CCNA Devnet Associate, Exam 200-901

START:
February 2, 2023
DURATION:
70 уч.ч.
ID:
006

Address

онлайн   View map

Categories

CCNA , Cisco Academy

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Курсът DEVASC е предназначен за хора, които искат да получат знания и умения, за мрежово програмиране и автоматизация. Материалът включва изучаване на основни концепции за кодиране и работа в мрежа, както и създаване на код с помощта на Python.

След успешно преминаване на обучението ще добиете знания и умения как да:
• Да пишете код на Python и в Linux среда;
• Да внедрявате среда за разработка, като използвате ресурси на DevNet;
• Да използвате най-добрите практики за разработка на софтуер и дизайн;
• Да създавате REST API заявки през HTTPS за сигурно интегриране на услуги;
• Да обяснявате процесите и устройствата, които поддържат мрежова свързаност;
• Да използвате съвременните технологии за внедряване и защита на приложения и данни в облачна среда;
• Да сравнявате методите за тестване и внедряване на софтуер в среди за автоматизация и симулация;
• Да сравнявате платформите на Cisco, използвани за сътрудничество, управление на инфраструктурата и автоматизация.

Този сертификат може да ви помогне да станете пионер в бъдещата платформа на Cisco. Ако вече познавате процеса на разработка на софтуер и работните процеси на DevOps, сертифицирането на Cisco DevNet е естествена следваща стъпка. Aко сте мрежов инженер или техник и искате да добавите кодиране и API заявки към вашите знания и умения, Cisco DevNet Associate е страхотна отправна точка.

Cisco Certified DevNet Associate може да бъде сертификатът за вас, ако:
• Имате опит или интерес към кодирането;
• Обичате да измисляте нови, по-ефективни начини да автоматизирате процесите;
• Харесвате логически пъзели, судоку, лего или майнкрафт;
• Обичате да учите нови неща.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Да имате основни познания за TCP/IP мрежи

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

1. Software Development and Design

  • Compare data formats (XML, JSON, and YAML)

Describe parsing of common data format (XML, JSON, and YAML) to Python data structures
Describe the concepts of test-driven development

  • Compare software development methods (agile, lean, and waterfall)

Explain the benefits of organizing code into methods / functions, classes, and modules
Identify the advantages of common design patterns (MVC and Observer)
Explain the advantages of version control
Utilize common version control operations with Git

2. Understanding and Using API`s

Construct a REST API request to accomplish a task given API documentation
Describe common usage patterns related to webhooks
Identify the constraints when consuming APIs
Explain common HTTP response codes associated with REST APIs
Troubleshoot a problem given the HTTP response code, request and API documentation
Identify the parts of an HTTP response (response code, headers, body)
Utilize common API authentication mechanisms: basic, custom token, and API keys
Compare common API styles (REST, RPC, synchronous, and asynchronous)
Construct a Python script that calls a REST API using the requests library

3. Cisco Platforms and Development

Construct a Python script that uses a Cisco SDK given SDK documentation
Describe the capabilities of Cisco network management platforms and APIs (Meraki, Cisco DNA Center, ACI, Cisco SD-WAN, and NSO)
Describe the capabilities of Cisco compute management platforms and APIs (UCS Manager, UCS Director, and Intersight)
Describe the capabilities of Cisco collaboration platforms and APIs (Webex Teams, Webex devices, Cisco Unified Communication Manager including AXL and UDS interfaces, and Finesse)
Describe the capabilities of Cisco security platforms and APIs (Firepower, Umbrella, AMP, ISE, and ThreatGrid)
Describe the device level APIs and dynamic interfaces for IOS XE and NX-OS
Identify the appropriate DevNet resource for a given scenario (Sandbox, Code Exchange, support, forums, Learning Labs, and API documentation)
Apply concepts of model driven programmability (YANG, RESTCONF, and NETCONF) in a Cisco environment
Construct code to perform a specific operation based on a set of requirements and given API reference documentation such as these:

4. Application Deployment and Security

Describe benefits of edge computing
Identify attributes of different application deployment models (private cloud, public cloud, hybrid cloud, and edge)
Identify the attributes of these application deployment types
Describe components for a CI/CD pipeline in application deployments
Construct a Python unit test
Interpret contents of a Dockerfile
Utilize Docker images in local developer environment
Identify application security issues related to secret protection, encryption (storage and transport), and data handling
Explain how firewall, DNS, load balancers, and reverse proxy in application deployment
Describe top OWASP threats (such as XSS, SQL injections, and CSRF)
Utilize Bash commands (file management, directory navigation, and environmental variables)
Identify the principles of DevOps practices

5. Infrastructure and Automation

Describe the value of model driven programmability for infrastructure automation
Compare controller-level to device-level management
Describe the use and roles of network simulation and test tools (such as VIRL and pyATS)
Describe the components and benefits of CI/CD pipeline in infrastructure automation
Describe principles of infrastructure as code
Describe the capabilities of automation tools such as Ansible, Puppet, Chef, and Cisco NSO
Identify the workflow being automated by a Python script that uses Cisco APIs including ACI, Meraki, Cisco DNA Center, or RESTCONF
Identify the workflow being automated by an Ansible playbook (management packages, user management related to services, basic service configuration, and start/stop)
Identify the workflow being automated by a bash script (such as file management, app install, user management, directory navigation)
Interpret the results of a RESTCONF or NETCONF query
Interpret basic YANG models
Interpret a unified diff
Describe the principles and benefits of a code review process
Interpret sequence diagram that includes API calls

6. Network Fundamentals

Describe the purpose and usage of MAC addresses and VLANs
Describe the purpose and usage of IP addresses, routes, subnet mask / prefix, and gateways
Describe the function of common networking components (such as switches, routers, firewalls, and load balancers)
Interpret a basic network topology diagram with elements such as switches, routers, firewalls, load balancers, and port values
Describe the function of management, data, and control planes in a network device
Describe the functionality of these IP Services: DHCP, DNS, NAT, SNMP, NTP
Recognize common protocol port values (such as, SSH, Telnet, HTTP, HTTPS, and NETCONF)
Identify cause of application connectivity issues (NAT problem, Transport Port blocked, proxy, and VPN)
Explain the impacts of network constraints on applications.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

Продължителността на обучението е 70 уч.ч. Занятията се провеждат събота и неделя по 5 уч.ч., онлайн.

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението се провежда в онлайн форма с инструктор.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ

Такса обучение – 350 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ

За записване или допълнителна информация, можете да използвате онлайн формата, да се обадите на телефони: +(359) 885 157 577; +(359) 889 957 577 или да изпратите имейл на адрес: register@technetuni.bg.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ

СЕРТИФИКАТ

След успешно завършване на обучението, студентите получават сертификат от Сиско академията и ваучер отстъпка от таксата за сертификационния изпит.
Допълнителна информация, можете да прочетете тук.

Такса обучение - 350 лв.

Записване за обучение

TECHNOLOGY CLOUD

LEARNING CLOUD

CERTIFICATION CLOUD

SUPERHEROES

Адрес: 1000 София,
Център
ТЕХНЕТУНИ – ИТ ТРейнинг Център
телефон: (359) 888 722 325
телефон:(359) 885 157 577
телефон: (359) 889 957 577
e-mail: info@technetuni.bg;
register@technetuni.bg
д-р Йонка Ганчева

Работно време: понеделник – петък
от 09:30 ч. до 20:00 ч.
събота – неделя: почивни дни

ИНИЦИАТИВИ

Академия за таланти

Онлайн университет

Оазис от знания

Облак от иновации

Стани герой!

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Мудъл

Форма за контакти

TOP