EC COUNCIL PARTNER

Развивайте знания и умения по киберсигурност!

Направете първата стъпка с нас!

          ТехНетУни в качеството се на лицензиран партньор на EC Council предлага обучения по курсове и програми за киберсигурност.

        Това са поредица от обучения, в които се изучават най-актуалните и съвременни методи и техники,  за защити на системите, мрежовите инфраструктури и приложения с оглед осигуряване на сигурността им. Най-известна е програмата за сертифицирани етични хакери, която дава възможност на специалистите да получат знания и умения, както и възможности, необходими за борба със злонамерени лица.

Програми, курсове и пътища на сертификация с EC Council:

Програма и курс за крайни потребители
Въведение в киберсигурността - програми и курсове за начинаещи

Ethical Hacking Essentials (EHE)
Network Defense Essentials (NHE)
Digital Forensics Essentials (DFE )
⇒ Certified Security Specialist - обединява трите обучения (EHE+NHE+DFE ) в едно и завършва с един сертификационен изпит

Програма за кибертехници
Програма за мениджери

Програма и курс за крайни потребители

В програмата се разглеждат ключови моменти за:
Важността на данните в информационната ера и огромното количество заплахи, които се генерират срещу тях; Какво представлява процеса на осигуряване на сигурност от неоторизиран достъп и защита на информацията на инфраструктурата която я съхранява; Чия е отговорността за опазване на информацията и кои са методите и техниките за имплементиране на сигурност; Кои са елементите на сиргурността; Какви са потенциалните загуби след генерирана атака и пробив в сигурността на системите; Кои са ефективните политики за сигурност, които се имплементират за минимизиране на рисковете от заплахи и кражба на данни;

Certified Secure Computer User (CSCU)

Обучението за  CERTIFIED SECURE COMPUTER USER v3 дава знания и умения за защити на цифровия потребител от хакери и измами. Научете се да защитавате компютри и мрежи, мобилни телефони и игрални системи, IoT и интелигентни домашни устройства.
Студентите ще придобият основни познания за различни заплахи за компютърната и мрежовата сигурност, като например: КРАЖБА НА САМОЛИЧНОСТ,  ЗЛОНАМЕРЕН СОФТУЕР,  СОЦИАЛНО ИНЖЕНЕРСТВО, ЗАГУБА НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ИЗМАМИ С КРЕДИТНИ КАРТИ, ОНЛАЙН БАНКИРАНЕ, ФИШИНГ ИЗМАМИ.

БЪДЕТЕ КИБЕРХИТРИ: НЕ ПОПАДАЙТЕ В КАПАНА!
Оптимизиран с най-новите операционни системи, инструменти и техники курсът C|SCU включва осигуряване на защита и на устройствата от интернет на нещата и игровите конзоли, както и защита, която е необходима при извършване на дистанционна работа.
СТАНЕТЕ СЕРТИФИЦИРАН СИГУРЕН ПОТРЕБИТЕЛ НА КОМПЮТЪР и ПРИДОБИЙТЕ СЕРТИФИКАЦИЯ ЗА C|SCU v.3 !

 

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО   СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО  ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ    УЧЕБЕН ПЛАН    ЛАБОРАТОРНА СРЕДА  ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ   ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО   ТАКСА ОБУЧЕНИЕ   СЕРТИФИКАТ ЗА ПРЕМИНАТОТО ОБУЧЕНИЕ   СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ  

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО 

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
Програмата CSCU е предназначена за обучение на студентите по безопасната работа с компютри, устройства и мрежи чрез фокусиране върху практическите аспекти на мрежите и сигурност, което им позволява да разширят своите умения. Студентите ще развият фундаментално разбиране за компютрите, устройствата, и мрежова сигурност, включително кражба на самоличност, кредитни измами с карти, фишинг измами при онлайн банкиране, зловреден софтуер, загуба на на чувствителна информация и социално инженерство. Този сертификация е отлично допълнение към образователните за работещите с познания и крайните потребители, които се интересуват от да се превърнат в сигурни мощни потребители

Предварителни изисквания и знания които е необходимо да имате преди да започнете обучението:
Основни познания за компютри и компютърни устройства.
Тъй като това е основен курс, насочен към сертифициране на потребители на компютри и интернет, няма основни изисквания за участие. Всички, които използват електронна поща, сърфират в интернет, общуват в мигновени съобщения, актуализират страницата си във Facebook, пишат в Twitter, използват приложни програми на Microsoft и т.н., се насърчават да присъстват на тази програма

За кого е предназначено обучението:
Програмата за сертифициране на CSCU е предназначена за лица, които използват компютри и интернет, но не са запознати с въпросите на компютърната сигурност. Тази програма им дава по-добра представа за проблемите на сигурността, с които могат да се сблъскват редовно.

За какво ще ви помогне обучението:
Да получите знания и умения по теми като:
• Introduction to Security
• Securing Operating Systems
• Malware & Antivirus
• Internet Security
• Security on Social Networking Sites
• Securing Email Communications
• Securing Mobile Devices
• Securing the Cloud
• Securing Network Connections
• Data Backup & Disaster Recovery

Придобити знания и умения
Студентите ще се научат да:
Да идентифицират риска, свързан с различни киберзаплахи
Да прилагат сигурността на данните
Да защитават различни операционни системи
Да инсталират и конфигурират антивирусни програми
Да прилагат основни мерки за сигурност, когато са онлайн
Архивиране на данни и възстановяване при бедствия
Прилагане на различни мерки за сигурност на електронната поща
Предпазване на мобилни устройства от различни атаки
Защитават своите акаунти в облака
Защита на мрежовите връзки
Защита на iot устройства и конзоли за игри
Защита на работата от разстояние
Да прилагат подходящи мерки за сигурност, свързани с онлайн социалните мрежи

Защо е необходимо обучение за повишаване на осведомеността за киберсигурността?,
Ландшафт на заплахите - Ландшафтът на заплахите се променя постоянно и информираността за сигурността е нетрайно умение. Непрекъснатото обучение на вашите служителите си за нови и нововъзникващи заплахи създава по-сигурна служител и по-сигурна организация.
Нормативни изисквания - Регламенти като GLBA, PCI, HIPAA и др.
Sarbanes-Oxley изискват обучение за повишаване на осведомеността за сигурността, защото хората са все още са слабото звено в ИТ сигурността.
Политики за използване на собствени устройства (BYOD) - Вашата мрежа е по-малко защото вашите служители използват устройства и връзки, които са извън вашата политика за сигурност. BYOD изисква добра сигурност програма за обучение

 СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО 

C SCU V3 GOES BEYOND SECURITY AWARENESS VERSION 3 INCLUDES

 1. Coverage on the latest Operating Systems
 2. Latest Tools and Techniques to maximize security
 3. Coverage on securing Gaming Consoles and IoT/Smart Home Devices
 4. Techniques to secure Home Offices and Remote Work locations

Additional Material for Deeper Understanding

In addition to discussion questions, there are demo videos for the key
concepts of some modules, which explain how to implement certain
security measures in a detailed, step‐by‐step manner

These demonstration videos help students understand these
procedures better than just looking at some screenshots on the
screen.

в ДОПЪЛНЕНИЕ

Each module has a few discussion questions at
the end which enable to students to apply the
concepts learned in course to real life
scenarios. These questions help the instructor
gauge the level of understanding of the
students as well as help the students to
understand the real life applications of
concepts that they are learning

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

Знания и умения, които получават стиудентите след преминатото обучение:

Програмата за повишаване на осведомеността за сигурността на CSCU се фокусират основно върху Основи на компютърната сигурност.

След завършване на курса студентът ще знае как да:
да защитават различни операционни системи
Да създават резервни копия на данни и да извършват възстановяване при бедствия
да предпазват мобилните си устройства от различни атаки
да се запознае с атаките на социалното инженерство и кражбата на самоличност
да инсталира и конфигурира антивирусни програми
Разбират различни инциденти, свързани със сигурността
Разберете как да защитите своите акаунти в облака
Разбират различните проблеми със сигурността в сайтовете за социални мрежи

 УЧЕБЕН ПЛАН   

МОДУЛ 1: ВЪВЕДЕНИЕ В СИГУРНОСТТА НА ДАННИТЕ
МОДУЛ 2: ЗАЩИТА НА ОПЕРАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ
МОДУЛ 3: ЗЛОВРЕДЕН СОФТУЕР И АНТИВИРУСНА ПРОГРАМА
МОДУЛ 4: ИНТЕРНЕТ СИГУРНОСТ
МОДУЛ 5: СИГУРНОСТ В САЙТОВЕТЕ ЗА СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
МОДУЛ 6: ЗАЩИТА НА ИМЕЙЛ КОМУНИКАЦИИТЕ
МОДУЛ 7: ЗАЩИТА НА МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА
МОДУЛ 8: ЗАЩИТА НА ОБЛАКА
МОДУЛ 9: ЗАЩИТА НА МРЕЖОВИТЕ ВРЪЗКИ
МОДУЛ 10: АРХИВИРАНЕ НА ДАННИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД БЕДСТВИЕ
МОДУЛ 11: ЗАЩИТА НА IOT УСТРОЙСТВА И ИГРАЛНИ КОНЗОЛИ
МОДУЛ 12: ЗАЩИТЕНА ДИСТАНЦИОННА РАБОТА

ЛАБОРАТОРНА СРЕДА

This is just placeholder text.

 ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

This is just placeholder text.

 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО 

2 ДНИ

The total duration of the course is
16 hours

 ТАКСА ОБУЧЕНИЕ 

Такса обучение - 180 лв.-самостоятелна форма

с инструктор - 250 лева

 СЕРТИФИКАТ ЗА ПРЕМИНАТОТО ОБУЧЕНИЕ 

 СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ  

Who should get the C|SCU Certification?
Anyone interested in getting into the world of cybersecurity. Anyone who uses computers
and internet services, including the web, social media, email, messaging apps, etc. but is not
aware of computer security issues
There are no specific prerequisites for the C|SCU certification.

Exam Title: Certified Secure Computer User (CSCU)
Number of Questions: 50
Test Duration: 2 hours
Passing Score: 70%
Test Format: Multiple Choice
Exam Code: 112-12
Availability: EC-Council Exam Portal

Информационната сигурност се отнася до защита на данните и информационните системи от неоторизиран достъп, неоторизирана употреба, злоупотреба, унищожаване или промяна. Целта на информационната сигурност е да защити поверителността, целостта и достъпността на цифровата информация. Информационната сигурност играе жизненоважна роля във всички организации. Това е състояние на нещата, при което информацията, обработката на информация и комуникацията са защитени срещу поверителността, целостта и наличността на информацията и обработката на информация. В комуникациите информационната сигурност също така обхваща надеждно удостоверяване на съобщения, което обхваща идентификация на страните, проверка и запис на одобрението и упълномощаването на информацията, непромяна на данните и неотхвърляне на комуникацията или съхранените данни. Информационната сигурност е един от необходимите елементи, съставляващи качеството на информацията и информационните системи. Предпазните мерки срещу рисковете за информационната сигурност и предприемането на адекватни и достатъчни мерки за информационна сигурност са част от добрата практика за обработка на информация, изисквана по-специално от законите за защита на данните и в по-широк план част от добрата практика за управление на информацията. Програмата Ethical Hacking Essentials (EHE) обхваща основните понятия за информационна сигурност и етично хакване. Той предоставя на студентите необходимите умения за идентифициране на нарастващите заплахи за информационната сигурност, които отразяват състоянието на сигурността на организацията и прилагат общи контроли за сигурност. Тази програма дава цялостен преглед на ключовите компоненти на информационната сигурност. Курсът е предназначен за тези, които се интересуват от изучаването на различни основи на информационната сигурност и етичното хакерство и се стремят да преследват кариера в информационната сигурност.

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО  ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ УЧЕБЕН ПЛАН  ФИНАЛЕН ИЗПИТ и СЕРТИФИКАТ  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО   ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕТО   ЛАБОРАТОРНА СРЕДА   ТАКСИ  КАРИЕРИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО 

Ethical Hacking Essentials

Описание на обучението: Ethical Hacking Essentials е първият по рода си MOOC сертификат, който предоставя основни знания и умения за етичното хакерство. В обученията са включени освен теоретичните материали и лаборатории, необходими за упражнения за прирдобиване на практически опит. Курсът съдържа 12 модула обхващащи от основни концепции за етично хакерство, достигайки да нововъзникващи технологии като IoT и OT, облак изчисления и др. Ethical Hacking Essentials е въвеждащ курс по киберсигурност, който обхваща основите на етичното хакване и тестване за проникване и подготвя обучаемите за кариера в киберсигурността. Този курс ще запознае обучаемите с концепции за компютърна и мрежова сигурност като заплахи и уязвимости, кракване на пароли, атаки към уеб приложения, IoT и OT атаки, облачни изчисления, основи на pentesting и др. Този курс предоставя практически практически опит на обучаемите, като по този начин им дава уменията, необходими за бъдещето в киберсигурността. Обучаемите, сертифицирани по EHE, имат гарантирано средство за официално признаване, което да добавят към своите автобиографии и да покажат своя опит и умения пред бъдещи работодатели. Това подобрява техните перспективи за напредък в работата, по-високи заплати и по-голямо удовлетворение от работата.

