СИСКО МРЕЖОВА АКАДЕМИЯ

Започнете нова кариера, надградете настоящата или я променете!

С обученията в Сиско академията можете да получите солидни знония по

мрежови технологии и да намерите мечтаната работа!

Сиско академията е мястото, където можете да получите знания и умения по мрежови технологии, които ще ви направят бъдещите успешни мрежови администратори и инжинери.

 • Cisco e световен лидер в областта на мрежовите технологии, който ще ви помогне да надградите знанията и уменията си, и увеличите възможностите си за нова кариера.
 • Със Cisco обученията ще се научите на най-съвременните техники за мрежовото проектиране, настройка и управление. Нашите квалифицирани инструктори и обучителни програми ще ви насочат към успешното прилагане на тези умения в реалния свят.
 • Сертификацията на Cisco ще ви открие вратите към изключителни кариерни възможности. Бъдете готови да станете експерти в сферата на мрежовите технологии и да създавате иновациите в бизнеса.

 

»    В нашата академия ще откриете пътя към успеха с качествено обучение, базирано на най-новите стандарти и практики в мрежовите технологии.

»   Чрез Сиско академията ние ви предлагаме широка гама от курсове, които ви подготвят за сертификационни изпити, признати в цял свят. Ще се научите на основните принципи на мрежовите технологии, конфигурацията на рутери и комутатори, сигурността на мрежата и много други.

»    Със сертификацията придобита от  Сиско академията, ще имате предимство при търсенето на работа и възможността да превърнете страстта си към мрежовите технологии в успешна кариера.

»    Присъединете се към нашата глобална общност от студенти и професионалисти, които споделят знания и опит, създавайки вълнуващи възможности за растеж и развитие.

Целта на програмата е да осигури на участниците знания и умения в областта на компютърните мрежи, необходими за проектирането, изграждането, имплементирането и подрръжката им. Обучението дава възможност на участниците да стартират кариера като мрежови инжинери.

CCNA включва три семестъра:


CCNA 1 Introduction to Networks v7.0 (IN)

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  УЧЕБЕН ПЛАН   ФИНАЛЕН ИЗПИТ и СЕРТИФИКАТ                                   ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕТО  ЛАБОРАТОРНА СРЕДА  ТАКСИ КАРИЕРИ

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Курсът включва три модула изучаващи изграждане, дизайн, архитектура, разглеждане на структура, функции и функционалност, инсталиране и конфигуриране, както и отстраняване на проблеми в компютърните мрежи. Обхваща разглеждане на мрежовите техники и технологии, необходими за създаване и и поддържане на мрежови устройства, ИП адресиране както и идентифициране на основни заплахи за сигурността на мрежата. Фокусира се върху технологиите за комутиране и маршрутизиране, необходими за изграждане на малки и средни бизнес мрежи, включително безжични локални мрежи и концепции за сигурност. Ще се научите да конфигурирате мрежи, да отстранявате неизправности, да идентифицирате и намалявате заплахите за сигурността, както и да конфигурирате защити на мрежите.

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

По време на обучението студентите от Сиско академията изучават слоевите модели, чрез които се онагледяват мрежовите комуникации: OSI и TCP/IP. Подробно детайлно се разглеждат характеристиките на всеки от слоевете, съставляващи двата модела. Разглеждат се също IPv4 и IPv6 адресните пространства, както и различни методи и техники на разделяне на IPv4 адресите на подмрежи. Студентите изучават и структурата и функционалността на операционната система на Сиско, както и основни конфигурации на мрежовите устройства.

 УЧЕБЕН ПЛАН  

Теми, които се разглеждат по време на обучението:

1 – Networking today
2 – Basic Switch and End Device Configuration
3 – Protocols and Models
4 – Physical Layer
5 – Number Systems
6 – Data Link Layer
7 – Ethernet Switching
8 – Network Layer
9 – Address Resolution
10 – Basic router configuration
11 – IPv4 Addressing
12 – IPv6 Addressing
13 – ICMP
14 – Transport Layer
15 – Application Layer
16 – Network Security fundamentals
17 – Build a Small Networks

ФИНАЛЕН ИЗПИТ и СЕРТИФИКАТ                                  

Завършването на първи семестър на CCNA, "Въведение в мрежите" и получаването на сертификат от Сиско академията на ТехнетУни включва успешното полагане на финален изпит за семестъра, който съдържа въпроси от целия материал.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО 

Обучението е с продължителност 70 уч.ч. и се провежда в два различни графика:

през седмицата вечер: от 19:00ч. до 21:30 ч.

събота и неделя: от 10:00 ч. до 13:00 ч.; от 13:00 ч до 16:00 ч.; от 17:00 ч до 20:00 ч.

