service
• Configure networking settings
• Configure deployment settings

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

Продължителността на обучението е 40 уч.ч. Занятията ще се провеждат събота и неделя по 5 уч.ч., общо четири седмици.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението се провежда онлайн с инструктор.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ350 лв.

Такса обучение – 350 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 15.10.2022 г.

За да се запишете за обучение е необходимо да попълните формата за регистрация. Допълнително ще се свържем с Вас, с конкретен график на провеждане на занятията и официалната регистрация за обучението.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ

СЕРТИФИКАТ

Получавате сертификат за преминатото обучение.

СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ

Сертификационен изпит се полага във всеки един тестови център на Pearson VUE.

СЕРТИФИКАЦИОННИ ПЪТИЩА