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

Какво ще научите

 • Основи на информационната сигурност и етичното хакерство
 • Заплахи и уязвимости за информационната сигурност, видове зловреден софтуер и оценки на уязвимостите
 • Техники, инструменти и контрамерки за разбиване на пароли
 • Концепции за социално инженерство, неговите фази, техники и противодействия
 • Атаки на мрежово ниво, включително подслушване, отказ на услуга и отвличане на сесии, и техните противодействия
 • Атаки на ниво приложение, включително експлоатация на уеб сървър, OWASP top10 атаки и SQL инжектиране и техните противодействия
 • Безжично криптиране, атаки и контрамерки
 • Мобилни, IoT и OT атаки и противодействия
 • Облачни изчислителни заплахи и противодействия
 • Основи на теста за проникване, неговите предимства, стратегии и фази

 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Course Outline

01 Information Security Fundamentals01
02 Ethical Hacking Fundamentals
03 Information Security Threats and Vulnerabilities
04 Password Cracking Techniques and Countermeasures
05 Social Engineering Techniques and Countermeasures
06 Network-Level Attacks and Countermeasures
07 Web Application Attacks and Countermeasures
08 Wireless Attacks and Countermeasures
09 Mobile Attacks and Countermeasures
10 IoT and OT Attacks and Countermeasures
11 Cloud Computing Threats and Countermeasures
12 Penetration Testing Fundamentals

 

Съдържание
Модул 1 – Основи на информационната сигурност

Модул 2 – Основи на етичното хакерство

Модул 3 – Заплахи за информационната сигурност и оценка на уязвимостта

Модул 4 – Техники за кракване на пароли и мерки за противодействие

Модул 5 – Техники на социалното инженерство и противодействие

Модул 6 - Атаки на мрежово ниво и мерки за противодействие

Модул 7 - Атаки на уеб приложения и противодействие

Модул 8 - Безжични атаки и противодействия

Модул 9 - Мобилни атаки и противодействия

Модул 10 - IOT & OT атаки и контрамерки

Модул 11 - Заплахи и противодействие на облачните изчисления

Модул 12 - Основи на теста за проникване

ФИНАЛЕН ИЗПИТ и СЕРТИФИКАТ 

There are no eligibility criteria for the Essentials Series. The certification is valid for three
years from the date the certificate is issued. The recertification window is at the end of
3-years, and EC-Council members may recertify by passing the exam again. There are no
annual fees or EC-Council Continuing Education Credits (ECE’s) required to maintain the
certification credential during the three-year term

Exam Length : 2 Hours
Exam Format : MCQ
Exam Platform : ECC Exam Centre
No. of Questions : 75
Certification : Course Specific (NDE, EHE, DFE)

 

Exam Title Ethical Hacking Essentials (EHE)
Exam Code 112-52
Availability EC-Council Exam Portal (please visit https://www.eccexam.com)
Duration 2 Hours
Questions 75
Passing Score 70%

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО  

20 уч.ч.

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕТО  

онлайн с инструктор или самостоятелна форма

ЛАБОРАТОРНА СРЕДА  

This is just placeholder text.

ТАКСИ 

такса обучение - 120 лева

КАРИЕРИ

Подходящи работни позиции са:
Помощен техник
Специалист по техническа поддръжка
Специалист по системи
Специалист по компютърна поддръжка
Специалист по киберсигурност

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Предварителни изисквания
Да знаете английски език.
Да имате основни умения за управление компютърна операционна система
Да имате основни умения за използване на Интернет

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО

Кой трябва да посещава тези курсове? Програмите и сертификатите Essentials Series на EC-Council изграждат и валидират кандидатите умения за тяхното бъдеще в областта на киберсигурността. Той е идеален за ИТ специалисти, които търсят своите нахлуйте във вълнуващия свят на киберсигурността. Кибер ентусиасти и студенти ще го направят с готовност намират програмата за интересна, предизвикателна и полезна

ИТ специалисти ИТ специалисти, които се стремят да надградят своите знания и умения в търсени работни позиции в областта на киберсигурността.
Кибер ентусиясти
Студенти

Компютърната мрежа става все по-сложна през последните няколко години, както и заплахите за нейната сигурност. Въздействието на нарушенията на сигурността върху организациите варира от парична загуба, увреждане на репутацията, намаляване на лоялността на клиентите, намаляване на доверието на инвеститорите до правни последици. Няма значение дали една организация инсталира най-съвременните софтуерни решения за сигурност или дали харчи хиляди долари за механизмите за сигурност; остава фактът, че никоя организация не е напълно защитена. Организациите се нуждаят от специалист по сигурността, който може да помогне за смекчаване на заплахите за сигурността. Мрежовата сигурност играе жизненоважна роля в повечето организации. Това е процес на предотвратяване и откриване на неразрешено използване на мрежовата инфраструктура на организацията. Той защитава мрежите и техните услуги от неоторизирано модифициране, унищожаване или разкриване. Сигурността на мрежата гарантира, че мрежата изпълнява критичните си функции сигурно без никакви вредни странични ефекти.

Познаването на сигурността и добре структурираното обучение могат да помогнат за откриването на слабите места на мрежата и да държат мрежовите администратори в крак с най-новите заплахи и техники, като придобият по-добро разбиране за излагането на риск, както и за най-новите контрамерки. Програмата Network Defense Essentials (NDE) обхваща основните концепции за мрежова сигурност. Той предоставя на студентите уменията, необходими за идентифициране на нарастващите заплахи за мрежовата сигурност, които се отразяват върху състоянието на сигурността на организацията и прилагане на общи контроли за сигурност за защита на основната мрежова инфраструктура от неоторизиран достъп, модификация, унищожаване или разкриване. Тази програма дава цялостен преглед на ключовите компоненти на мрежовата сигурност. Курсът е предназначен за тези, които се интересуват от изучаването на различни основи на мрежовата сигурност и се стремят да преследват кариера в мрежовата сигурност.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  КАРИЕРИ СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ТАКСИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ Click to edit title Click to edit title Click to edit title

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Network Defense Essentials (NDE)

Описание на обучението:

Network Defense Essentials (NDE) е програма за сигурност, обхващаща основните концепции за мрежова сигурност. Тя дава на студентите необходимите умения за идентифициране на увеличаване на заплахите за сигурността на мрежата, които се отразяват върху състоянието на сигурността на организацията и прилагат общи контроли за сигурност за защита на основната мрежова инфраструктура от неоторизиран достъп, модификация , унищожаване или разкриване

Това е първият по рода си MOOC сертификат, който предоставя основни познания и умения за мрежова сигурност с добавени практически упражнения и лаборатории, необходими за добиване на практически опит. Курсът дава холистичен преглед на ключовите компоненти на информационната сигурност, като идентификация, удостоверяване и оторизиация, виртуализация и облачни изчисления, безжични мрежи, мобилни устройства и IoT  устройства и сигурност на данните. Компонентът за интерактивни лаборатории на този курс , гарантира че обучаемите получават практически опит необходим за бъдещето в киберсигурността.

Network Defense Essentials обхваща основните концепции за информационна сигурност  и мрежова защита . Този въвеждащ курс по киберсигурност е предназначен за съвременни кариери в областта на информационната сигурност или киберсигурността на начално ниво и е идеален за обучаеми които се стремят да имат кариера в киберсигурността.

Обучаемите сертрифицирани по NDE имат гарантирано средство за официалното признаване което да добавят към автобиографиите си и да покажат своя опит и умения пред бъдещи работодатели. Целта на сертифицирането NDE е да признае компетентността и експертния опит но професионалист в уменията за мрежова защита и информационна сигурност, като по този начин добави стойност към тяхното работно място и работодател.

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Какво ще научите?
Студентите, преминали обучение за NDE, ще познават:
1. Ключови проблеми, затрудняващи мрежовата сигурност
2. Основни протоколи за мрежова сигурност
3. Концепции за идентификация, удостоверяване и оторизация
4. Контроли за сигурност на мрежата Административен контрол (Рамки, закони, актове и политики за сигурност) Физически контрол (контрол за физическа сигурност, сигурност на работното място и контрол на околната среда) Технически контроли (сегментиране на мрежата, защитна стена, IDS/IPS, honeypot, прокси сървър, VPN, SIEM, UBA и антиͲзловреден софтуер
5. Основи на виртуализацията, облачните изчисления и облачната сигурност
6. Основи на безжичната мрежа, безжично криптиране и мерки за сигурност
7. Основи на мобилните и IoT устройства и техните мерки за сигурност
8. Концепции за криптография и PKI Сигурност на данните, криптиране на данни и техники за архивиране и предотвратяване на загуба на данни
9. Мониторинг на мрежовия трафик за подозрителен трафик
10. Основи на виртуализацията, облачните изчисления и облачната сигурност.

КАРИЕРИ

Подходящи работни позиции са:

Local Area Network Specialist

Network Security analust

Network Technician

Network Administrator

Network Coordinator

СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ

Certification : Network Defence Essentials
Exam Length : 2 Hours
Exam Format : MCQ
No. of Questions: 75

 

 

NDE Exam DetailsExam Title


Network Defense Essentials (NDE)Exam Code


112-51Availability


EC-Council Exam Portal (please visit https://www.eccexam.com)Duration 2 Hours
Questions 75
Passing Score 70%

УЧЕБЕН ПЛАН

1. Network Security Fundamentals

Fundamentals of network security
• Network security protocols that govern the flow of data


2. Identification, Authentication and Authorization

Access control principles, terminologies, and models
• Identity and access management (IAM)


3. Network Security Controls – Administrative Controls

Regulatory frameworks, laws, and acts
• Security policies, and how to conduct security and awareness
training


4. Network Security Controls –Physical Controls

Importance of physical security and physical security controls
• Physical security policies and procedures
• Best practices to strengthen workplace security
• Environmental controls
5. Network Security Controls –Technical Controls

Types of bastion hosts and their role in network security
• IDS/IPS types and their role in network defense
• Types of honeypots and virtual private networks (VPNs)
• Security incident and event management (SIEM

 


6. Virtualization and Cloud Computing

Key concepts of virtualization and OS virtualization security
• Cloud computing fundamentals and cloud deployment models
• Cloud security best practices


7. Wireless Network Security

Fundamentals of wireless networks and encryption
mechanisms
• Wireless network authentication methods
• Implementing wireless network security measures


8. Mobile Device Security

Mobile device connection methods and management
• Mobile use approaches in enterprises
• Security risks and guidelines associated with enterprise mobile
usage policies
• Implement various enterprise-level mobile security
management solutions
• Best practices on mobile platforms


9. IoT Device Security

IoT devices, application areas, and communication models
• How security works in IoT-enabled environments


10. Cryptography and PKI

Cryptographic tools, security techniques, and algorithms
• Public key infrastructure (PKI) to authenticate users and
devices in the digital world


11. Data Security

Data security and its importance
• Security controls for data encryption
• Perform data backup and retention
• Implement data loss prevention concepts


12. Network Traffic Monitoring

Network traffic monitoring concepts.
• Traffic signatures for normal and suspicious network traffic.
• Perform network monitoring to detect suspicious traffic.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

This is just placeholder text.

ТАКСИ

This is just placeholder text.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

This is just placeholder text.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Предварителни изисквания
Да знаете английски език.
Да имате основни умения за управление компютърна операционна система
Да имате основни умения за използване на Интернет

Click to edit title

This is just placeholder text.

Click to edit title

This is just placeholder text.

Click to edit title

This is just placeholder text.

Бързото развитие на компютрите доведе до създаване на технически устройства като активно оръжие за престъпниците. Киберпрестъпниците се наслаждават на удоволствието да могат да комбинират голям набор от сложни технологии, за да успеят в мисията си. Поради сложностите на атаките, разследването на престъпленията в кибер света става все по-трудно за извършване.

Компютърната криминалистика е процес на откриване на хакерски атаки и правилно извличане на доказателства за докладване на престъплението и провеждане на одити за предотвратяване на бъдещи атаки. Използва се при различни видове разследвания като престъпления и граждански разследвания, корпоративни съдебни спорове, киберпрестъпления и т.н. Той играе жизненоважна роля в разследването и преследването на киберпрестъпници. Отнася се до набор от методологични процедури и техники за идентифициране, събиране, запазване, извличане, тълкуване, документиране и представяне на доказателства от компютърно оборудване, така че откритите доказателства да могат да бъдат използвани по време на съдебно и/или административно производство в съда . Доказателство може да се търси в широк диапазон от компютърни престъпления или злоупотреби, включително, но не само, кражба на търговски тайни, кражба или унищожаване на интелектуална собственост и измама. Компютърната криминалистика дава възможност за систематично и внимателно идентифициране на доказателства в свързани с компютър престъпления и случаи на злоупотреба. Това може да варира от проследяване на следите на хакер през системите на клиента, до проследяване на автора на клеветнически имейли, до възстановяване на признаци на измама.

Програмата Digital Forensics Essentials (DFE) обхваща основните концепции на компютърната криминалистика. Той предоставя на учениците уменията, необходими за идентифициране на отпечатъците на нарушител и правилно събиране на необходимите доказателства за наказателно преследване в съда. Тази програма дава цялостен преглед на ключовите компоненти на компютърната криминалистика. Курсът е предназначен за тези, които се интересуват от изучаването на различните основи на компютърната криминалистика и се стремят да преследват кариера в областта на компютърната криминалистика.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ   ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ    КАРИЕРИ   СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ   УЧЕБЕН ПЛАН   ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО   ТАКСИ   ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Digital Forensics Essentials

 

Описание на обучението:

Този курс запознава студентите с основите на компютърната криминалистика, както и с прозцеса на разследване в компютърната криминалистика. Планирайте да наумите Dark Web,Windows, Linux, криминалистика за зловреден софтуер и много повече! Компонентът за интерактивни лаборатории на този курс ганарантира, практически опит, необходим за бъдещето в цифровата криминалистика.

Обучаемите, сертифицирани от DFE, имат гарантирано средство за официално признаване, което да добавят към автобиографиите си и да покажат своя опит и умения пред бъдещи работодатели. Това подобрява техните  перстективи за напредък в работата, по-високи заплати и по-голямо удовлетворение от работата.

 

 ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

What Students
Will Learn?

Fundamentals of Computer Forensics
Legal compliance
Forensic investigation
Anti-forensics techniques and countermeasures
Network forensics fundamentals
Web application forensics
Malware forensics
Investigating web attacks
Malware analysis & more…

 КАРИЕРИ 

This is just placeholder text.

 СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ 

DFE Exam Details
Exam Title
Digital Forensics Essentials (DFE)
Exam Code
112-53
Availability
EC-Council Exam Portal (please visit https://www.eccexam.com)
Duration
2 Hours
Questions
75
Passing Score
70%

 

There are no eligibility criteria for the Essentials Series. The certification is valid for three
years from the date the certificate is issued. The recertification window is at the end of
3-years, and EC-Council members may recertify by passing the exam again. There are no
annual fees or EC-Council Continuing Education Credits (ECE’s) required to maintain the
certification credential during the three-year term.

 УЧЕБЕН ПЛАН 

Учебен план

 

Модул 1 Основи на компютърната криминалистика

Модул 2 Процес на разследване по компютърна криминалистика

Модул 3 Разбиране на твърдите дискове и файловите системи

Модул 4 Събиране и дублиране на данни

Модул 5 Премахване на антикриминалистичните техники

Модул 6 Криминалистика на Windows

Модул 7 Криминалистика на Linux и Мас

Модул 8 Мрежова криминалистика

Модул 9 Разследване на уеб атаки

Модул 10 Криминалистика на Dark Web

Модул 11 Ръзследване на имейл престъпления

Модул 12 Криминалистика на зловреден софтуер

 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО 

This is just placeholder text.