 

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕТО 

Обучението се провежда в две форми:

 • самостоятелна, индивидуална форма, кято позволява на кандидатът да се обучава в удобно за него време и с темпо което е спрямо личните възможности, или
 • онлайн форма в група с инструктор. Използва се платформата на Сиско, Webex, чрез която в реално време се слушат лекциите и се правят лабораторните упражнения. Групите са малки с оглед на постигане на  ефективно обучение на всеки участник.

ЛАБОРАТОРНА СРЕДА 

В първи модул на CCNA студентите изучават основната функционалност на операционната система на Сиско използвайки симулатор Cisco Packet Tracer. Изучават се основните команди, необходими за първоначално конфигуриране на мрежови устройства в команд лайн интерфейс среда, както и свързването им в една мрежова инфраструктура от тип малък и среден бизнес.

ТАКСИ

Такса обучение:  300 лв.

Таксата се заплаща преди началото на занятията, след официалната регистрация за обучението.

 

КАРИЕРИ

С получените знания от първи семестър, студентите могат да започнат работа като първо ниво поддръжка в технически или  кол центрове.

CCNA 2 Switching, Routing and Wireless Essentials v7.0 (SRWE)

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  УЧЕБЕН ПЛАН   ФИНАЛЕН ИЗПИТ  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕТО  ЛАБОРАТОРНА СРЕДА  ТАКСИ КАРИЕРИ

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Във втори семестър на CCNA студентите получават знанията за протоколите, технологиите, методите и техниките, които са необходи да се изгради една функционираща комуникационна мрежа от малък и среден тип, използвайки комутатори и маршрутизатори.

Тук се изучават как се осъществяват комуникациите между крайни устройства в един сегмент, свързани чрез комутатори до изходяща точка, изучават техниките на сегментиране на крайни устройства на отделни подмрежи, използвайки наличните комутатори,

Изучават протоколите, чрез които се преодоляват недостатъците на претрупаните мрежи и безкрайното движение на пакети, които не достигат до своята крайна точка, изучават се и протоколите, чрез които се осигуряват по-високоскростни честотни ленти.

Тук в учебният материал са включени темите, които разказват основни техники и методи, необходими за осигуряване на сигурността на една мрежа и преодоляване на уязвимите места в нея. Както и начините на създаване на сегмент към мрежата за безжичен достъп.

Последната част от учебния материал съдържа концепциите за маршрутизиране на трафика между отдалечени мрежи.

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

Със знанията, които получават студентите от втори семестър на CCNA , могат да изградят една мрежа от тип малък и среден бизнес, използвайки комуникационно оборудване, уверено конфигурирайки мрежовите устройства, да получат една работеща комуникационна мрежа.

 УЧЕБЕН ПЛАН  

Теми, които се разглеждат по време на обучението на CCNA втори семестър:

 1. Basic Device configuration
 2. Switching Concepts
 3. VLANs
 4. Inter-VLAN Routing
 5. STP Concepts
 6. EtherChannel
 7. DHCPv4
 8. SLAAC and DHCPV6
 9. FHRP Concepts
 10. LAN Security Concepts
 11. Switch Security Configuration
 12. WLAN Concepts
 13. WLAN Configuration
 14. Routing Concepts
 15. IP Static Routing
 16. Troubleshoot static and Default Routes

ФИНАЛЕН ИЗПИТ 

Завършването на втори семестър на CCNA, "Основи на маршрутизиране и комутиране" и получаването на сертификат от Сиско академията на ТехнетУни включва успешното полагане на финален изпит за семестъра, който съдържа въпроси от целия материал.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО 

Обучението е с продължителност 70 уч.ч. и се провежда в два различни графика:

през седмицата вечер: от 19:00ч. до 21:30 ч.

събота и неделя: от 10:00 ч. до 13:00 ч.; от 13:00 ч до 16:00 ч.; от 17:00 ч до 20:00 ч.

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕТО 

Обучението се провежда в две форми:

 • самостоятелна, индивидуална форма, кято позволява на кандидатът да се обучава в удобно за него време и с темпо което е спрямо личните възможности, или
 • онлайн форма в група с инструктор. Използва се платформата на Сиско, Webex, чрез която в реално време се слушат лекциите и се правят лабораторните упражнения. Групите са малки с оглед на постигане на  ефективно обучение на всеки участник.

ЛАБОРАТОРНА СРЕДА 

Във втори модул на CCNA студентите получават достъп до реално оборудване, на което изучават на практика как да имплементират, конфигурират и отстраняват проблеми използвайки различните протоколи и технологии, изучавани по време на семестъра. 

ТАКСИ

Такса обучение:  300 лв.

Таксата се заплаща преди началото на занятията, след официалната регистрация за семестъра.

КАРИЕРИ

С получените знания от втори семестър, студентите могат да започнат работа като първо ниво поддръжка в технически или  кол центрове.

