На 14.10.2023 г. стартира обучение за “CCNA Devnet Associate, Exam 200-901”

На 14.10.2023 г. стартира обучение за “CCNA Devnet Associate, Exam 200-901”

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Курсът DEVASC е предназначен за хора, които искат да получат знания и умения, за мрежово програмиране и автоматизация. Материалът включва изучаване на основни концепции за кодиране и работа в мрежа, както и създаване на код с помощта на Python.

След успешно преминаване на обучението ще добиете знания и умения как да:
• Да пишете код на Python и в Linux среда;
• Да внедрявате среда за разработка, като използвате ресурси на DevNet;
• Да използвате най-добрите практики за разработка на софтуер и дизайн;
• Да създавате REST API заявки през HTTPS за сигурно интегриране на услуги;
• Да обяснявате процесите и устройствата, които поддържат мрежова свързаност;
• Да използвате съвременните технологии за внедряване и защита на приложения и данни в облачна среда;
• Да сравнявате методите за тестване и внедряване на софтуер в среди за автоматизация и симулация;
• Да сравнявате платформите на Cisco, използвани за сътрудничество, управление на инфраструктурата и автоматизация.

Този сертификат може да ви помогне да станете пионер в бъдещата платформа на Cisco. Ако вече познавате процеса на разработка на софтуер и работните процеси на DevOps, сертифицирането на Cisco DevNet е естествена следваща стъпка. Aко сте мрежов инженер или техник и искате да добавите кодиране и API заявки към вашите знания и умения, Cisco DevNet Associate е страхотна отправна точка.

Cisco Certified DevNet Associate може да бъде сертификатът за вас, ако:
• Имате опит или интерес към кодирането;
• Обичате да измисляте нови, по-ефективни начини да автоматизирате процесите;
• Харесвате логически пъзели, судоку, лего или майнкрафт;
• Обичате да учите нови неща.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Да имате основни познания за TCP/IP мрежи.

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

1. Software Development and Design

 • Compare data formats (XML, JSON, and YAML)
 • Describe parsing of common data format (XML, JSON, and YAML) to Python data structures
 • Describe the concepts of test-driven development
 • Compare software development methods (agile, lean, and waterfall)
 • Explain the benefits of organizing code into methods / functions, classes, and modules
 • Identify the advantages of common design patterns (MVC and Observer)
 • Explain the advantages of version control
 • Utilize common version control operations with Git

2. Understanding and Using API`s

 • Construct a REST API request to accomplish a task given API documentation
 • Describe common usage patterns related to webhooks
 • Identify the constraints when consuming APIs
 • Explain common HTTP response codes associated with REST APIs
 • Troubleshoot a problem given the HTTP response code, request and API documentation
 • Identify the parts of an HTTP response (response code, headers, body)
 • Utilize common API authentication mechanisms: basic, custom token, and API keys
 • Compare common API styles (REST, RPC, synchronous, and asynchronous)
 • Construct a Python script that calls a REST API using the requests library

3. Cisco Platforms and Development

 • Construct a Python script that uses a Cisco SDK given SDK documentation
 • Describe the capabilities of Cisco network management platforms and APIs (Meraki, Cisco DNA Center, ACI, Cisco SD-WAN, and NSO)
 • Describe the capabilities of Cisco compute management platforms and APIs (UCS Manager, UCS Director, and Intersight)
 • Describe the capabilities of Cisco collaboration platforms and APIs (Webex Teams, Webex devices, Cisco Unified Communication Manager including AXL and UDS interfaces, and Finesse)
 • Describe the capabilities of Cisco security platforms and APIs (Firepower, Umbrella, AMP, ISE, and ThreatGrid)
 • Describe the device level APIs and dynamic interfaces for IOS XE and NX-OS
 • Identify the appropriate DevNet resource for a given scenario (Sandbox, Code Exchange, support, forums, Learning Labs, and API documentation)
 • Apply concepts of model driven programmability (YANG, RESTCONF, and NETCONF) in a Cisco environment
 • Construct code to perform a specific operation based on a set of requirements and given API reference documentation such as these:

4. Application Deployment and Security

 • Describe benefits of edge computing
 • Identify attributes of different application deployment models (private cloud, public cloud, hybrid cloud, and edge)
 • Identify the attributes of these application deployment types
 • Describe components for a CI/CD pipeline in application deployments
 • Construct a Python unit test
 • Interpret contents of a Dockerfile
 • Utilize Docker images in local developer environment
 • Identify application security issues related to secret protection, encryption (storage and transport), and data handling
 • Explain how firewall, DNS, load balancers, and reverse proxy in application deployment
 • Describe top OWASP threats (such as XSS, SQL injections, and CSRF)
 • Utilize Bash commands (file management, directory navigation, and environmental variables)
 • Identify the principles of DevOps practices

5. Infrastructure and Automation

 • Describe the value of model driven programmability for infrastructure automation
 • Compare controller-level to device-level management
 • Describe the use and roles of network simulation and test tools (such as VIRL and pyATS)
 • Describe the components and benefits of CI/CD pipeline in infrastructure automation
 • Describe principles of infrastructure as code
 • Describe the capabilities of automation tools such as Ansible, Puppet, Chef, and Cisco NSO
 • Identify the workflow being automated by a Python script that uses Cisco APIs including ACI, Meraki, Cisco DNA Center, or RESTCONF
 • Identify the workflow being automated by an Ansible playbook (management packages, user management related to services, basic service configuration, and start/stop)
 • Identify the workflow being automated by a bash script (such as file management, app install, user management, directory navigation)
 • Interpret the results of a RESTCONF or NETCONF query
 • Interpret basic YANG models
 • Interpret a unified diff
 • Describe the principles and benefits of a code review process
 • Interpret sequence diagram that includes API calls

6. Network Fundamentals

 • Describe the purpose and usage of MAC addresses and VLANs
 • Describe the purpose and usage of IP addresses, routes, subnet mask / prefix, and gateways
 • Describe the function of common networking components (such as switches, routers, firewalls, and load balancers)
 • Interpret a basic network topology diagram with elements such as switches, routers, firewalls, load balancers, and port values
 • Describe the function of management, data, and control planes in a network device
 • Describe the functionality of these IP Services: DHCP, DNS, NAT, SNMP, NTP
 • Recognize common protocol port values (such as, SSH, Telnet, HTTP, HTTPS, and NETCONF)
 • Identify cause of application connectivity issues (NAT problem, Transport Port blocked, proxy, and VPN)
 • Explain the impacts of network constraints on applications.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението е 70 уч.ч. Занятията се провеждат събота и неделя по 5 уч.ч., онлайн.

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението се провежда в онлайн форма с инструктор.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ:

Такса обучение – 350 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 10.10.2023

За записване или допълнителна информация, можете да използвате онлайн формата, да се обадите на телефони: +(359) 885 157 577; +(359) 889 957 577 или да изпратите имейл на адрес: register@technetuni.bg.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ

СЕРТИФИКАТ

След успешно завършване на обучението, студентите получават сертификат от Сиско академията и ваучер отстъпка 50 % от таксата за сертификационния изпит.
Допълнителна информация, можете да прочетете тук.