 ТАКСИ 

This is just placeholder text.

 ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

This is just placeholder text.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

This is just placeholder text.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Предварителни изисквания
Да знаете английски език.
Да имате основни умения за управление компютърна операционна система
Да имате основни умения за използване на Интернет

ECSS EMPOWERS INDIVIDUALS TO:

Gain Foundational Knowledge in Cybersecurity
• Practice Essentials Skills such as how to defend networks and investigate them
• Challenge Industry recognized exams and earn cybersecurity credentials to build and further your career

WHY IS ECSS IMPORTANT?

It facilitates your entry into the world of Information Security.

It provides professional understanding about the concepts of Network Defense, Ethical Hacking, and Digital Forensics.

It provides best practices to improve organizational security posture.

It enhances your skills as a Security Specialist and increases your employability.

 

EC-Council Certified Security Specialist (ECSS) is an entry level security program covering the fundamental concepts of Network Defense, Ethical Hacking, and Digital Forensics. It enables students to identify information security threats which reflect on the security posture of the organization and implement general security controls. This program will give a holistic overview of the key components of Network Defense, Ethical Hacking, and Digital Forensics. This program provides the solid fundamental knowledge required for a career in information security.

 

EC-Council Certified Security Specialist (ECSS) is an entry level security program covering the fundamental concepts of Network Defense, Ethical Hacking, and Digital Forensics
• It enables students to identify information security threats which reflect on the security posture of the organization and implement general security control

Why E|CSS

This program will give a holistic overview of the key components of Network Defense, Ethical Hacking, and Digital Forensics.

This program provides a solid fundamental knowledge required for a career in information security

Why is ECSS Important ?

It facilitates your entry into the world of Information Security
It provides professional understanding about the concepts of Network Defense, Ethical Hacking, and Digital Forensics
It provides best practices to improve organizational security posture
It enhances your skills as a Security

Specialist and increases your employability

 

Where Does ECSS Fits in EC-Council Career Path?

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ   ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ    КАРИЕРИ   СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ   УЧЕБЕН ПЛАН   ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО   ТАКСИ   ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ За кого е предназначено Click to edit title

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

TARGET AUDIENCE

High School Students

• Who wants to get an early start to their cybersecurity career and master the fundamentals of security online.

College University/Students

• Who wants to prepare for a cybersecurity career and aid their IT education.

Working Professionals

• Who wants to get into a cybersecurity field and don’t know where to start their education journey.

JOB ROLES
• ECSS helps to prepare to apply for entry level job roles in Network Defense, Ethical Hacking
and Digital Forensics.


DURATION: 5 DAYS OR 40 HOURS

EXAM TITLE: EC-COUNCIL CERTIFIED SECURITY SPECIALIST

EXAM DETAILS

NUMBER OF QUESTIONS: 100
EXAM AVAILABILITY: EC-COUNCIL EXAM PORTAL
PASSING SCORE: 70%
DURATION: 3 HOURS
TEST FORMAT: MULTIPLE CHOICE

 ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

What Students
Will Learn?

Fundamentals of Computer Forensics
Legal compliance
Forensic investigation
Anti-forensics techniques and countermeasures
Network forensics fundamentals
Web application forensics
Malware forensics
Investigating web attacks
Malware analysis & more…

 

What will you Learn?
Students going through ECSS training will learn:
Network Security Fundamentals:
• Fundamentals of network security
• Network security protocols that govern the flow of data
Identification, Authentication, and Authorization:
• Access control principles, terminologies, and models
• Identity and access management (IAM)
Network Security Controls: Administrative Controls
• Regulatory frameworks, laws, and acts
• Security policies, and how to conduct security and awareness training
Network Security Controls: Physical Controls
• Importance of physical security and physical security controls
• Physical security policies and procedures
• Best practices to strengthen workplace security
• Environmental controls
Network Security Controls: Technical Controls
• Types of bastion hosts and their role in network security
• IDS/IPS types and their role in network defense
• Types of honeypots and virtual private networks (VPNs)
• Security incident and event management (SIEM)
Virtualization and Cloud Computing
• Key concepts of virtualization and OS virtualization security
• Cloud computing fundamentals and cloud deployment models
• Cloud security best practices
Wireless Network Security
• Fundamentals of wireless networks and encryption mechanisms
• Wireless network authentication methods
• Implementing wireless network security measures
Mobile Device Security
• Mobile device connection methods and management
• Mobile use approaches in enterprises
• Security risks and guidelines associated with enterprise mobile usage policies
• Implement various enterprise-level mobile security management solutions
• Best practices on mobile platforms
IoT Device Security
• IoT devices, application areas, and communication models
• How security works in IoT-enabled environments
Cryptography and PKI
• Cryptographic tools, security techniques, and algorithms
• Public key infrastructure (PKI) to authenticate users and devices in the digital world

 

What will you Learn?
Students going through ECSS training will learn:
Data Security
• Data security and its importance
• Security controls for data encryption
• Perform data backup and retention
• Implement data loss prevention concepts
Network Traffic Monitoring
• Network traffic monitoring concepts.
• Traffic signatures for normal and suspicious network traffic.
• Perform network monitoring to detect suspicious traffic
Information Security Fundamentals
• Information security fundamentals
• Information security laws and regulations
Ethical Hacking Fundamentals
• Cyber Kill Chain methodology
• Hacking concepts, hacking cycle, and different hacker classes
• Ethical hacking concepts, scope, and limitations
Information Security Threats and Vulnerabilities
• Detect various threat sources and vulnerabilities in a network or system
• Different types of malwares
Password Cracking Techniques and Countermeasures
• Types of password cracking techniques
Social Engineering Techniques and Countermeasures
• Social engineering concepts and techniques
• Insider threats and identity theft concepts
Network-Level Attacks and Countermeasures
• Packet sniffing concepts and types
• Sniffing techniques and countermeasures
• DoS and DDoS attacks under sniffing attacks
Web Application Attacks and Countermeasures
• Web Server Attacks
• Web Application Attacks
• Web Application Architecture and Vulnerability Stack Web Application Threats and Attacks
• SQL Injection Attacks
• Types of SQL Injection Attacks

What will you Learn?
Students going through ECSS training will learn:
Wireless Attacks and Countermeasures
• Wireless Terminology
• Types of Wireless Encryption
• Wireless Network-specific Attack Techniques Bluetooth Attacks
• Wireless Attack Countermeasures
Mobile Attacks and Countermeasures
• Mobile Attack Anatomy
• Mobile Attack Vectors and Mobile Platform Vulnerabilities
IoT and OT Attacks and Countermeasures
IoT Attacks
• IoT Devices, their need and Application Areas
• IoT Threats and Attacks
OT Attacks
• Understand OT Concepts
• OT Challenges and Attacks
• OT Attacks Countermeasures
Cloud Computing Threats and Countermeasures
• Cloud Computing Concepts
• Container Technology
• Cloud Computing Threats
• Cloud Computing Countermeasures
Penetration Testing Fundamentals
• Fundamentals of Penetration Testing and its Benefits
• Various Types and Phases of Penetration Testing
• Guidelines and Recommendations for Penetration Testing
Computer Forensics Fundamentals
• Fundamentals of computer forensics and digital evidence
• Objectives of forensic readiness to reduce the cost of investigation
• Roles and responsibilities of a forensic investigator.
• Legal compliance in computer forensics
Computer Forensics Investigation Process
• Forensic investigation process and its importance
• Forensic investigation phases
Understanding Hard Disks and File Systems
• Types of disk drives and their characteristics
• Booting process of Windows, Linux, and Mac operating systems
• Examine file system records during an investigation

 

What will you Learn?
Students going through ECSS training will learn:
Data Acquisition and Duplication
• Data acquisition fundamentals, methodologies, and their different types
• Determine the data acquisition format
Defeating Anti-forensics Techniques
• Anti-forensics techniques and their countermeasures
Windows Forensics
• How to gather volatile and non-volatile information
• Perform Windows memory and registry analysis
• Analyze the cache, cookie, and history recorded in web browsers
• Examine Windows files and metadata
Linux and Mac Forensics
• Volatile and non-volatile data in Linux
• Analyze filesystem images using the sleuth kit
• Demonstrate memory forensics
• Mac forensics concepts
Network Forensics
• Network forensics fundamentals
• Event correlation concepts and types
• Identify indicators of compromise (IoCs) from network logs
• Investigate network traffic for suspicious activity
Investigating Web Attacks
• Web application forensics and web attacks
• Understand IIS and Apache web server logs
• Detect and investigate various attacks on web applications
Dark Web Forensics
• Dark web forensics investigation and how it works.
• Tor browser forensics
Investigating Email Crime
• Email basics and how it can be used as evidence
• Techniques and steps used in email crime investigation
Malware Forensics
• Malware, its components, and distribution methods
• Malware forensics fundamentals and types of malware analysis
• Perform static malware analysis and dynamic malware analysis
• Conduct system and network behavior analysis

 КАРИЕРИ 

This is just placeholder text.

 СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ 

ECSSv10 Exam Information
Exam Title EC-Council Certified Security Specialist
Exam Code ECSS
Number of Questions 100
Duration: 3 hours Exam
Availability Locations: EC-Council Exam Portal
Test Formats: Multiple Choice
Passing Score: 70%

 УЧЕБЕН ПЛАН 

Учебен план

NETWORK DEFENSE ESSENTIALS

1. Network Security Fundamentals
2. Identification, Authentication, and Authorization
3. Network Security Controls: Administrative Controls
4. Network Security Controls: Physical Controls
5. Network Security Controls: Technical Controls
6. Virtualization and Cloud Computing
7. Wireless Network Security
8. Mobile Device Security
9. IoT Device Security
10. Cryptography and the Public Key Infrastructure
11. Data Security
12. Network Traffic Monitoring
13. Information Security Fundamentals

 

ETHICAL HACKING ESSENTIALS

14. Ethical Hacking Fundamentals
15. Information Security Threats and Vulnerability Assessment
16. Password Cracking Techniques and Countermeasures
17. Social Engineering Techniques and Countermeasures
18. Network Level Attacks and Countermeasures
19. Web Application Attacks and Countermeasures
20. Wireless Attacks and Countermeasures
21. Mobile Attacks and Countermeasures
22. IOT & OT Attacks and Countermeasures
23. Cloud Computing Threats and Countermeasures
24. Penetration Testing Fundamentals

 

DIGITAL FORENSICS ESSENTIALS

25. Computer Forensics Fundamentals
26. Computer Forensics Investigation Process
27. Understanding Hard Disks and File Systems
28. Data Acquisition and Duplication
29. Defeating Anti-forensics Techniques
30. Windows Forensics
31. Linux and Mac Forensics
32. Network Forensics
33. Investigating Web Attacks
34. Dark Web Forensics
35. Investigating Email Crimes
36. Malware Forensics

Модул 1 Основи на компютърната криминалистика

Модул 2 Процес на разследване по компютърна криминалистика

Модул 3 Разбиране на твърдите дискове и файловите системи

Модул 4 Събиране и дублиране на данни

Модул 5 Премахване на антикриминалистичните техники

Модул 6 Криминалистика на Windows

Модул 7 Криминалистика на Linux и Мас

Модул 8 Мрежова криминалистика

Модул 9 Разследване на уеб атаки

Модул 10 Криминалистика на Dark Web

Модул 11 Ръзследване на имейл престъпления

Модул 12 Криминалистика на зловреден софтуер

 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО 

This is just placeholder text.

 ТАКСИ 

This is just placeholder text.

 ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

This is just placeholder text.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Course Outline
NETWORK DEFENSE ESSENTIALS
1. Network Security Fundamentals
2. Identification, Authentication, and Authorization
3. Network Security Controls: Administrative Controls
4. Network Security Controls: Physical Controls
5. Network Security Controls: Technical Controls
6. Virtualization and Cloud Computing
7. Wireless Network Security
8. Mobile Device Security
9. IoT Device Security
10.Cryptography and the Public Key Infrastructure
11.Data Security
12.Network Traffic Monitoring
ETHICAL HACKING ESSENTIALS
13. Information Security Fundamentals
14. Ethical Hacking Fundamentals
15. Information Security Threats and Vulnerability
Assessment
16. Password Cracking Techniques and Countermeasures
17. Social Engineering Techniques and Countermeasures
18. Network Level Attacks and Countermeasures
19. Web Application Attacks and Countermeasures
20. Wireless Attacks and Countermeasures
21. Mobile Attacks and Countermeasures
22. IOT & OT Attacks and Countermeasures
23. Cloud Computing Threats and Countermeasures
24. Penetration Testing Fundamentals
DIGITAL FORENSICS ESSENTIALS
25. Computer Forensics Fundamentals
26. Computer Forensics Investigation Process
27. Understanding Hard Disks and File Systems
28. Data Acquisition and Duplication
29. Defeating Anti-forensics Techniques
30. Windows Forensics
31. Linux and Mac Forensics
32. Network Forensics
33. Investigating Web Attacks
34. Dark Web Forensics
35. Investigating Email Crimes
36. Malware Forensics

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Предварителни изисквания
Да знаете английски език.
Да имате основни умения за управление компютърна операционна система
Да имате основни умения за използване на Интернет

За кого е предназначено

Target Audience
ECSS is designed for anyone who wants to enhance their skills and make a career in
Network Defense, Ethical Hacking, Digital Forensics, and the cybersecurity
industry.
High School Students
Who want to get an early start to their cybersecurity career and master the fundamentals of security online.
College University/Students
Who wants to prepare for a cybersecurity career and aid their IT education.
Working Professionals
Who want to get into a cybersecurity field and don’t know where to start their education journey.

Click to edit title

CERTIFIED CYBERSECURITY TECHNICIAN (C|CT CCT

AN EXCITING CAREER IN CYBERSECURITY AWAITS YOU

Companies and industries are growing increasingly dependent on technology as digital
transformation becomes ubiquitous in today’s business environment. Consequently, cybersecurity
is now relevant for every system, device, and byte of data that organizations rely on to operate.
The COVID-19 pandemic has further augmented the need for skilled cybersecurity professionals to
address the crisis organizations are facing as a result of digitalization and rising cybercrime. According
to PayScale (2022), cybersecurity analysts in the United States earn a median annual salary of USD
77,000, with most positions offering between USD 54,000 and 116,000 per year. Despite this high
demand and attractive compensation, however, there is not enough cybersecurity talent to fill open
job positions and protect organizations’ security postures.