CCNA 3: Enterprise Networking, Security, and Automation v7.0 (ENSA)

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  УЧЕБЕН ПЛАН   ФИНАЛЕН И СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕТО  ЛАБОРАТОРНА СРЕДА  ТАКСИ КАРИЕРИ

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

В трети семестър на CCNA 3 "Enterprise Networking, Security, and Automation v7.0", студентите изучават протоколи за динамично маршрутизизиране, управление и филтриране на трафика, както и осигуряване на интернет свързаност на мрежата на дадена компания.

Изучават се технологиите и протоколите за свързване на отдалечени мрежи през публичната интернет мрежа. Включени са основни концепции за осигуряване на сигурността на мрежата, както и приоритизация на трафика

Запознават се със слоевият модел на Сиско за дизайн на мрежи, както и се разглеждат теми за мрежова виртуализация и автоматизация.

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

This is just placeholder text.

 УЧЕБЕН ПЛАН  

Теми, които се разглеждат по време на обучението:

1 – Single-Area OSPFv2 Concepts
2 – Single-Area OSPFv2 Configuration
3 – Network Security Concepts
4 – ACL Concepts
5 – ACL for IPv4 Configuration
6 – NAT for IPv4 Configuration
7 – WAN Concepts
8 – VPN and IPSec Concepts
9 – QoS Concepts
10 – Network Management
11 – Network Design
12 – Network Troubleshooting
13 – Network Virtualization
14 – Network Automation

ФИНАЛЕН И СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ 

Завършването на трети семестър на CCNA 3: "Enterprise Networking, Security, and Automation v7.0 (ENSA)" и получаването на сертификат от Сиско академията на ТехнетУни включва успешното полагане и на финален изпит за семестъра, който съдържа въпроси от целия материал.

Студентите покрили успешно финалния изпит, получават от академията и ваучер отстъпка от Сертификационния изпит за CCNA в размер на 58% от стойността му. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО 

Обучението е с продължителност 70 уч.ч. и се провежда в два различни графика:

през седмицата вечер: от 19:00ч. до 21:30 ч.

събота и неделя: от 10:00 ч. до 13:00 ч.; от 13:00 ч до 16:00 ч.; от 17:00 ч до 20:00 ч.

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕТО 

Обучението се провежда в две форми:

 • самостоятелна, индивидуална форма, кято позволява на кандидатът да се обучава в удобно за него време и с темпо което е спрямо личните възможности, или
 • онлайн форма в група с инструктор. Използва се платформата на Сиско, Webex, чрез която в реално време се слушат лекциите и се правят лабораторните упражнения. Групите са малки с оглед на постигане на  ефективно обучение на всеки участник.

ЛАБОРАТОРНА СРЕДА 

Във трети модул на CCNA студентите получават също достъп до реално оборудване, на което изучават на практика как да имплементират, конфигурират и отстраняват проблеми използвайки различните протоколи и технологии, изучавани по време на семестъра. 

ТАКСИ

Такса обучение:  300 лв.

Таксата се заплаща преди началото на занятията, след официалната регистрация за семестъра.

КАРИЕРИ

С получените знания от трите нива на CCNA, студентите могат да започнат работа като младши мрежови администратори.

Допълнителна информация и ресурси

 Официална документация на 
Cisco онлайн ресурси 

 

CiscoLIVE

Learning Maps

Binary Game

https://learningcontent.cisco.com/games/binary/index.html

 Детайли за сертификационния изпит 

очаквайте скоро!

Необходимо мрежово оборудване за CCNA Lab  

 

Cisco Catalyst 8200L

 

Catalyst 1000 24port GE

Catalyst 9200L 24-port

CCNP Enterprise

Програма: CCNP Enterprise ви предоставя изчерпателен поглед върху корпоративни мрежови концепции и технологии, автоматизация и програмируемост на мрежите, прилагането им на практика и как се отстраняват проблеми. Нещо повече, тя ви предоставя задълбочено обучение за техниките на маршрутизация и комутация в сложни и големи конвергирани мрежи, сигурност и автоматизация. За придобиване на CCNP Enterprise серртификат се полагат два изпита: един основен и един специализиран по избор. 

