На 14.10.2023 г. стартира за обучение за “VMware vSPHERE ICM 80”

На 14.10.2023 г. стартира за обучение за “VMware vSPHERE ICM 80”

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

VMware vSphere е в основата на софтуерно дефинирания център за данни. Тя разширява възможностите за виртуализация, мащабиране на приложенията, предварително дефиниране на компонентите на виртуалния център за данни и опростява управлението му. Обучението включва инсталиране, конфигуриране и управление на VMware vSphere, Esxi и vCenter Server. Той ви подготвя използвайки софтуер на VMware да създавате, администрирате, мониторирате виртуални центрове за данни от всякакъв тип.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Да имате компютърна грамотност и да владеете английски език.

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Module 1 Course Introduction
Module 2 Introduction to vSphere and the software-Defined Data Center
Module 3 Virtual Machines
Module 4 vCenter Server
Module 5 Configuring and Managing Virtual Networks
Module 6 Configuring and Managing Virtual Storage
Module 7 Virtual Machine Management
Module 8 Resource Management and Monitoring
Module 9 vSphere Clusters
Module 10 vSphere Lifecycle Management

САМОСТОЯТЕЛНА ЛАБОРАТОРНА СРЕДА:

Всеки участник получава онлайн достъп до самостоятелна виртуална работна среда, безплатен софтуер и материали за обучение.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението е 40 уч.ч. Занятията се провеждат събота и неделя по 5 уч.ч., общо четири седмици.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

Обучението се провежда в онлайн форма с инструктор.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ: 450 лв.

Такса обучение – 450 лв.

КРАЕН СРОК НА ЗАПИСВАНЕ – 12.10.2023 г.

За записване за обучение е необходимо да попълните формата за регистрация. Допълнително ще се свържем с Вас, с конкретен график на провеждане на занятията и официалната регистрация за обучението.

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ОБУЧЕНИЕ

СЕРТИФИКАТ:

ПЪТИЩА НА СЕРТИФИКАЦИЯ