Author: technetuniadmin

Aug
11
Aug
11

На 07.10.2023 г. в Сиско академията на ТехНетУни стартират групите за обучение за CCNA 1 Introduction to Networks v7.02(ITN)

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО: Това е първият от трите модула, в който се изучава проектиране, дизайн, архитектура, инсталиране и конфигуриране на компютърни мрежи. Материалът обхваща изучаване на OSI модел и TCP/IP стек, ИП адресиране и събнетиране, както и първоначална конфигурация на мрежови устройства, необходими за изграждане на една малка локална мрежа . Обучението освен теоретична част […]

DETAIL
Aug
11

На 10.09.2023 г. стартира обучение за “VMware vSphere Optimize And Scale”

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО: Обучението включва конфигуриране и управление на високо налични и мащабируеми виртуални центрове за данни и инфраструктури. Преминавайки през поредица от теоретични лекции и практически лабораторни упражнения обучавайки се как да конфигурирате, настройвате и оптимизирате VMware vSphere®8 характеристиките, създавате стабилна основа на едни истински гъвкави и мащабируеми виртуални системи. Обучението ще ви даде […]

DETAIL
Feb
26

TECHNOLOGY CLOUD

LEARNING CLOUD

CERTIFICATION CLOUD

SUPERHEROES

Адрес: 1000 София,
Център
ТЕХНЕТУНИ – ИТ Трейнинг Център
телефон: (359) 888 722 325
телефон:(359) 885 157 577
телефон: (359) 889 957 577
e-mail: info@technetuni.bg;
register@technetuni.bg
д-р Йонка Ганчева

Работно време: понеделник – петък
от 09:30 ч. до 20:00 ч.
събота – неделя: почивни дни

ИНИЦИАТИВИ

Академия за таланти

Онлайн университет

Оазис от знания

Облак от иновации

Стани герой!

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Мудъл

Форма за контакти

TOP