CCNP включва два семестъра:

 

Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR)

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  УЧЕБЕН ПЛАН   ФИНАЛЕН ИЗПИТ  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕТО  ЛАБОРАТОРНА СРЕДА  ТАКСИ КАРИЕРИ

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Cisco Enterprise Network (ENCOR 350-401) се фокусира върху познанията за корпоративна инфраструктура, включвайки архитектура, дизайн, виртуализация, осигуряване на сигурност и автоматизация в мрежата.
Обучението ви дава знанията и уменията, необходими за конфигуриране, отстраняване на проблеми и управление на корпоративни кабелни и безжични мрежи. Ще научите и как се прилагат принципи за сигурност, методи на автоматизация и какви са възможностите за програмиране в рамките на една корпоративна мрежа, как да синхронизирате мрежовия дизайн с помощта на SD-Access и SD-WAN решения. Този курс ви помага да се подготвите да вземете 350-401 Implementing Cisco® Enterprise Network Core сертификационния изпит (ENCOR), който е част от четири сертификации:
● CCNP® Enterprise
● CCIE® Enterprise Infrastructure
● CCIE Enterprise Wireless
● Cisco Certified Specialist – Enterprise Core практики за сигурност.

Предварителни изисквания и знания които е необходимо да имате преди да започнете обучението:

 • Implementation of Enterprise LAN networks
 • Basic understanding of Enterprise routing and wireless connectivity
 • Basic understanding of Python scripting

За кого е предназначено обучението:

 • Mid-level network engineers
 • Network administrators
 • Network support technicians
 • Help desk technicians

За какво ще ви помогне обучението:

Configure, troubleshoot, and manage enterprise wired and wireless networks
Implement security principles within an enterprise network

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

След като преминете обучението ще можете да:

 • Illustrate the hierarchical network design model and architecture using the access, distribution, and core layers
 • Compare and contrast the various hardware and software switching mechanisms and operation, while defining the Ternary Content Addressable Memory (TCAM) and Content Addressable Memory (CAM), along with process switching, fast switching, and Cisco Express Forwarding concepts
 • Troubleshoot Layer 2 connectivity using VLANs and trunking
 • Implementation of redundant switched networks using Spanning Tree Protocol
 • Troubleshooting link aggregation using Etherchannel
 • Describe the features, metrics, and path selection concepts of Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
 • Implementation and optimization of Open Shortest Path First (OSPF)v2 and OSPFv3, including adjacencies, packet types, and areas, summarization, and route filtering for IPv4 and IPv6
 • Implementing External Border Gateway Protocol (EBGP) interdomain routing, path selection, and single and dual-homed networking
 • Implementing network redundancy using protocols including Hot Standby Routing Protocol (HSRP) and Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
 • Implementing internet connectivity within Enterprise using static and dynamic Network Address Translation (NAT)
 • Describe the virtualization technology of servers, switches, and the various network devices and components
 • Implementing overlay technologies such as Virtual Routing and Forwarding (VRF), Generic Routing Encapsulation (GRE), VPN, and Location Identifier Separation Protocol (LISP)
 • Describe the components and concepts of wireless networking including Radio Frequency (RF) and antenna characteristics, and define the specific wireless standards
 • Describe the various wireless deployment models available, include autonomous Access Point (AP) deployments and cloud-based designs within the centralized Cisco Wireless LAN Controller (WLC) architecture
 • Describe wireless roaming and location services
 • Describe how APs communicate with WLCs to obtain software, configurations, and centralized management
 • Configure and verify Extensible Authentication Protocol (EAP), WebAuth, and Pre-Shared Key (PSK) wireless client authentication on a WLC
 • Troubleshoot wireless client connectivity issues using various available tools
 • Troubleshooting Enterprise networks using services such as Network Time Protocol (NTP), Simple Network Management Protocol (SNMP), Cisco Internetwork Operating System (Cisco IOS®) IP Service Level Agreements (SLAs), NetFlow, and Cisco IOS Embedded Event Manager
 • Explain the use of available network analysis and troubleshooting tools, which include show and debug commands, as well as best practices in troubleshooting
 • Configure secure administrative access for Cisco IOS devices using the Command-Line Interface (CLI) access, Role-Based Access Control (RBAC), Access Control List (ACL), and Secure Shell (SSH), and explore device hardening concepts to secure devices from less secure applications, such as Telnet and HTTP
 • Implement scalable administration using Authentication, Authorization, and Accounting (AAA) and the local database, while exploring the features and benefits
 • Describe the enterprise network security architecture, including the purpose and function of VPNs, content security, logging, endpoint security, personal firewalls, and other security features
 • Explain the purpose, function, features, and workflow of Cisco DNA Center™ Assurance for Intent-Based Networking, for network visibility, proactive monitoring, and application experience
 • Describe the components and features of the Cisco SD-Access solution, including the nodes, fabric control plane, and data plane, while illustrating the purpose and function of the Virtual Extensible LAN (VXLAN) gateways
 • Define the components and features of Cisco SD-WAN solutions, including the orchestration plane, management plane, control plane, and data plane
 • Describe the concepts, purpose, and features of multicast protocols, including Internet Group Management Protocol (IGMP) v2/v3, Protocol-Independent Multicast (PIM) dense mode/sparse mode, and rendezvous points
 • Describe the concepts and features of Quality of Service (QoS), and describe the need within the enterprise network
 • Explain basic Python components and conditionals with script writing and analysis
 • Describe network programmability protocols such as Network Configuration Protocol (NETCONF) and RESTCONF
 • Describe APIs in Cisco DNA Center and vManage

