vSphere: Optimize and Scale 7.0

START:
October 8, 2023
DURATION:
40 уч.ч.
ID:
002

Address

онлайн   View map

Categories

VCP , VMware-Academy

VMWARE vSPHERE Optimize And Scale 7.0

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението включва конфигуриране и управление на мрежа и масиви за съхранение на данни във виртуална инфраструктура на голяма компания. Използване на vSphere Client и vSphere ESXi Shell софтуер за управление на vSphere инфраструктура. Защита на vSphere инфраструктурата срещу заплахи за сигурността. Създаване на библиотеки със съдържание за внедряване на виртуални машини. Мониториране и анализиране на ключови показатели за ефективност за изчисления, съхранение и работа в мрежа със свързани ресурси имплементирани върху ESXi хостове. Оптимизиране на производителността на ESXi хостове и vCenter сървъри..

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Да имате компютърна грамотност и да владеете английски език.

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

1 Course Introduction
• Introductions and course logistics
• Course objectives
2 Network Scalability
• Configure and manage vSphere distributed switches
• Describe how VMware vSphere® Network I/O Control enhances performance
• Explain distributed switch features such as port mirroring and NetFlow
3 Storage Scalability
• Explain why VMware vSphere® VMFS is a high-performance, scalable file system
• Explain VMware vSphere® Storage APIs – Array Integration, VMware vSphere® API for Storage Awareness™, and vSphere APIs for I/O filtering
• Configure and assign virtual machine storage policies
• Create VMware vSAN™ storage policies
• Recognize components of the VMware vSphere® Virtual Volumes™ architecture
• Configure VMware vSphere® Storage DRS™ and VMware vSphere® Storage I/O Control
4 Host and Management Scalability
• Use the vSphere Client to manage vSphere certificates
• Describe identity federation and recognize its use cases
• Configure identity federation to allow vCenter Server to use external identity provider
• Describe the benefits and use cases of vSphere Trust Authority
• Configure vSphere Trust Authority
• Use host profiles to manage ESXi configuration compliance
• Create a local content library and subscribe to a published content library
• Deploy VMs from a content library
• Create and manage resource pools in a cluster
• Describe how scalable shares work
5 CPU Optimization
• Explain the CPU scheduler operation and other features that affect CPU performance
• Explain NUMA and vNUMA support
• Use esxtop to monitor key CPU performance metrics
6 Memory Optimization
• Explain ballooning, memory compression, transparent page sharing, and host-swapping techniques for memory reclamation when memory is overcommitted
• Use esxtop to monitor key memory performance metrics
7 Storage Optimization
• Describe storage queue types and other factors that affect storage performance
• Discuss vSphere support for NVMe and iSER technologies
• Use esxtop to monitor key storage performance metrics
8 Network Optimization
• Explain performance features of network adapters
• Explain the performance features of vSphere networking
• Use esxtop to monitor key network performance metrics
9 vCenter Server Performance Optimization
• Describe the factors that influence vCenter Server performance
• Use VMware vCenter® Server Appliance™ tools to monitor resource use

САМОСТОЯТЕЛНА ЛАБОРАТОРНА СРЕДА

Всеки участник получава онлайн достъп до самостоятелна виртуална работна среда, безплатен софтуер и материали за обучение.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

Продължителността на обучението е 40 уч.ч. Занятията се провеждат два пъти през седмицата вечер от 19:30 до 22:00 ч или събота и неделя по 5 уч.ч., общо четири седмици.

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението се провежда в онлайн форма с инструктор.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ

Такса обучение – 550 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ

За записване или допълнителна информация, можете да използвате онлайн формата, да се обадите на телефони: +(359) 885 157 577; +(359) 889 957 577 или да изпратите имейл на адрес: info@technetuni.bg. Допълнително ще се свържем с Вас, с конкретен график на провеждане на занятията и официалната регистрация за обучението.

СЕРТИФИКАТ

ПЪТИЩА НА СЕРТИФИКАЦИЯ

Такса обучение: 550 лв.

Записване за обучение

TECHNOLOGY CLOUD

LEARNING CLOUD

CERTIFICATION CLOUD

SUPERHEROES

Адрес: 1000 София,
Център
ТЕХНЕТУНИ – ИТ Трейнинг Център
телефон: (359) 888 722 325
телефон:(359) 885 157 577
телефон: (359) 889 957 577
e-mail: info@technetuni.bg;
register@technetuni.bg
д-р Йонка Ганчева

Работно време: понеделник – петък
от 09:30 ч. до 20:00 ч.
събота – неделя: почивни дни

ИНИЦИАТИВИ

Академия за таланти

Онлайн университет

Оазис от знания

Облак от иновации

Стани герой!

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Мудъл

Форма за контакти

TOP