 

THE CYBERSECURITY TALENT DROUGHT

According to a report by the Centre for Strategic &
International Studies, 82% of employers are facing
a shortage of cybersecurity talent (Crumpler &
Lewis, 2019). The industry urgently needs IT and
cybersecurity professionals who can tackle the
ever-growing global threat of cybercrime.
To address the cybersecurity skills gap, EC-
Council has developed the Certified Cybersecurity
Technician (C|CT) certification. The C|CT goes
beyond teaching fundamental cybersecurity
concepts by validating course participants’ IT and
cybersecurity skills through extensive hands-on
practice and assessment.
Establishing this strong technical foundation
in cybersecurity lays the groundwork for a
future career in a variety of existing IT roles. The
knowledge and skills gained through the C|CT
can create pathways for further specialization in
many cybersecurity domains, including ethical
hacking, penetration testing, digital forensics,
and application security.

 

EC-Council has developed the C|CT to provide
individuals starting their careers in IT and
cybersecurity with a certification that validates
their practical technician-level skills.
With the C|CT, EC-Council aims to equip entry-
level cybersecurity professionals with the core
technical skills they need to pursue and advance
in careers as cybersecurity analysts, consultants,
engineers, IT administrators, and more. The C|CT
creates a foundation that enables individuals
to grow their skills in specialized domains like
penetration testing, security consulting, auditing,
and system and network administration.

THE C|CT: AN
INDUSTRY SOLUTION

WHAT IS THE C|CT CERTIFICATION?

The C|CT is an entry-level cybersecurity program engineered by EC-Council, the creator of
the Certified Ethical Hacker (C|EH) certification, to address the global need and demand for
cybersecurity technicians with strong foundational skills.

WHAT IS UNIQUE ABOUT THE C|CT?

 

 

What is C|CT?

The C|CT is an entry-level cybersecurity program engineered by EC-Council, the creator of the Certified Ethical Hacker (C|EH) certification, to address the global need and demand for cybersecurity technicians with strong foundational skills. C|CT is focused on hands-on practice, with more than 50% of training time dedicated to labs.

WHAT DOES THE C|CT PROGRAM OFFER?

The C|CT provides the foundational skills essential for starting a career in cybersecurity, focusing on four disciplines: network defense, ethical hacking, digital forensics, and security operations.

 

Key Offerings:

Strong Foundational Coverage
The C|CT certification provides total foundational cybersecurity domain coverage with key concepts in each domain combined with practical hands-on labs and critical thinking challenges producing world-class cyber security technologists.
Live Range Experience
Other popular programs rely on simulation and interactivity as practical-based assessment, the C|CT program is delivered on a live Cyber Range utilizing live targets and real attack systems for a truly immersive, real-life practice and assessment platform.
Capture the Flag
The C|CT certification offers capture the flag (CTF) style critical thinking challenges to accompany
each lab exercise putting knowledge into practice and providing a proven record of skill
demonstration. Candidates completing the C|CT program will earn the C|CT certification and have
a proven track record of performing the tasks required in a live Cyber Range, proving to employers
their ability to perform critical job duties.
Multiple Certifications
The course outline of the C|CT program goes above and beyond some of the more common
entry-level cybersecurity programs, such as the Security+, in a completely hands-on cyber range
environment instead of simulations to ensure cybersecurity skills development. We believe that
candidates who successfully attain the C|CT certification will attain other leading cybersecurity
certifications, including Security+, without further training
Most Affordable
The Despite the unique design of the heavily hands-on course and its uses of real-world cyber range
capability, the certification is one of the most affordable in the world!

 

JOB ROLES FOR C|CT-CERTIFIED PROFESSIONALS
The C|CT certification prepares IT and cybersecurity professionals to handle a wide range of complex
issues related to securing software, networks, and IT systems against common cyberthreats and
attacks.
The C|CT offers a multifaceted approach that incorporates network defense, ethical hacking, and
security operations to ensure that certification holders have a strong, well-rounded background that
enables them to configure, analyze, and identify problems within an organization. The C|CT course
equips participants with the skills required for the following roles:

IT networking specialist
Cybersecurity technician

Network administrator
Security operations center (SOC) analyst
Network engineer

IT manager

CYBERSECURITY TECHNICIAN JOB DESCRIPTION
Cybersecurity technicians provide technical cybersecurity support, troubleshoot network security
problems, monitor alerts, and follow relevant policies, procedures, and standards to protect
organizations’ information assets.

CYBERSECURITY CAREER STARTER TRACK

Note: This is a suggested path only; courses can be taken in any order.

 

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО HANDS-ON LEARNING LABS СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ КАРИЕРИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ТАКСА ОБУЧЕНИЕ СЕРИТИФИКАТ СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО За кого е предназначено

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

C|CT COURSE DESCRIPTION
EC-Council’s C|CT certification immerses students in well-constructed knowledge transfer. Training is
accompanied by critical thinking challenges and immersive lab experiences that allow candidates to
apply their knowledge and move into the skill development phase in the class itself. Upon completing
the program, C|CT-certified professionals will have a strong foundation in cybersecurity principles
and techniques as well as hands-on exposure to the tasks required in real-world jobs.

МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО

C|CT COURSE OUTLINE - TOPICS COVERED


1. INFORMATION SECURITY THREATS AND VULNERABILITIES
2. Information Security Attacks
3. Network Security Fundamentals
4. Identification, Authentication, and Authorization
5. Network Security Controls: Administrative Controls
6. Network Security Controls: Physical Controls
7. Network Security Controls: Technical Controls
8. Network Security Assessment Techniques and Tools
9. Application Security
10. Virtualization and Cloud Computing
11. Wireless Network Security
12. Mobile Device Security
13. Internet of Things (IoT) and Operational Technology (OT) Security
14. Cryptography
15. Data Security
16. Network Troubleshooting
17. Network Traffic Monitoring
18. Network Log Monitoring and Analysis
19. Incident Response
20. Computer Forensics
21. Business Continuity and Disaster Recovery
22. Risk Management

HANDS-ON LEARNING LABS

With over 220 hands-on labs conducted in our cyber range environment, you will have the opportunity to practice every learning objective on live machines and vulnerable targets in the course. Pre-loaded with over 3,500 hacking tools and various operating systems, you will gain unprecedented exposure and hands-on experience with the most common security tools, latest vulnerabilities, and widely used operating systems in the industry. Our range is web accessible, making it easier for you to learn and practice from anywhere.

What’s Covered:

СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ

YOUR LEARNING PATHWAY TO A
PROMISING CAREER IN CYBERSECURITY

КАРИЕРИ

WHO CAN TAKE THIS COURSE?

The C|CT is ideal for anyone looking to start their career in cybersecurity or add a strong foundational
understanding of the cybersecurity concepts and techniques required to be effective on the job. The
course is especially well suited to:
Early-career IT professionals, IT managers, career changers, and career advancers
Students and recent graduates

 

WHAT ARE THE PREREQUISITES FOR THE C|CT?

No specific prerequisites are required for the C|CT certification, although previous knowledge and
experience in IT and networking with a focus on cybersecurity can be an advantage. Candidates
should have knowledge of computers and computer networks prior to entering the C|CT program,
although core technologies are covered in the curriculum.

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

iLearn (Self-Study)
This solution is an asynchronous, self-study environment in a video streaming format

Live Online
This solution offers "Live Online" training so that you can get the benefit of collaborating with your peers and gaining real-world skills, conveniently located in your backyard.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

This is just placeholder text.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ

This is just placeholder text.

СЕРИТИФИКАТ

EXAM & TRAINING INFORMATION

Exam Title: Certified Cybersecurity Technician
Exam Code: 212-82
Number of Questions: 60
Duration: 3 hours
Exam Availability Locations: ECC Exam Portal
Test Format: Multiple choice and Real Life hands-on Practical
Exam
Exam Mode: Remote Proctoring Services
Passing Score: 70%
Training Duration: 5 days
Delivery Modes: Instructor-led training
iWeek (synchronous online learning)
iLearn (asynchronous online learning)
CodeRed (asynchronous online learning)

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

WHAT YOU WILL LEARN IN THIS COURSE
Key concepts in cybersecurity, including information security and network security
Information security threats, vulnerabilities, and attacks
The different types of malware
Identification, authentication, and authorization
Network security controls

 

Administrative controls (frameworks, laws, acts, governance and compliance
programs, security policies)
*
Physical controls (physical and workplace security policies, environmental controls)
*
Technical controls (network security protocols; network segmentation; firewalls; intrusion
detection and prevention systems; honeypots; proxy servers; VPNs; user behavior analytics;
network access control; unified threat management; security information and event
management; security orchestration, automation, and response; load baancers; anti-malware

 

Network security assessment techniques and tools (threat hunting, threat intelligence, vulnerability
assessment, ethical hacking, penetration testing, configuration and asset management)
Application security design and testing techniques
Fundamentals of virtualization, cloud computing, and cloud security
Wireless network fundamentals, wireless encryption, and related security measures
Fundamentals of mobile, IoT, and OT devices and related security measures
Cryptography and public-key infrastructure
Data security controls, data backup and retention methods, and data loss prevention techniques
Network troubleshooting, traffic and log monitoring, and analysis of suspicious traffic
The incident handling and response process
Computer forensics and digital evidence fundamentals, including the phases of a forensic investigation
Concepts in business continuity and disaster recovery
Risk management concepts, phases, and frameworks

 

Learning Objectives Exam Information
1. Key concepts in cybersecurity, including information security and
network security
2. Information security threats, vulnerabilities, and attacks
3. The different types of malware
4. Identification, authentication, and authorization
5. Network security controls
6. Network security assessment techniques and tools (threat hunting,
threat intelligence, vulnerability assessment, ethical hacking,
penetration testing, configuration and asset management)
7. Application security design and testing techniques
8. Fundamentals of virtualization, cloud computing, and cloud security
9. Wireless network fundamentals, wireless encryption, and related
security measures
10. Fundamentals of mobile, IoT, and OT devices and
related security measures
11. Cryptography and public-key infrastructure
12. Data security controls, data backup and retention
methods, and data loss prevention techniques
13. Network troubleshooting, traffic and log monitoring, and
analysis of suspicious traffic
14. The incident handling and response process
15. Computer forensics and digital evidence fundamentals,
including the phases of a forensic investigation
16. Concepts in business continuity and disaster recovery
17. Risk management concepts, phases, and frameworks

 

 

 

За кого е предназначено

 

Who is it for?

The C|CT is ideal for anyone looking to start their career in
cybersecurity or add a strong foundational understanding of the
cybersecurity concepts and techniques required to be effective
on the job. The course is especially well suited to:
Early-career IT professionals, IT managers, career changers,
and career advancers
Students and recent graduates

 

 

Основни програми и курсове

Основни програми и курсове

СЕРТИФИЦИРАНО ЕТИЧНО ХАКЕРСТВО

C|EH® v12 е специализирана и единствена по рода си програма за обучение, която включва знания и умения за всичко, което трябва да знаете за етичното хакерство ведно с практическо обучение, лаборатории, оценяване, и глобална хакерска игри на конкурентен принцип. Останете на върха на играта с най-търсените умения, необходими за успех в областта на киберсигурността.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Ако искате да попречите на хакерите да проникнат в мрежата ви, първо трябва да проникнете в съзнанието им.

Компютрите по света системно стават жертва на необуздани хакерски атаки. Това хакерство е не само широко разпространено, но и се извършва толкова безупречно, че нападателите компрометират системата, открадват всичко ценно и напълно заличават следите си. Целта на етичния хакер е да помогне на организацията да предприеме превантивни мерки срещу злонамерени атаки, като атакува системата сам; като при това се придържа към законовите ограничения. Тази философия произтича от доказаната практика да се опитваш да хванеш крадец, като мислиш като крадец. С напредването на технологиите и все по-голямата зависимост на организациите от тях информационните активи се превърнаха в критични компоненти на оцеляването. Ако хакерството включва креативност и нестандартно мислене, то тестването на уязвимостите и одитите за сигурност няма да осигурят защита на сигурността на организацията. За да се гарантира, че организациите са защитили адекватно своите информационни активи, те трябва да възприемат подхода "защита в дълбочина". С други думи, те трябва да проникнат в мрежите си и да оценят състоянието на сигурността за уязвимости и излагане на риск. Етичният хакер е лице, което обикновено е наето в организацията и на което може да се има доверие, че ще предприеме опит за проникване в мрежи и/или компютърни системи, използвайки същите методи като хакера. Етичният хакер е лице, което обикновено работи в организацията и на което може да се има доверие, че ще предприеме опит за проникване в мрежи и/или компютърни системи, използвайки същите методи като хакера. В някои държави хакерството е престъпление. Когато се извършва по искане и по силата на договор между етичен хакер и организация, то е законно. Най-важният момент е, че Етичният хакер има разрешение да сондира целта. Програмата CEH сертифицира лица в специфичната дисциплина за мрежова сигурност "Етично хакерство" от гледна точка на неутралността на доставчика. Сертификатът Certified Ethical Hacker ще укрепи знанията за приложение на служителите по сигурността, одиторите, специалистите по сигурността, администраторите на сайтове и всички, които са загрижени за целостта на мрежовата инфраструктура. Сертифицираният етичен хакер е квалифициран професионалист, който разбира и знае как да търси слабите места и уязвимостите в целевите системи и използва същите знания и инструменти като злонамерен хакер. За да получите сертификат Certified Ethical Hacker, трябва да положите успешно изпита CEH 312-50. 

Акцентът в целия курс е върху придобиването на практическо ноу-хау, което обяснява акцента върху безплатните и достъпни инструменти. Ще прочетете за някои от най-разпространените наблюдавани атаки, за популярните инструменти, използвани от нападателите, и за това как са били извършвани атаки с помощта на обикновени ресурси.
Може би ще искате да знаете и какво да очаквате, след като завършите курса. Ще ръзполагате с ресурсен материал. Всеки специалист по тестване за проникване може да ви каже, че няма една-единствена правилна методология или последователност от стъпки, които можете да следвате, докато одитирате клиентски сайт. Няма един шаблон, който да отговаря на всички ваши нужди. Стратегията ви за тестване ще варира в зависимост от клиента, основната информация за системата или ситуацията и ресурсите, с които разполагате. Въпреки това, за всеки етап, който изберете - било то преброяване, защитна стена, проникване в други домейни - ще намерите нещо в този учебник, което определено можете да използвате.
И накрая, това не е краят! Учебният материал от този курс трябва да се счита за постоянна работа в процес на разработка, защото с течение на времето се добавяме и стойност към него. Възможно е някои аспекти да ви се сторят изключително подробни, а други да са с по-малко подробности. Непрекъснато се питаме дали съдържанието помага да се обясни основният смисъл на темата и постоянно калибрираме материалите си с оглед на това.