 УЧЕБЕН ПЛАН  

Теми, които се разглеждат по време на обучението:

Module 1   Examining Cisco Enterprise Network Architecture
Module 2  Understanding Cisco Switching Paths
Module 3   Implementing Campus LAN Connectivity
Module 4   Building Redundant Switched Topology
Module 5   Implementing Layer 2 Port Aggregation
Module 6   Understanding EIGRP
Module 7    Implementing OSPF
Module 8   Optimizing OSPF
Module 9   Exploring EBGP
Module 10 Implementing Network Redundancy
Module 11  Implementing NAT
Module 12 Introducing Virtualization Protocols and Techniques
Module 13 Understanding Virtual Private Networks and Interfaces
Module 14 Understanding Wireless Principles
Module 15 Examining Wireless Deployment Options
Module 16 Understanding Wireless Roaming and Location Services
Module 17 Examining Wireless AP Operation
Module 18 Understanding Wireless Client Authentication
Module 19 Troubleshooting Wireless Client Connectivity
Module 20 Introducing Multicast Protocols
Module 21 Introducing QoS
Module 22 Implementing Network Services
Module 23 Using Network Analysis Tools
Module 24 Implementing Infrastructure Security
Module 25 Implementing Secure Access Control
Module 26 Understanding Enterprise Network Security Architecture
Module 27 Exploring Automation and Assurance Using Cisco DNA Center
Module 28 Examining the Cisco SD-Access Solution
Module 29 Understanding the Working Principles of the Cisco SD-WAN Solution
Module 30 Understanding the Basics of Python Programming
Module 31 Introducing Network Programmability Protocols
Module 32 Introducing APIs in Cisco DNA Center and vManage

Допълнителна информация, можете да намерите тук

ФИНАЛЕН ИЗПИТ 

Завършването на Cisco Enterprise Network (ENCOR 350-401)  и получаването на сертификат от Сиско академията на ТехнетУни включва успешното полагане и на финален изпит за семестъра, който съдържа въпроси от целия материал.

Сертификационен изпит:

 • От Сиско академията не се получават ваучери за явяване на сертификационен изпит.
 • За явяване на CCNP ENCOR сертификационен изпит няма предварителни изисквания за явяване. Кандидатите трябва да имат между три до пет години опит в имплементиране на мрежови решения в корпоративна среда.
 • CCNP сертификацията е валидна три години.
 • За ресертификация е необходимо да преминете който и да е от специализираните изпити за CCNP.
 • Линк за регистрация и явяване онлайн на сертификационен изпит от вкъщи или от офиса тук
 • Последни новини и промени за CCNP сертификацията тук.

Сертификационният изпит за  350-401 ENCOR тества знанията на кандидата за внедряване на основни корпоративни мрежови технологии, включително архитектура с двоен стек (IPv4 и IPv6), виртуализация, инфраструктура, осигуряване на мрежата, сигурност и автоматизация.

Изпитът е с продължителност 120-минути, и е основен за сертификация:

 • CCNP® Enterprise,
 • CCIE® Enterprise Infrastructure,
 • CCIE Enterprise Wireless
 • Cisco Certified Specialist – Enterprise Core.

 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО 

Обучението е с продължителност 70 уч.ч. и се провежда в два различни графика:

през седмицата вечер: от 19:00ч. до 21:30 ч.

събота и неделя: от 10:00 ч. до 13:00 ч.; от 13:00 ч до 16:00 ч.; от 17:00 ч до 20:00 ч.

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕТО 

Обучението се провежда в две форми:

 • самостоятелна, индивидуална форма, кято позволява на кандидатът да се обучава в удобно за него време и с темпо което е спрямо личните възможности, или
 • онлайн форма в група с инструктор. Използва се платформата на Сиско, Webex, чрез която в реално време се слушат лекциите и се правят лабораторните упражнения. Групите са малки с оглед на постигане на  ефективно обучение на всеки участник.

ЛАБОРАТОРНА СРЕДА 

Студентите получават достъп до реално оборудване, на което изучават на практика как да имплементират, конфигурират и отстраняват проблеми използвайки различните протоколи и технологии, изучавани по време на семестъра. 

ТАКСИ

Такса обучение:  450 лв.

Таксата се заплаща преди началото на занятията, след официалната регистрация за семестъра.

КАРИЕРИ

CCNP сертификацията Ви квалифицираза различни позиции като:
Cisco Certified Network Professional
Network Manager
Senior Network Engineer
Cisco Network Engineer
Network Engineering Manager

CCNP: Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (ENARSI)

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  УЧЕБЕН ПЛАН   ФИНАЛЕН ИЗПИТ  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕТО  ЛАБОРАТОРНА СРЕДА  ТАКСИ КАРИЕРИ

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Внедряването на Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (ENARSI) v1.0 ви дава знанията, от които се нуждаете, за да инсталирате, конфигурирате, управлявате и отстранявате проблеми в корпоративна мрежа. Той обхваща усъвършенствани технологии за маршрутизиране и комутиране на мрежовата инфраструктура, като допълва и разширява темите, обхванати в курса за внедряване и експлоатация на основни технологии в една корпоративна мрежа на Cisco (ENCOR) v1.0.
Този курс ще ви помогне да се подготвите за изпита 300-410 Implementing Cisco® Enterprise Advanced Routing and Services (ENARSI), който покрива учебния план на сертификационните изпити:
CCNP® Enterprise
Cisco Certified Specialist – Enterprise Advanced Infrastructure Implementation.

Предварителни изисквания:

Преди да се включите в обучението трябва да имате:

 • General understanding of network fundamentals
 • Basic knowledge of how to implement LANs
 • General understanding of how to manage network devices
 • General understanding of how to secure network devices
 • Basic knowledge of network automation

Обучението се препоръчва за да ви помогне да покриете изискванията за:

 • Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR) v1.0
 • Interconnecting Cisco Networking Devices, Part 1 (ICND1) v3.0
 • Interconnecting Cisco Networking Devices, Part 2 (ICND2) v3.0

За кого е предназначено:

 • Enterprise network engineers
 • System engineers
 • System administrators
 • Network administrators

За какво ще ви помогне обучението:

 • Gain the knowledge you need to install, configure, operate, and troubleshoot an enterprise network
 • Qualify for professional-level job roles in advance routing and services

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

След като преминете обучение ще можете да:

 • Configure classic Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) and named EIGRP for IPv4 and IPv6
 • Optimize classic EIGRP and named EIGRP for IPv4 and IPv6
 • Troubleshoot classic EIGRP and named EIGRP for IPv4 and IPv6
 • Configure Open Shortest Path First (OSPF)v2 and OSPFv3 in IPv4 and IPv6 environments
 • Optimize OSPFv2 and OSPFv3 behavior
 • Troubleshoot OSPFv2 for IPv4 and OSPFv3 for IPv4 and IPv6
 • Implement route redistribution using filtering mechanisms
 • Troubleshoot redistribution
 • Implement path control using Policy-Based Routing (PBR) and IP Service Level Agreement (SLA)
 • Configure Multiprotocol-Border Gateway Protocol (MP-BGP) in IPv4 and IPv6 environments
 • Optimize MP-BGP in IPv4 and IPv6 environments
 • Troubleshoot MP-BGP for IPv4 and IPv6
 • Describe the features of Multiprotocol Label Switching (MPLS)
 • Describe the major architectural components of an MPLS VPN
 • Identify the routing and packet forwarding functionalities for MPLS VPNs
 • Explain how packets are forwarded in an MPLS VPN environment
 • Implement Cisco Internetwork Operating System (IOS®) Dynamic Multipoint VPNs (DMVPNs)
 • Implement Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
 • Describe the tools available to secure the IPV6 first hop
 • Troubleshoot Cisco router security features
 • Troubleshoot infrastructure security and services

 УЧЕБЕН ПЛАН  

Теми които се разглеждат по време на обучението:

 • Configure classic Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) and named EIGRP for IPv4 and IPv6
 • Optimize classic EIGRP and named EIGRP for IPv4 and IPv6
 • Troubleshoot classic EIGRP and named EIGRP for IPv4 and IPv6
 • Configure Open Shortest Path First version 2 (OSPFv2) and OSPFv3 in IPv4 and IPv6 environments
 • Optimize OSPFv2 and OSPFv3 behavior
 • Troubleshoot OSPFv2 for IPv4 and OSPFv3 for IPv4 and IPv6
 • Implement route redistribution using filtering mechanisms
 • Troubleshoot redistribution
 • Implement path control using policy-based routing (PBR) and IP service level agreement (SLA)
 • Configure Multiprotocol-Border Gateway Protocol (MP-BGP) in IPv4 and IPv6 environments
 • Optimize MP-BGP in IPv4 and IPv6 environments
 • Troubleshoot MP-BGP for IPv4 and IPv6
 • Describe the features of Multiprotocol Label Switching (MPLS)
 • Describe the major architectural components of an MPLS VPN
 • Identify the routing and packet forwarding functionalities for MPLS VPNs
 • Explain how packets are forwarded in an MPLS VPN environment
 • Implement Cisco IOS Dynamic Multipoint VPNs (DMVPNs)
 • Implement DHCP
 • Describe the tools available to secure the IPV6 first hop
 • Troubleshoot Cisco router security features
 • Troubleshoot infrastructure security and services

ФИНАЛЕН ИЗПИТ 

Завършването на Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (ENARSI)  и получаването на сертификат от Сиско академията на ТехнетУни включва успешното полагане и на финален изпит за семестъра, който съдържа въпроси от целия материал.