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО HANDS-ON LEARNING LABS СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ КАРИЕРИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ТАКСА ОБУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТ СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ КАК ДА СЕ ЗАПИША

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

СЕРТИФИЦИРАНО ЕТИЧНО ХАКЕРСТВО

Описание на обучението

Програмата за обучение C|EH® v12 включва 20 модула, обхващащи различни технологии, тактики, и процедури, предоставящи на бъдещите етични хакери основните знания, необходими за развитието им киберсигурността. Концепциите, включени в програмата за обучение са разделени 50/50 между обучение, основано на знания, и практическо приложение чрез нашите кибер системи. Всяка тактика, обсъждана в обучението, е подкрепена от поетапни лабораторни упражнения, създадени във виртуална среда с живи цели, активни инструменти и уязвими системи. Чрез нашата лабораторни технологии, всеки участник получава изчерпателни знания и практическа подготовка, които  да спомагат за техническото му и професионално развитие.

МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО

Модули включени в обучението:

Модел 1: Въведение в етичното хакерство
Покрива основите, ключовите елементи и контрола  на информационната сигурност, основите на етичното хакерство, съответните закони и стандартни процедури.
Модул 2: Разузнаване и отпечатъци
Включва използване най-новите техники и инструменти, за да се извършви разузнаване и да се отпечатат следи - това е критичен етап от процеса на етично хакерство, предшестващ атаката.
Модул 3: Сканиране на мрежи
Включва различни техники за сканиране на мрежи и мерки за противодействие.
Модул 4: Изброяване
Изучават се различни техники на свързване и задълбочен анализ към целеви системи, протоколи или услуги, както и контрамерки за противодуйствие срещу това.
Модул 5: Анализ на уязвимости
Изучават се начините за идентифициране на пропуски в сигурността на мрежата, комуникационната инфраструктура и крайните системи на целевата организация. Разглеждат се различни видове оценки на уязвимосттите и инструментите за тяхното преодоляване.
Модул 6: Пробиване на системи
Изучават се с различни методологии за хакване на системи - включително стеганография, атаки за стеганализиране и прикриване на следи - използвани за откриване на уязвимости в системите и мрежите.
Модул 7: Заплахи от зловреден софтуер
Запознаване с различни видове зловреден софтуер (троянски кон, вирус, червей и др.), APT и безфайлов зловреден софтуер, процедура за анализ на зловреден софтуер и мерки за противодействие на зловредния софтуер.
Модул 8: Подслушване
Изучават се техниките, които си използват за подслушване на трафик, за откриване на уязвими и слаби места в мрежите, както и кои са контрамерките за защита срещу такива атаки.
Модул 9: Социално инженерство
Изучават се концепции и техники за социално инженерство, включително как се идентифицират опити за кражба, как се одитират слаби и уязвимости на ниво човек и какви са  противодействията на социалното инженерство.
Модул 10 Отказ от обслужване
Изучават се различни различни техники за атаки тип отказ от обслужване (DoS и DDoS), както и кои са инструментите, които се използват за одит на целевите системи и разработване на DoS и DDoS контрамерки и защити.
Модул 11: Отвличане на сесия
Изучават се различните техники за прекъсване на сесии, използвани за откриване и управление на сесии на мрежово ниво, удостоверяване, оторизация и криптографски слабости и свързаните с тях контрамерки.
Модул 12: Заобикаляне на IDS, защитни стени и Honeypots
Изучават се техниките за заобикаляне на защитни стени, системи за откриване на проникване (IDS) и honeypot; инструментите, използвани за проверка на мрежовия периметър за слабости, и контрамерките.
Модул  13: Хакване на уеб сървъри
Изучават се атаките срещу уеб сървъри, включително цялостна методология за атаки, използвана за проверка на уязвимостите в инфраструктурите на уеб сървърите, и мерки за противодействие.
Модул 14: Хакване на уеб приложения
Изучават се атаките срещу уеб приложения, включително за цялостна методология за хакване на уеб приложения, използвана за одит на уязвимостите в уеб приложенията, и за противодействие.
Модул 15: SQL инжектиране
Изучават се атаките SQL injection, техниките за избягване и мерките за противодействие на SQL injection.
Модул 16: Безжични технологии, мобилна защита и атаки
Изучават се различните видове безжични технологии, включително криптирането, заплахите, методологиите за хакване, инструментите за хакване, инструментите за седефена сигурност на Wi-Fi и контрамерките.
Модул 17: Хакване на мобилни платформи
Изучава се вектора на атака на мобилните платформи, хакването на Android и iOS, управлението на мобилни устройства, насоките за мобилна сигурност и инструментите за сигурност.
Модул 18: Хакване на IoT
Изучават се различни видове атаки за IoT и OT, методология за хакерство, инструменти за хакерство и контрамерки.
Модул 19: Изчислителни облаци
Изучават се различни концепции за изчисления в облак, като например контейнерни технологии и изчисления без сървъри, различни заплахи за изчисления в облак, атаки, методология за хакерство и техники и инструменти за сигурност в облака.
Модул 20 Прекъсване на сесии
Изучават се различните техники за отвличане на сесии, използвани за откриване на слабости в управлението на сесиите, удостоверяването, оторизацията и криптографията на мрежово ниво, както и свързаните с тях контрамерки.

HANDS-ON LEARNING LABS

С над 220 практически лабораторни упражнения, включени в нашата кибернетична среда, вие ще имате възможност да упражнявате всяка учебна цел на виртоални машини и реални уязвими цели в курса. Предварително заредени с над 3500 инструмента за проникване и различни операционни системи, вие ще придобиете безпрецедентна експозиция и практически опит с най-често срещаните инструменти за сигурност, най-новите уязвимости и широко използвани операционни системи в индустрията. Всичко тове едостъпно онлайн, което ви улеснява да учите и да се упражнявате отвсякъде.

Какво е включено в лабораторните упражнения:

 1. 100% виртуални практически лабораторни упражнения, достъпни онлайн.
 2. Голям  диапазон от разлини видове целеви системи, подходящи за усъвършенстване на знанията ви.
 3. Ще получите достъп до предварително конфигурирани целеви системи, мрежи и средства за атакуването с оглед получаване на пробиви в сигурността им, както следдва:
 • Преконфигурирани уязвими уебсайтове
 • Уязвими операционни системи
 • Мрежови инфраструктури
 • 3 500+ инструменти за създаване на пробиви
 • 519 техники за създаване на атаки
 • и много още.

 

СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ

Сертификационен изпит:

C|EH® v12 е онлайн, практически изпит.

Името на изпита е CEH(ANSI)
Код: 312-50 (ECC Exam), 312-50 (VUE)
Съдържа брой въпроси: 125
Продължиелност: 4 часа
Формат на тест: Multiple Choice
Успешно взет изпит при резултат минимум от: 70%
Наличен е в ECC - Изпитът се провежда в изпитния център на ТехНетУни.

 

CEH PRACTICAL

Името на изпита е CEH(Practical)
Код: 312-50 (ECC Exam), 312-50 (VUE)
Съдържа брой въпроси: 20
Продължиелност: 6 часа
Формат на тест: Практически задачи
Успешно взет изпит при резултат минимум от: 70%
Наличен е в ASPEN iLabs портала на EC Council.

 

КАРИЕРИ

Подходящи работни позиции са:

• Mid-Level Information Security Auditor
• Cybersecurity Auditor
• Security Administrator
• IT Security Administrator
• Cyber Defense Analyst
• Vulnerability Assessment Analyst
• Warning Analyst
• Information Security Analyst 1
• Security Analyst L1
• Infosec Security Administrator
• Cybersecurity Analyst level 1, level 2, & level 3
• Network Security Engineer
• SOC Security Analyst
• Security Analyst
• Network Engineer
• Senior Security Consultant
• Information Security Manager
• Senior SOC Analyst
• Solution Architect
• Cybersecurity Consultant

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението се провежда в две форми:

 • самостоятелна, индивидуална форма, кято позволява на кандидатът да се обучава в удобно за него време и с темпо което е спрямо личните възможности, или
 • онлайн форма в група с инструктор. Използва се платформата на Сиско, Webex, чрез която в реално време се слушат лекциите и се правят лабораторните упражнения. Групите са малки с оглед на постигане на  ефективно обучение на всеки участник.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението е с продължителност 70 уч.ч. и се провежда в два различни графика:

през седмицата вечер: от 19:00ч. до 21:30 ч.

събота и неделя: от 10:00 ч. до 13:00 ч.; от 13:00 ч до 16:00 ч.; от 17:00 ч до 20:00 ч.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ

This is just placeholder text.

СЕРТИФИКАТ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Сертифицираният етичен хакер (C|EH®) е индустрия, известна , призната и акредитирана в световен мащаб.

Програмата за обучение C|EH® v12 обхващащи различни технологии, тактики, и процедури, предоставящи на бъдещите етични хакери основните знания, необходими за развитието им киберсигурността. Концепциите, включени в програмата за обучение са разделени 50/50 между обучение, основано на знания, и практическо приложение чрез нашите кибер системи. Всяка тактика, обсъждана в обучението, е подкрепена от поетапни лабораторни упражнения, създадени във виртуална среда с живи цели, активни инструменти и уязвими системи. Чрез нашата лабораторни технологии, всеки участник получава изчерпателни знания и практическа подготовка, които да спомагат за техническото му и професионално развитие.

Курсът включва

 • 20 модула
 • 3000+  страници теоретичен материал
 • 3500+ Hacking & Security Tools
 • 519 видаве атаки
 • 1900+ страници практически упражнения
 • 220 практически прдизвикателства в упражнения
 • 20 опреснителни модула

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ.

Силно се препоръчва кандидатите,  за този курс, да имат фундаментални знания за операционни системи, файлови системи, компютърни мрежи, TCP/IP протоколи, контроли за сигурност на информацията, основно знания отстраняване на проблемив мрежата, изтичане на данни, архивиране на данни и управление на риска.

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

 

1.Mid-level Information Assurance -Security Audit
2. Cybersecurity Auditor
3. Security Administrator
4. IT Security Administrator
5. Cyber Défense Analyst
6. Vulnerability Assessment Analyst
7. Warning Analyst
8. Information Security Analyst 1
9. Security Analyst L1
10. Infosec Security Administrator
11. Cybersecurity Analyst L1, L2, & L3
12. Network Security
Engineer
13. SOC Security Analyst
14. Security Analyst
15. Network Engineer
16. Senior Security Consultant
17. Information Security Manager
18. Senior SOC Analyst
19. Jr Penetration Tester
20. Solution Architect
21. Cybersecurity Consultant
22. Security Compliance Analyst

КАК ДА СЕ ЗАПИША

Как да се запиша

Използвайте бутона Записване за обучение и попълнете формата с Ваши данни. Допълнително ще се свържем с Вас за официалната регистрация на обучението и конкретен график на провеждане на занятията.

CERTIFIED NETWORK DEFENDER

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Ако искате да попречите на хакерите да проникнат в мрежата ви, първо трябва да проникнете в съзнанието им.

Компютрите по света системно стават жертва на необуздани хакерски атаки. Това хакерство е не само широко разпространено, но и се извършва толкова безупречно, че нападателите компрометират системата, открадват всичко ценно и напълно заличават следите си. Целта на етичния хакер е да помогне на организацията да предприеме превантивни мерки срещу злонамерени атаки, като атакува системата сам; като при това се придържа към законовите ограничения. Тази философия произтича от доказаната практика да се опитваш да хванеш крадец, като мислиш като крадец. С напредването на технологиите и все по-голямата зависимост на организациите от тях информационните активи се превърнаха в критични компоненти на оцеляването. Ако хакерството включва креативност и нестандартно мислене, то тестването на уязвимостите и одитите за сигурност няма да осигурят защита на сигурността на организацията. За да се гарантира, че организациите са защитили адекватно своите информационни активи, те трябва да възприемат подхода "защита в дълбочина". С други думи, те трябва да проникнат в мрежите си и да оценят състоянието на сигурността за уязвимости и излагане на риск. Етичният хакер е лице, което обикновено е наето в организацията и на което може да се има доверие, че ще предприеме опит за проникване в мрежи и/или компютърни системи, използвайки същите методи като хакера. Етичният хакер е лице, което обикновено работи в организацията и на което може да се има доверие, че ще предприеме опит за проникване в мрежи и/или компютърни системи, използвайки същите методи като хакера. В някои държави хакерството е престъпление. Когато се извършва по искане и по силата на договор между етичен хакер и организация, то е законно. Най-важният момент е, че Етичният хакер има разрешение да сондира целта. Програмата CEH сертифицира лица в специфичната дисциплина за мрежова сигурност "Етично хакерство" от гледна точка на неутралността на доставчика. Сертификатът Certified Ethical Hacker ще укрепи знанията за приложение на служителите по сигурността, одиторите, специалистите по сигурността, администраторите на сайтове и всички, които са загрижени за целостта на мрежовата инфраструктура. Сертифицираният етичен хакер е квалифициран професионалист, който разбира и знае как да търси слабите места и уязвимостите в целевите системи и използва същите знания и инструменти като злонамерен хакер. За да получите сертификат Certified Ethical Hacker, трябва да положите успешно изпита CEH 312-50. 

Акцентът в целия курс е върху придобиването на практическо ноу-хау, което обяснява акцента върху безплатните и достъпни инструменти. Ще прочетете за някои от най-разпространените наблюдавани атаки, за популярните инструменти, използвани от нападателите, и за това как са били извършвани атаки с помощта на обикновени ресурси.
Може би ще искате да знаете и какво да очаквате, след като завършите курса. Ще ръзполагате с ресурсен материал. Всеки специалист по тестване за проникване може да ви каже, че няма една-единствена правилна методология или последователност от стъпки, които можете да следвате, докато одитирате клиентски сайт. Няма един шаблон, който да отговаря на всички ваши нужди. Стратегията ви за тестване ще варира в зависимост от клиента, основната информация за системата или ситуацията и ресурсите, с които разполагате. Въпреки това, за всеки етап, който изберете - било то преброяване, защитна стена, проникване в други домейни - ще намерите нещо в този учебник, което определено можете да използвате.
И накрая, това не е краят! Учебният материал от този курс трябва да се счита за постоянна работа в процес на разработка, защото с течение на времето се добавяме и стойност към него. Възможно е някои аспекти да ви се сторят изключително подробни, а други да са с по-малко подробности. Непрекъснато се питаме дали съдържанието помага да се обясни основният смисъл на темата и постоянно калибрираме материалите си с оглед на това.