Сертификационен изпит:

 • От Сиско академията не се получават ваучери за явяване на сертификационен изпит.
 • За явяване на CCNP ENARSI сертификационен изпит няма предварителни изисквания за явяване. Кандидатите трябва да имат между три до пет години опит в имплементиране на мрежови решения в корпоративна среда.
 • CCNP сертификацията е валидна три години.
 • За ресертификация е необходимо да преминете който и да е от специализираните изпити за CCNP.
 • Линк за регистрация и явяване онлайн на сертификационен изпит от вкъщи или от офиса тук
 • Последни новини и промени за CCNP сертификацията тук.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО 

Обучението е с продължителност 70 уч.ч. и се провежда в два различни графика:

през седмицата вечер: от 19:00ч. до 21:30 ч.

събота и неделя: от 10:00 ч. до 13:00 ч.; от 13:00 ч до 16:00 ч.; от 17:00 ч до 20:00 ч.

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕТО 

Обучението се провежда в две форми:

 • самостоятелна, индивидуална форма, кято позволява на кандидатът да се обучава в удобно за него време и с темпо което е спрямо личните възможности, или
 • онлайн форма в група с инструктор. Използва се платформата на Сиско, Webex, чрез която в реално време се слушат лекциите и се правят лабораторните упражнения. Групите са малки с оглед на постигане на  ефективно обучение на всеки участник.

ЛАБОРАТОРНА СРЕДА 

Студентите получават достъп до реално оборудване, на което изучават на практика как да имплементират, конфигурират и отстраняват проблеми използвайки различните протоколи и технологии, изучавани по време на семестъра. 

ТАКСИ

Такса обучение:  450 лв.

Таксата се заплаща преди началото на занятията, след официалната регистрация за семестъра.

КАРИЕРИ

CCNP сертификацията Ви квалифицира за различни позиции като:
Cisco Certified Network Professional
Network Manager
Senior Network Engineer
Cisco Network Engineer
Network Engineering Manager

CCNP Enterprise специализирани изпити:

300-415 ENSDWI: Implementing Cisco SD-WAN Solutions

Описание на модула

Обучението Implementing Cisco SD-WAN Solutions (ENSDWI) v2.0 ви обучава да проектирате, внедрявате, конфигурирате и управлявате вашето Cisco® софтуерно дефинирано WAN (SD-WAN) решение в широкомащабна жива мрежа, включително как да мигрирате от наследена WAN към SD-WAN. Ще научите най-добрите практики за конфигуриране на протоколи за маршрутизиране в центъра за данни и клона, както и как да внедрите разширен контрол, данни и политики, съобразени с приложенията. Обучението също така обхваща опции за разгръщане и миграция на SD-WAN, поставяне на контролери, как да разположите WAN Edge устройства и как да конфигурирате прекъсване на директен достъп до интернет (DIA). Обучението разглежда различните налични опции за сигурност на Cisco SD-WAN, като корпоративна защитна стена, работеща с приложения, система за предотвратяване на проникване (IPS), филтриране на URL адреси, Cisco Advanced Malware Protection (AMP), Secure Sockets Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS) ) прокси и Cisco Umbrella® Secure Internet Gateway (SIG).

Това обучение ви помага да се подготвите да вземете изпита Implementing Cisco SD-WAN Solutions (300-415 ENSDWI), който е част от сертификацията CCNP® Enterprise.

Ползи от от този модул

Това обучение ще ви научи да използвате Cisco SD-WAN за:

 • Създайте независима от транспорт WAN мрежа за по-ниски разходи и по-голяма гъвкавост
 • Запознайте се със споразуменията за ниво на обслужване (SLA) за критични за бизнеса приложения и приложения в реално време
 • Осигурете сигурно сегментиране от край до край за защита на критичните корпоративни изчислителни ресурси
 • Разширете се безпроблемно в обществения облак Оптимизирайте потребителското изживяване за приложения софтуер като услуга (SaaS).