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО HANDS-ON LEARNING LABS СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ КАРИЕРИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ТАКСА ОБУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТ СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ КАК ДА СЕ ЗАПИША

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

СЕРТИФИЦИРАНО ЕТИЧНО ХАКЕРСТВО

Описание на обучението

Програмата за обучение C|EH® v12 включва 20 модула, обхващащи различни технологии, тактики, и процедури, предоставящи на бъдещите етични хакери основните знания, необходими за развитието им киберсигурността. Концепциите, включени в програмата за обучение са разделени 50/50 между обучение, основано на знания, и практическо приложение чрез нашите кибер системи. Всяка тактика, обсъждана в обучението, е подкрепена от поетапни лабораторни упражнения, създадени във виртуална среда с живи цели, активни инструменти и уязвими системи. Чрез нашата лабораторни технологии, всеки участник получава изчерпателни знания и практическа подготовка, които  да спомагат за техническото му и професионално развитие.

МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО

Модули включени в обучението:

Модел 1: Въведение в етичното хакерство
Покрива основите, ключовите елементи и контрола  на информационната сигурност, основите на етичното хакерство, съответните закони и стандартни процедури.
Модул 2: Разузнаване и отпечатъци
Включва използване най-новите техники и инструменти, за да се извършви разузнаване и да се отпечатат следи - това е критичен етап от процеса на етично хакерство, предшестващ атаката.
Модул 3: Сканиране на мрежи
Включва различни техники за сканиране на мрежи и мерки за противодействие.
Модул 4: Изброяване
Изучават се различни техники на свързване и задълбочен анализ към целеви системи, протоколи или услуги, както и контрамерки за противодуйствие срещу това.
Модул 5: Анализ на уязвимости
Изучават се начините за идентифициране на пропуски в сигурността на мрежата, комуникационната инфраструктура и крайните системи на целевата организация. Разглеждат се различни видове оценки на уязвимосттите и инструментите за тяхното преодоляване.
Модул 6: Пробиване на системи
Изучават се с различни методологии за хакване на системи - включително стеганография, атаки за стеганализиране и прикриване на следи - използвани за откриване на уязвимости в системите и мрежите.
Модул 7: Заплахи от зловреден софтуер
Запознаване с различни видове зловреден софтуер (троянски кон, вирус, червей и др.), APT и безфайлов зловреден софтуер, процедура за анализ на зловреден софтуер и мерки за противодействие на зловредния софтуер.
Модул 8: Подслушване
Изучават се техниките, които си използват за подслушване на трафик, за откриване на уязвими и слаби места в мрежите, както и кои са контрамерките за защита срещу такива атаки.
Модул 9: Социално инженерство
Изучават се концепции и техники за социално инженерство, включително как се идентифицират опити за кражба, как се одитират слаби и уязвимости на ниво човек и какви са  противодействията на социалното инженерство.
Модул 10 Отказ от обслужване
Изучават се различни различни техники за атаки тип отказ от обслужване (DoS и DDoS), както и кои са инструментите, които се използват за одит на целевите системи и разработване на DoS и DDoS контрамерки и защити.
Модул 11: Отвличане на сесия
Изучават се различните техники за прекъсване на сесии, използвани за откриване и управление на сесии на мрежово ниво, удостоверяване, оторизация и криптографски слабости и свързаните с тях контрамерки.
Модул 12: Заобикаляне на IDS, защитни стени и Honeypots
Изучават се техниките за заобикаляне на защитни стени, системи за откриване на проникване (IDS) и honeypot; инструментите, използвани за проверка на мрежовия периметър за слабости, и контрамерките.
Модул  13: Хакване на уеб сървъри
Изучават се атаките срещу уеб сървъри, включително цялостна методология за атаки, използвана за проверка на уязвимостите в инфраструктурите на уеб сървърите, и мерки за противодействие.
Модул 14: Хакване на уеб приложения
Изучават се атаките срещу уеб приложения, включително за цялостна методология за хакване на уеб приложения, използвана за одит на уязвимостите в уеб приложенията, и за противодействие.
Модул 15: SQL инжектиране
Изучават се атаките SQL injection, техниките за избягване и мерките за противодействие на SQL injection.
Модул 16: Безжични технологии, мобилна защита и атаки
Изучават се различните видове безжични технологии, включително криптирането, заплахите, методологиите за хакване, инструментите за хакване, инструментите за седефена сигурност на Wi-Fi и контрамерките.
Модул 17: Хакване на мобилни платформи
Изучава се вектора на атака на мобилните платформи, хакването на Android и iOS, управлението на мобилни устройства, насоките за мобилна сигурност и инструментите за сигурност.
Модул 18: Хакване на IoT
Изучават се различни видове атаки за IoT и OT, методология за хакерство, инструменти за хакерство и контрамерки.
Модул 19: Изчислителни облаци
Изучават се различни концепции за изчисления в облак, като например контейнерни технологии и изчисления без сървъри, различни заплахи за изчисления в облак, атаки, методология за хакерство и техники и инструменти за сигурност в облака.
Модул 20 Прекъсване на сесии
Изучават се различните техники за отвличане на сесии, използвани за откриване на слабости в управлението на сесиите, удостоверяването, оторизацията и криптографията на мрежово ниво, както и свързаните с тях контрамерки.

HANDS-ON LEARNING LABS

С над 220 практически лабораторни упражнения, включени в нашата кибернетична среда, вие ще имате възможност да упражнявате всяка учебна цел на виртоални машини и реални уязвими цели в курса. Предварително заредени с над 3500 инструмента за проникване и различни операционни системи, вие ще придобиете безпрецедентна експозиция и практически опит с най-често срещаните инструменти за сигурност, най-новите уязвимости и широко използвани операционни системи в индустрията. Всичко тове едостъпно онлайн, което ви улеснява да учите и да се упражнявате отвсякъде.

Какво е включено в лабораторните упражнения:

 1. 100% виртуални практически лабораторни упражнения, достъпни онлайн.
 2. Голям  диапазон от разлини видове целеви системи, подходящи за усъвършенстване на знанията ви.
 3. Ще получите достъп до предварително конфигурирани целеви системи, мрежи и средства за атакуването с оглед получаване на пробиви в сигурността им, както следдва:
 • Преконфигурирани уязвими уебсайтове
 • Уязвими операционни системи
 • Мрежови инфраструктури
 • 3 500+ инструменти за създаване на пробиви
 • 519 техники за създаване на атаки
 • и много още.

 

СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ

Сертификационен изпит:

C|EH® v12 е онлайн, практически изпит.

Името на изпита е CEH(ANSI)
Код: 312-50 (ECC Exam), 312-50 (VUE)
Съдържа брой въпроси: 125
Продължиелност: 4 часа
Формат на тест: Multiple Choice
Успешно взет изпит при резултат минимум от: 70%
Наличен е в ECC - Изпитът се провежда в изпитния център на ТехНетУни.

 

CEH PRACTICAL

Името на изпита е CEH(Practical)
Код: 312-50 (ECC Exam), 312-50 (VUE)
Съдържа брой въпроси: 20
Продължиелност: 6 часа
Формат на тест: Практически задачи
Успешно взет изпит при резултат минимум от: 70%
Наличен е в ASPEN iLabs портала на EC Council.

 

КАРИЕРИ

Подходящи работни позиции са:

• Mid-Level Information Security Auditor
• Cybersecurity Auditor
• Security Administrator
• IT Security Administrator
• Cyber Defense Analyst
• Vulnerability Assessment Analyst
• Warning Analyst
• Information Security Analyst 1
• Security Analyst L1
• Infosec Security Administrator
• Cybersecurity Analyst level 1, level 2, & level 3
• Network Security Engineer
• SOC Security Analyst
• Security Analyst
• Network Engineer
• Senior Security Consultant
• Information Security Manager
• Senior SOC Analyst
• Solution Architect
• Cybersecurity Consultant

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението се провежда в две форми:

 • самостоятелна, индивидуална форма, кято позволява на кандидатът да се обучава в удобно за него време и с темпо което е спрямо личните възможности, или
 • онлайн форма в група с инструктор. Използва се платформата на Сиско, Webex, чрез която в реално време се слушат лекциите и се правят лабораторните упражнения. Групите са малки с оглед на постигане на  ефективно обучение на всеки участник.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението е с продължителност 70 уч.ч. и се провежда в два различни графика:

през седмицата вечер: от 19:00ч. до 21:30 ч.

събота и неделя: от 10:00 ч. до 13:00 ч.; от 13:00 ч до 16:00 ч.; от 17:00 ч до 20:00 ч.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ

This is just placeholder text.

СЕРТИФИКАТ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Сертифицираният етичен хакер (C|EH®) е индустрия, известна , призната и акредитирана в световен мащаб.

Програмата за обучение C|EH® v12 обхващащи различни технологии, тактики, и процедури, предоставящи на бъдещите етични хакери основните знания, необходими за развитието им киберсигурността. Концепциите, включени в програмата за обучение са разделени 50/50 между обучение, основано на знания, и практическо приложение чрез нашите кибер системи. Всяка тактика, обсъждана в обучението, е подкрепена от поетапни лабораторни упражнения, създадени във виртуална среда с живи цели, активни инструменти и уязвими системи. Чрез нашата лабораторни технологии, всеки участник получава изчерпателни знания и практическа подготовка, които да спомагат за техническото му и професионално развитие.

Курсът включва

 • 20 модула
 • 3000+  страници теоретичен материал
 • 3500+ Hacking & Security Tools
 • 519 видаве атаки
 • 1900+ страници практически упражнения
 • 220 практически прдизвикателства в упражнения
 • 20 опреснителни модула

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ.

Силно се препоръчва кандидатите,  за този курс, да имат фундаментални знания за операционни системи, файлови системи, компютърни мрежи, TCP/IP протоколи, контроли за сигурност на информацията, основно знания отстраняване на проблемив мрежата, изтичане на данни, архивиране на данни и управление на риска.

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

 

1.Mid-level Information Assurance -Security Audit
2. Cybersecurity Auditor
3. Security Administrator
4. IT Security Administrator
5. Cyber Défense Analyst
6. Vulnerability Assessment Analyst
7. Warning Analyst
8. Information Security Analyst 1
9. Security Analyst L1
10. Infosec Security Administrator
11. Cybersecurity Analyst L1, L2, & L3
12. Network Security
Engineer
13. SOC Security Analyst
14. Security Analyst
15. Network Engineer
16. Senior Security Consultant
17. Information Security Manager
18. Senior SOC Analyst
19. Jr Penetration Tester
20. Solution Architect
21. Cybersecurity Consultant
22. Security Compliance Analyst

КАК ДА СЕ ЗАПИША

Как да се запиша

Използвайте бутона Записване за обучение и попълнете формата с Ваши данни. Допълнително ще се свържем с Вас за официалната регистрация на обучението и конкретен график на провеждане на занятията.

Специализирани обучения

Certified SOC Analyst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО HANDS-ON LEARNING LABS СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ КАРИЕРИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ТАКСА ОБУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТ СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО КАК ДА СЕ ЗАПИША

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО

HANDS-ON LEARNING LABS

СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ

C|EH® v12 www.eccouncil.org/cehProve Your Skills and Abilities With
Online, Practical Examinations
The Certified Ethical Hacker® credential is trusted globally as the industry standard for
evaluating one’s understanding of ethical hacking and security testing. As an ANSI 17024
accredited examination, the 150-question, 4-hour proctored exam is recognized across
the globe as the original and most trusted tactical cyber security certification for ethical
hackers. Certification domains are carefully vetted through industry practitioners, ensuring
the certification maps to current industry requirements; this exam undergoes regular
psychometric evaluation and tuning to ensure a fair and accurate measure of the candidate’s
knowledge in the ethical hacking domain.

КАРИЕРИ

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

This is just placeholder text.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ

This is just placeholder text.

СЕРТИФИКАТ

This is just placeholder text.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

КАК ДА СЕ ЗАПИША

This is just placeholder text.

Certified Penetration Testing Professional (C|PENT)

WHAT IS THE C|PENT COURSE?
A rigorous Penetration Testing program that, unlike contemporary Penetration Testing
courses, teaches you how to perform an effective Penetration test across filtered
networks. C|PENT is a multidisciplinary course with extensive hands-on training in a wide
range of crucial skills, including advanced Windows attacks, Internet of Things (IoT) and
Operational Technology (OT) systems, filtered network bypass techniques, exploit writing,
single and double pivoting, advanced privilege escalation, and binary exploitation.
In summary, there is no program of its kind in the world

ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО HANDS-ON LEARNING LABS СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ КАРИЕРИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ТАКСА ОБУЧЕНИЕ СЕРИТИФИКАТ СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО УЧЕБЕН ПЪТ

ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Поредицата C|PENT, мястото където тестерите за проникване придобиват умения в реалния свят, е проектирана да предоставя предизвикателства на всяко ниво от спектъра на атаките. Освен това поредицата съдържа множество слоеве на мрежово сегментиране където ако се получи достъп до един сегмент, се използват най-новите техники на проникване, за да се достигне до следващия сегмент. Много от предизвикателствата изискват нестандартно мислене и персонализиране на скриптове и експлойти, за да навлезете в най-вътрешните сегменти на мрежата. Ключът към това да бъдеш висококвалифициран тестер за проникване е да се изправиш срещу различните цели, които са конфигурирани по различни начини. C|PENT се състои от цели мрежови сегменти, които копират корпоративна мрежа - това не е симулация на компютърна игра; това е точно представяне на корпоративна мрежа, която представя най-новите предизвикателства пред тестера за проникване. Тъй като целите и технологиите продължават да се променят, C|PENT е гъвкав и се справя и с динамичното добавяне на машини и защити в дадената инфроструктура. И накрая, целите и сегментите са прогресивни по натура. След като влезете в една машина и/или сегмент, следващият ще ви предизвика още повече.

МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО

Съдържание на курса:

Module 1 Introduction to Penetration Testing and Methodologies
Cover the fundamentals of penetration testing, including penetration testing approaches, strategies, methodologies, techniques, and various guidelines and recommendations for penetration testing. Cover the fundamentals of key issues in the information security world, including the basics of ethical hacking, information security controls, relevant laws, and standard procedures.

Module 2 Penetration Testing Scoping and Engagement
Learn the different stages and elements of scoping and engagement in penetration testing.

Module 3 Open-Source Intelligence (OSINT)
Learn how to use techniques and tools to gather intelligence about the target from publicly available sources such as the World Wide Web (WWW), through website analysis, by using tools/frameworks/scripts, and so on.

Module 4 Social Engineering Penetration Testing
Learn different social engineering techniques and perform social-engineering penetration testing on a target organization.

Module 5 Network Penetration Testing – External
Learn how to implement a comprehensive penetration testing methodology for assessing networks from outsiders’ perspectives. Learn the process attackers follow to exploit the assets using vulnerabilities from the outside of the network perimeter.

Module 6 Network Penetration Testing – Internal
Learn how to implement a comprehensive penetration testing methodology for assessing networks from insider’s perspectives.

Module 7 Network Penetration Testing - Perimeter Devices
Learn how to implement a comprehensive penetration testing methodology for assessing the security of network perimeter devices, such as Firewalls, IDS, Routers, and Switches.

Module 8 Web Application Penetration Testing
Learn how to analyze web applications for various vulnerabilities, including the Open Web Application Security Project (OWASP) Top 10, and determine the risk of exploitation.

Module 9 Wireless Penetration Testing
Learn how to test various components of wireless networks, such as WLAN, RFID devices, and NFC technology devices.

Module 10 IoT Penetration Testing
Understand various threats to Internet of things (IoT) networks and learn how to audit security controls for various inherent IoT risks.

Module 11 OT and SCADA Penetration Testing
Understand OT and SCADA concepts and learn the process of testing various components of OT and SCADA networks

Module 12 Cloud Penetration Testing
Understand various security threats and concerns in cloud computing and learn how to perform cloud penetration testing to determine the probability of exploitation.

Module 13 Binary Analysis and Exploitation
Understand the binary analysis methodology and reverse engineer applications to identify vulnerable applications that may lead to the exploitation of an information system.

Module 14 Report Writing and Post Testing Actions
Learn how to document and analyze the results of a penetration test and recommend post-penetration test actions.

 

Допълнителни модули за самостоятелна подготовка

> Penetration Testing Essential Concepts
> Fuzzing
> Mastering Metasploit Framework
> PowerShell Scripting
> Bash Environment and Scripting
> Python Environment and Scripting
> Perl Environment and Scripting
> Ruby Environment and Scripting
> Active Directory Pen Testing
> Database Penetration Testing
> Mobile Device Penetration Testing
> CEH Refresher

HANDS-ON LEARNING LABS

 

 

СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ

ATTAINING THE C|PENT CERTIFICATION

SINGLE EXAM, DUAL CERTIFICATION?
Should you score at least 70% in the C|PENT practical exam, you shall attain the C|PENT  credential. However, if you are one of the few rare experts on the planet, you may be able to hit the minimum 90% to earn the Licensed Penetration Tester (LPT) Master Credential!
C|PENT is a fully online, remotely proctored practical exam that evaluates candidates through a challenging 24-hour performance-based, hands-on exam. The exam is broken into two practical exams of 12 hours each that will test your perseverance and focus by forcing you to outdo yourself with each new challenge. Candidates have the option to choose either two 12-hour exams or one 24-hour exam.

Candidates who score more than 90% will establish themselves as Penetration Testing Masters and attain the prestigious LPT (Master) credential!
Check our CPENT Exam Blueprint!

КАРИЕРИ

COMMON JOB ROLES FOR C|PENT

> Ethical Hackers
> Penetration Testers
> Network Server Administrators
> Firewall Administrators
> Security Testers
> System Administrators and Risk Assessment Professionals
> Cybersecurity Forensic Analyst
> Cyberthreat Analyst
> Cloud Security Analyst
> Information Security Analyst
> Application Security Analyst
> Cybersecurity Assurance Engineer
> Security Operations Center (SOC) Analyst
> Technical Operations Network Engineer
> Information Security Engineer
> Network Security Penetration Tester
> Network Security Engineer
> Information Security Architect

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

iLearn (Self-Study)
This solution is an asynchronous, self-study environment in a video streaming format

Live Online
This solution offers "Live Online" training so that you can get the benefit of collaborating with your peers and gaining real-world skills, conveniently located in your backyard.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

This is just placeholder text.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ

This is just placeholder text.

СЕРИТИФИКАТ

This is just placeholder text.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

УЧЕБЕН ПЪТ

EC-COUNCIL’S VULNERABILITY ASSESSMENT AND PENETRATION TESTING (VAPT) LEARNING TRACK

For the first time in the industry, the assessment for the Certified Penetration Testing Professional (C|PENT) is about multiple disciplines and not just one or two specialty types.
The C|PENT range, which is where our Penetration Testers gain real-world skills, is designed to provide challenges across every level of the attack spectrum. Additionally, the range contains multiple layers of network segmentation, and once access is gained in one segment, the latest pivoting techniques are required to reach the next segment. Many of the challenges will require outside-the-box thinking and customization of scripts and exploits to get into the innermost segments of the network. The key to being a highly skilled Penetration Tester is to go up against various targets that are configured in a variety of ways. The C|PENT consists of entire network segments that replicate an enterprise network — this is not a computer game simulation; this is an accurate representation of an enterprise network that will present the latest challenges to the Penetration Tester. Since the targets and technology continue to change, the C|PENT is dynamic, and machines and defenses will be added as they are observed in the wild. Finally, the targets and segments are progressive in nature. Once you get into one machine and or segment, the next one will challenge you even more.
1. The course is presented through an enterprise network environment that must be attacked, exploited, evaded, and defended.
2. EC-Council’s C|PENT assesses a Penetration Tester’s skills across a broad spectrum of "network zones".
3. What makes the C|PENT different is the requirement to be provided a variety of different scopes of work so that the candidate can "think on their feet."
4. The result of this is that there are different zones representing different types of testing.
5. Anyone attempting the test will have to perform their assessment against these different zones.

C|PENT е 100% практически курс, включващ
най-стабилните, задълбочени, практически лабораторни упражнения
в индустрията и опит в практиката

CLICK TO EDIT
Placeholder content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Why People Love C|PENT

"The course content for C|PENT is amazing. C|PENT excels in teaching real-life scenarios, which we face in practice."
Amit Agarwal,
Research-oriented Technology Specialist

"The C|PENT labs are relevant to real-life situations you encounter as a penetration tester."
Rasmus Christensen,
Systems Developer

"C|PENT teaches you the standardized methods of performing an enterprise penetration test; not every certification teaches offensive security. C|PENT helps with the development of skills in advanced topics."
Dehinde Molade,
Senior Security Analyst

"It offers a wide range of penetration testing domains, such as Active Directory penetration testing, IoT, OT, Double Pivoting, etc."
Harith Dilshan,
Senior Cybersecurity Engineer

C|PENT IS RESULTS ORIENTED

> 100% mapped with the NICE framework.
> Maps to the job role of a Penetration Tester and security analyst, based on major job portals.
> 100% methodology-based Penetration Testing program.
> Provides strong reporting writing guidance.
> Blended with both manual and automated Penetration Testing approach.
> Gives a real-world experience through an Advanced Penetration Testing Range.
> Designed based on the most common Penetration Testing services offered by the best service providers in the market.
> Offers standard templates that can help during a Penetration test.

Learn the Next-Generation Techniques

With C|PENT, Learn the Next-Generation Techniques and Methodologies for Handling Real-World Threat Situations
The following are 12 reasons that make the C|PENT Program one of a kind. This exceptional course can make you one of the most advanced Penetration Testers in the world.
The course has one purpose: To help you overcome some of the most advanced obstacles that real-world practitioners face when conducting Penetration tests.
Here are some examples of the challenges you will face when you are exposed to the C|PENT Range:

ADVANCED WINDOWS ATTACKS
This zone contains a complete forest that you first have to gain access to and once you do, your challenge is to use PowerShell and any other means to execute Silver and Gold Ticket and Kerberoasting. The machines will be configured with defenses in place; therefore, you will have to use PowerShell bypass techniques and other advanced methods to score points within the zone.

ATTACKING IOT SYSTEMS
With the popularity of IOT devices, this is the first Program that requires you to locate the IOT device(s) then gain access to the network. Once on the network, you must identify the firmware of the IOT device, extract it and then reverse engineer it

WRITING EXPLOITS: ADVANCED BINARIES EXPLOITATION
The challenges faced by Penetration Testers today require them to use their own skills to find a flaw in the code. In this zone you will be required to find the flawed binaries, reverse engineer them once found, and then write exploits to take control of the program execution.

The task is complicated and requires Penetration from the perimeter to gain access then discover the binaries. Once successful, you must reverse engineer the code.

Unlike other certifications, this will not just be a simple 32-bit code. There will be 32- and 64-bit code challenges, and some of the code will be compiled with the basic protections of non-executable stacks.

Furthermore, you must be able to write a driver program to exploit these binaries, then discover a method to escalate privileges. This will require advanced skills in binary exploitation that include the latest debugging concepts and egg hunting techniques. You are required to craft input code first to take control of program execution and second to map an area in memory to get your shellcode to work and bypass system protections.

BYPASSING A FILTERED NETWORK
The C|PENT Certification differs from the others. It provides web zone challenges that exist within a segmentation architecture. As a result, you have to identify the filtering of the architecture, leverage it to gain access to the web applications that you will have to compromise, and then extract the required data to achieve points.

PENTESTING OPERATIONAL TECHNOLOGY (OT)
As a first in a Penetration Testing Certification, the C|PENT contains a zone dedicated to ICS SCADA networks. The candidate will have to penetrate them from the IT network side, gain access to the OT network, and once there, identify the Programmable Logic Controller (PLC) and then modify the data to impact the OT network. The candidate must be able to intercept the Mod Bus Communication protocol and communication between the PLC and other nodes.

ACCESS HIDDEN NETWORKS WITH PIVOTING
Based on studies and research, few professionals have been able to identify the rules in place when they encounter a layered network. Therefore, in this zone, you will have to identify the filtering rules then penetrate the direct network, and from there, attempt pivots into the hidden network using single pivoting methods, but through a filter. Most certifications do not have a true pivot across disparate networks and a few, if any, have the requirement into and out of a filtering device.

DOUBLE PIVOTING
Once you have braved and mastered the challenges of the pivot, the next challenge is the double pivot. This is not something that you can use a tool for. In most cases, the pivot has to be set up manually. C|PENT is the first certification in the world that requires you to access hidden networks using double pivoting.

PRIVILEGE ESCALATION
The latest methods of privilege escalation are covered as well as there will be challenges that require you to reverse engineer code and take control of execution, then break out of the limited shell and gain root/admin.

EVADING DEFENSE MECHANISMS
The different methods of evasion are covered so that you can try and get your exploits past the defenses by weaponizing them.

ATTACK AUTOMATION WITH SCRIPTS
Prepare for advanced Penetration Testing techniques/scripting with seven self-study appendices – Penetration Testing with Ruby, Python, PowerShell, Perl, BASH, and learn about Fuzzing and Metasploit.

BUILD YOUR ARMORY: WEAPONIZE YOUR EXPLOITS
Carry your own tools and build your armory with your coding expertise and hack the challenges presented to you as you would in real life.

WRITE PROFESSIONAL REPORTS
Experience how a Penetration Tester can mitigate risks and validate the report presented to the client that makes an impact. The best part of it all is that during this rigorous process, you would be carrying your own tools, building your armory with your coding expertise and hacking the challenges presented to you as you would in real life.

Certified Cloud Security Engineer (C|CSE)

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО HANDS-ON LEARNING LABS СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ КАРИЕРИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ТАКСА ОБУЧЕНИЕ СЕРИТИФИКАТ СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

The C|EH® v12 training program includes 20 modules covering various technologies, tactics,
and procedures, providing prospective ethical hackers with the core knowledge needed to
thrive in cybersecurity. Delivered through a carefully curated training plan that typically
spans five days, the 12th version of the C|EH® continues to evolve to keep up with the
latest OS, exploits, tools, and techniques. The concepts covered in the training program
are split 50/50 between knowledge-based training and hands-on application through our
cyber range.Every tactic discussed in training is backed by step-by-step labs conducted in a
virtualized environment with live targets, live tools, and vulnerable systems. Through our lab
technology, every participant will have comprehensive hands-on practice to learn and apply
their knowledge."

МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО

Introduction to Ethical Hacking
Cover the fundamentals of key issues in the information security world, including the basics of ethical hacking, information security controls, relevant laws, and standard procedures.
Foot Printing and Reconnaissance
Learn how to use the latest techniques and tools to perform foot printing and reconnaissance, a critical pre-attack phase of the ethical hacking process.
Scanning Networks
Learn different network scanning techniques and countermeasures.
Enumeration
Learn various enumeration techniques, such as Border Gateway Protocol (BGP) and Network File Sharing (NFS) exploits, and associated countermeasures.
Module 05: Vulnerability Analysis
Learn how to identify security loopholes in a target organization’s network, communication infrastructure, and end systems. Different types of vulnerability assessment and vulnerability assessment tools.
System Hacking
Learn about the various system hacking methodologies—including steganography, steganalysis attacks, and covering tracks—used to discover system and network vulnerabilities.
Malware Threats
Learn different types of malware (Trojan, virus, worms, etc.), APT and fileless malware, malware analysis procedure, and malware countermeasures.
Sniffing
Learn about packet-sniffing techniques and how to use them to discover network vulnerabilities, as well as countermeasures to defend against sniffing attacks.
Social Engineering
Learn social engineering concepts and techniques, including how to identify theft attempts, audit human-level vulnerabilities, and suggest social engineering countermeasures.
Denial-of-Service
Learn about different Denial of Service (DoS) and Distributed DoS (DDoS) attack techniques, as well as the tools used to audit a target and devise DoS and DDoS countermeasures and protections.
Session Hijacking
Understand the various session hijacking techniques used to discover network-level session management, authentication, authorization, and cryptographic weaknesses and associated countermeasures.
Evading IDS, Firewalls, and Honeypots
Get introduced to firewall, intrusion detection system (IDS), and honeypot evasion techniques; the tools used to audit a network perimeter for weaknesses; and countermeasures.
Hacking Web Servers
Learn about web server attacks, including a comprehensive attack methodology used to audit vulnerabilities in web server infrastructures and countermeasures.
Hacking Web Applications
Learn about web application attacks, including a comprehensive web application hacking methodology used to audit vulnerabilities in web applications and countermeasures.
SQL Injection
Learn about SQL injection attacks, evasion techniques, and SQL injection countermeasures.
Hacking Wireless Networks
Understand different types of wireless technologies, including encryption, threats, hacking methodologies, hacking tools, Wi-Fi sedcurity tools, and countermeasures.
Hacking Mobile Platforms
Learn Mobile platform attack vector, android and iOS hacking, mobile device management, mobile security guidelines, and security tools.
IoT Hacking
Learn different types of IoT and OT attacks, hacking methodology, hacking tools, and countermeasures.
Cloud Computing
Learn different cloud computing concepts, such as container technologies and server less computing, various cloud computing threats, attacks, hacking methodology, and cloud security techniques and tools.
Session Hijacking
Understand the various session hijacking techniques used to discover network-level session management, authentication, authorization, and cryptographic weaknesses and associated countermeasures.

HANDS-ON LEARNING LABS

With over 220 hands-on labs conducted in our cyber range environment, you will have the opportunity to practice every learning objective on live machines and vulnerable targets in the course. Pre-loaded with over 3,500 hacking tools and various operating systems, you will gain unprecedented exposure and hands-on experience with the most common security tools, latest vulnerabilities, and widely used operating systems in the industry. Our range is web accessible, making it easier for you to learn and practice from anywhere.

What’s Covered:

СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ

C|EH® v12 www.eccouncil.org/cehProve Your Skills and Abilities With
Online, Practical Examinations
The Certified Ethical Hacker® credential is trusted globally as the industry standard for
evaluating one’s understanding of ethical hacking and security testing. As an ANSI 17024
accredited examination, the 150-question, 4-hour proctored exam is recognized across
the globe as the original and most trusted tactical cyber security certification for ethical
hackers. Certification domains are carefully vetted through industry practitioners, ensuring
the certification maps to current industry requirements; this exam undergoes regular
psychometric evaluation and tuning to ensure a fair and accurate measure of the candidate’s
knowledge in the ethical hacking domain.

КАРИЕРИ

Common Job Roles for C|EH
Windows 11 Windows Server 2022
Parrot Security Windows Server 2019
Android Ubuntu Linux
• Mid-Level Information Security Auditor
• Cybersecurity Auditor
• Security Administrator
• IT Security Administrator
• Cyber Defense Analyst
• Vulnerability Assessment Analyst
• Warning Analyst
• Information Security Analyst 1
• Security Analyst L1
• Infosec Security Administrator
• Cybersecurity Analyst level 1, level 2, & level 3
• Network Security Engineer
• SOC Security Analyst
• Security Analyst
• Network Engineer
• Senior Security Consultant
• Information Security Manager
• Senior SOC Analyst
• Solution Architect
• Cybersecurity Consultan

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

iLearn (Self-Study)
This solution is an asynchronous, self-study environment in a video streaming format

Live Online
This solution offers "Live Online" training so that you can get the benefit of collaborating with your peers and gaining real-world skills, conveniently located in your backyard.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

This is just placeholder text.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ

This is just placeholder text.

СЕРИТИФИКАТ

This is just placeholder text.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

What is the C|EH® v12?
Hackers are here. Where are you?
The Certified Ethical Hacker (C|EH® ) is an industry renowned, globally
recognized credential. In its 12th version, the C|EH® offers the most
comprehensive ethical hacking program with training, practice,
certification, and competition all integrated into one course that can
change your cybersecurity career trajectory. This one-of-a-kind
certification provides extensive hands-on training, labs, assessment,
mock engagement (practice), and global hacking competitions to ensure
that learners are at the top of their game with the most in-demand skills.
Our exclusive learning framework, Learn | Certify | Engage | Compete,
prepares students for the certification exam and the industry's most
robust, in-depth, hands-on lab and practice range experience of any
cybersecurity program available.

C|EH® v12 Course Content - 3000+  Pages of Student Manual
3500+ Hacking & Security Tools
519 Attack Techniques
1900+ Pages of Lab Manual
220 Hands-On Practical Labs
20 Refreshed Modules

Certified Chief Information Security Officer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО HANDS-ON LEARNING LABS СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ КАРИЕРИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ТАКСА ОБУЧЕНИЕ СЕРИТИФИКАТ СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО

HANDS-ON LEARNING LABS

СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ

C|EH® v12 www.eccouncil.org/cehProve Your Skills and Abilities With
Online, Practical Examinations
The Certified Ethical Hacker® credential is trusted globally as the industry standard for
evaluating one’s understanding of ethical hacking and security testing. As an ANSI 17024
accredited examination, the 150-question, 4-hour proctored exam is recognized across
the globe as the original and most trusted tactical cyber security certification for ethical
hackers. Certification domains are carefully vetted through industry practitioners, ensuring
the certification maps to current industry requirements; this exam undergoes regular
psychometric evaluation and tuning to ensure a fair and accurate measure of the candidate’s
knowledge in the ethical hacking domain.

КАРИЕРИ

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

This is just placeholder text.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ

This is just placeholder text.

СЕРИТИФИКАТ

This is just placeholder text.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Disaster Recovery Professional

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО HANDS-ON LEARNING LABS СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ КАРИЕРИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ТАКСА ОБУЧЕНИЕ СЕРИТИФИКАТ СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО

HANDS-ON LEARNING LABS

СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ

C|EH® v12 www.eccouncil.org/cehProve Your Skills and Abilities With
Online, Practical Examinations
The Certified Ethical Hacker® credential is trusted globally as the industry standard for
evaluating one’s understanding of ethical hacking and security testing. As an ANSI 17024
accredited examination, the 150-question, 4-hour proctored exam is recognized across
the globe as the original and most trusted tactical cyber security certification for ethical
hackers. Certification domains are carefully vetted through industry practitioners, ensuring
the certification maps to current industry requirements; this exam undergoes regular
psychometric evaluation and tuning to ensure a fair and accurate measure of the candidate’s
knowledge in the ethical hacking domain.

КАРИЕРИ

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

This is just placeholder text.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ

This is just placeholder text.

СЕРИТИФИКАТ

This is just placeholder text.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Certified Encryption Specialist

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО HANDS-ON LEARNING LABS СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ КАРИЕРИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ТАКСА ОБУЧЕНИЕ СЕРИТИФИКАТ СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО

HANDS-ON LEARNING LABS

СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ

C|EH® v12 www.eccouncil.org/cehProve Your Skills and Abilities With
Online, Practical Examinations
The Certified Ethical Hacker® credential is trusted globally as the industry standard for
evaluating one’s understanding of ethical hacking and security testing. As an ANSI 17024
accredited examination, the 150-question, 4-hour proctored exam is recognized across
the globe as the original and most trusted tactical cyber security certification for ethical
hackers. Certification domains are carefully vetted through industry practitioners, ensuring
the certification maps to current industry requirements; this exam undergoes regular
psychometric evaluation and tuning to ensure a fair and accurate measure of the candidate’s
knowledge in the ethical hacking domain.

КАРИЕРИ

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

This is just placeholder text.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ

This is just placeholder text.

СЕРИТИФИКАТ

This is just placeholder text.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

 Certified DevSecOps Engineer (E|CDE

Master Securing Applications with 80+ Skill-Based Labs Cloud-Native DevSecOps.
SPEED UP DEVELOPMENT & DEPLOYMENT OF APPLICATIONS
Be on the Right Side. Shift Left.

Speed up the digital transformation of on-premises and cloud-native environments with the E|CDE certification, a lab-intensive program with 70% of the curriculum dedicated to labs and 30% to theory.

EC-Council’s Certified DevSecOps Engineer (E|CDE) is a hands-on, instructor-led comprehensive DevSecOps certification program that helps professionals build the essential skills needed to design, develop, and maintain secure applications and infrastructure.

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО HANDS-ON LEARNING LABS СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ КАРИЕРИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ТАКСА ОБУЧЕНИЕ СЕРИТИФИКАТ СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

The C|EH® v12 training program includes 20 modules covering various technologies, tactics,
and procedures, providing prospective ethical hackers with the core knowledge needed to
thrive in cybersecurity. Delivered through a carefully curated training plan that typically
spans five days, the 12th version of the C|EH® continues to evolve to keep up with the
latest OS, exploits, tools, and techniques. The concepts covered in the training program
are split 50/50 between knowledge-based training and hands-on application through our
cyber range.Every tactic discussed in training is backed by step-by-step labs conducted in a
virtualized environment with live targets, live tools, and vulnerable systems. Through our lab
technology, every participant will have comprehensive hands-on practice to learn and apply
their knowledge."

МОДУЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО

Introduction to Ethical Hacking
Cover the fundamentals of key issues in the information security world, including the basics of ethical hacking, information security controls, relevant laws, and standard procedures.
Foot Printing and Reconnaissance
Learn how to use the latest techniques and tools to perform foot printing and reconnaissance, a critical pre-attack phase of the ethical hacking process.
Scanning Networks
Learn different network scanning techniques and countermeasures.
Enumeration
Learn various enumeration techniques, such as Border Gateway Protocol (BGP) and Network File Sharing (NFS) exploits, and associated countermeasures.
Module 05: Vulnerability Analysis
Learn how to identify security loopholes in a target organization’s network, communication infrastructure, and end systems. Different types of vulnerability assessment and vulnerability assessment tools.
System Hacking
Learn about the various system hacking methodologies—including steganography, steganalysis attacks, and covering tracks—used to discover system and network vulnerabilities.
Malware Threats
Learn different types of malware (Trojan, virus, worms, etc.), APT and fileless malware, malware analysis procedure, and malware countermeasures.
Sniffing
Learn about packet-sniffing techniques and how to use them to discover network vulnerabilities, as well as countermeasures to defend against sniffing attacks.
Social Engineering
Learn social engineering concepts and techniques, including how to identify theft attempts, audit human-level vulnerabilities, and suggest social engineering countermeasures.
Denial-of-Service
Learn about different Denial of Service (DoS) and Distributed DoS (DDoS) attack techniques, as well as the tools used to audit a target and devise DoS and DDoS countermeasures and protections.
Session Hijacking
Understand the various session hijacking techniques used to discover network-level session management, authentication, authorization, and cryptographic weaknesses and associated countermeasures.
Evading IDS, Firewalls, and Honeypots
Get introduced to firewall, intrusion detection system (IDS), and honeypot evasion techniques; the tools used to audit a network perimeter for weaknesses; and countermeasures.
Hacking Web Servers
Learn about web server attacks, including a comprehensive attack methodology used to audit vulnerabilities in web server infrastructures and countermeasures.
Hacking Web Applications
Learn about web application attacks, including a comprehensive web application hacking methodology used to audit vulnerabilities in web applications and countermeasures.
SQL Injection
Learn about SQL injection attacks, evasion techniques, and SQL injection countermeasures.
Hacking Wireless Networks
Understand different types of wireless technologies, including encryption, threats, hacking methodologies, hacking tools, Wi-Fi sedcurity tools, and countermeasures.
Hacking Mobile Platforms
Learn Mobile platform attack vector, android and iOS hacking, mobile device management, mobile security guidelines, and security tools.
IoT Hacking
Learn different types of IoT and OT attacks, hacking methodology, hacking tools, and countermeasures.
Cloud Computing
Learn different cloud computing concepts, such as container technologies and server less computing, various cloud computing threats, attacks, hacking methodology, and cloud security techniques and tools.
Session Hijacking
Understand the various session hijacking techniques used to discover network-level session management, authentication, authorization, and cryptographic weaknesses and associated countermeasures.

HANDS-ON LEARNING LABS

With over 220 hands-on labs conducted in our cyber range environment, you will have the opportunity to practice every learning objective on live machines and vulnerable targets in the course. Pre-loaded with over 3,500 hacking tools and various operating systems, you will gain unprecedented exposure and hands-on experience with the most common security tools, latest vulnerabilities, and widely used operating systems in the industry. Our range is web accessible, making it easier for you to learn and practice from anywhere.

What’s Covered:

СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ

C|EH® v12 www.eccouncil.org/cehProve Your Skills and Abilities With
Online, Practical Examinations
The Certified Ethical Hacker® credential is trusted globally as the industry standard for
evaluating one’s understanding of ethical hacking and security testing. As an ANSI 17024
accredited examination, the 150-question, 4-hour proctored exam is recognized across
the globe as the original and most trusted tactical cyber security certification for ethical
hackers. Certification domains are carefully vetted through industry practitioners, ensuring
the certification maps to current industry requirements; this exam undergoes regular
psychometric evaluation and tuning to ensure a fair and accurate measure of the candidate’s
knowledge in the ethical hacking domain.

КАРИЕРИ

Common Job Roles for C|EH
Windows 11 Windows Server 2022
Parrot Security Windows Server 2019
Android Ubuntu Linux
• Mid-Level Information Security Auditor
• Cybersecurity Auditor
• Security Administrator
• IT Security Administrator
• Cyber Defense Analyst
• Vulnerability Assessment Analyst
• Warning Analyst
• Information Security Analyst 1
• Security Analyst L1
• Infosec Security Administrator
• Cybersecurity Analyst level 1, level 2, & level 3
• Network Security Engineer
• SOC Security Analyst
• Security Analyst
• Network Engineer
• Senior Security Consultant
• Information Security Manager
• Senior SOC Analyst
• Solution Architect
• Cybersecurity Consultan

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

iLearn (Self-Study)
This solution is an asynchronous, self-study environment in a video streaming format

Live Online
This solution offers "Live Online" training so that you can get the benefit of collaborating with your peers and gaining real-world skills, conveniently located in your backyard.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

This is just placeholder text.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ

This is just placeholder text.

СЕРИТИФИКАТ

This is just placeholder text.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

What is the C|EH® v12?
Hackers are here. Where are you?
The Certified Ethical Hacker (C|EH® ) is an industry renowned, globally
recognized credential. In its 12th version, the C|EH® offers the most
comprehensive ethical hacking program with training, practice,
certification, and competition all integrated into one course that can
change your cybersecurity career trajectory. This one-of-a-kind
certification provides extensive hands-on training, labs, assessment,
mock engagement (practice), and global hacking competitions to ensure
that learners are at the top of their game with the most in-demand skills.
Our exclusive learning framework, Learn | Certify | Engage | Compete,
prepares students for the certification exam and the industry's most
robust, in-depth, hands-on lab and practice range experience of any
cybersecurity program available.

C|EH® v12 Course Content - 3000+  Pages of Student Manual
3500+ Hacking & Security Tools
519 Attack Techniques
1900+ Pages of Lab Manual
220 Hands-On Practical Labs
20 Refreshed Modules