За кого е предназначено:

 • Системни инсталатори
 • Системни интегратори
 • Системни администратори
 • Мрежови администратори
 • Дизайнери на мрежи

Учебен план

Describe the Cisco SD-WAN solution and how modes of operation differ in traditional WAN versus SD-WAN
Describe options for Cisco SD-WAN cloud and on-premises deployment
Explain how to deploy WAN Edge devices
Review the Zero-Touch Provisioning (ZTP) process and examine technical specifics for on-premises deployment
Review the device configuration template and describe new features of device configuration templates
Describe options for providing scalability, high availability, and redundancy
Explain how dynamic routing protocols are deployed in an SD-WAN environment, on the service side and transport side
Describe Cisco SD-WAN policy concepts, which includes how policies are defined, attached, distributed, and applied
Define and implement advanced control policies, such as policies for custom topologies and service insertion
Identify and implement advanced data policies, such as policies for traffic engineering and QoS
Define and implement an Application-Aware Routing (AAR) policy
Implement Direct Internet Access (DIA) and Cisco SD-WAN Cloud OnRamp options
Describe Cisco SD-WAN security components and integration
Describe how to design pure and hybrid Cisco SD-WAN solutions, as well as how to perform a migration to Cisco SD-WAN
Describe Cisco SD-WAN Day-2 operations, such as monitoring, reporting, logging, troubleshooting, and upgrading
Describe Cisco SD-WAN support for multicast

Допълнителна информация за учебния план, можете да намерите тук

Предварителни изисквания:

няма

Необходими знания и умения:

 • Познаване на концепциите за софтуерно дефинирани мрежи (SDN), приложени към широкомащабни внедрявания на живи мрежи
 • Задълбочено познаване на корпоративния WAN дизайн
 • Силно разбиране на работата на протокола за маршрутизиране, включително работа на вътрешния и външния протокол за маршрутизиране
 • Познаване на сигурността на транспортния слой (TLS) и IP сигурността (IPSec)

Препоръчителни курсове:

 • Implementing and Administering Cisco Solutions (CCNA®)
 • Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR)

 

300-420 ENSLD: Designing Cisco Enterprise Networks

Описание на модула

Обучението Designing Cisco Enterprise Networks (ENSLD) v1.1 ви дава знанията и уменията, от които се нуждаете, за да проектирате корпоративна мрежа. Това обучение служи като задълбочено гмуркане в дизайна на корпоративната мрежа и разширява темите, обхванати в обучението Внедряване и експлоатация на основните технологии за корпоративна мрежа на Cisco® (ENCOR) v1.0. Това обучение също ви помага да се подготвите за изпита 300-420 Designing Cisco Enterprise Networks (ENSLD), който е част от сертификатите CCNP® Enterprise и Cisco Certified Specialist - Enterprise Design. Това обучение ви носи и 40 кредита за продължаващо обучение (CE) за повторно сертифициране.

Предимства:

Получавате знанията и уменията за технологиите и най-добрите практики, необходими за проектиране на корпоративна мрежа. Задълбочавате разбиранията си за дизайн на корпоративни мрежи, включително усъвършенствани решения за адресиране и маршрутизиране, както и усъвършенствани корпоративни кампус мрежи, WAN, услуги за сигурност, мрежови услуги и софтуерно дефиниран достъп SDA. 

Какво да очаквате на изпита

Изпитът 300-420 ENSLD сертифицира вашите познания по корпоративно проектиране, включително усъвършенствани решения за адресиране и маршрутизиране, усъвършенствани корпоративни кампус мрежи, WAN, услуги за сигурност, мрежови услуги и SDA.

След като издържите изпита 300-420 ENSLD:

 • Получавате сертификат Cisco Certified Specialist - Enterprise Design.
 • За да завършите своята сертификация по CCNP Enterprise, трябва да издържите изпит Implementing 350-401 Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR).

За кого е предназначено:

 • Инженери по проектиране на мрежи
 • Мрежови инженери
 • Системни администратори

Теми включени в модула:

Design Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) internal routing for the enterprise network
Design Open Shortest Path First (OSPF) internal routing for the enterprise network
Design Intermediate System to Intermediate System (IS-IS) internal routing for the enterprise network
Design a network based on customer requirements
Design Border Gateway Protocol (BGP) routing for the enterprise network
Describe the different types and uses of Multiprotocol BGP (MP-BGP) address families
Describe BGP load sharing
Design a BGP network based on customer requirements
Decide where the L2/L3 boundary will be in your Campus network and make design decisions
Describe Layer 2 design considerations for Enterprise Campus networks
Design a LAN network based on customer requirements
Describe Layer 3 design considerations in an Enterprise Campus network
Examine Cisco SD-Access fundamental concepts
Describe Cisco SD-Access Fabric Design
Design a Software-Defined Access (SD-Access) Campus Fabric based on customer requirements
Design service provider-managed VPNs
Design enterprise-managed VPNs
Design a resilient WAN
Design a resilient WAN network based on customer requirements
Examine the Cisco SD-WAN architecture
Describe Cisco SD-WAN deployment options
Design Cisco SD-WAN redundancy
Explain the basic principles of QoS
Design Quality of Service (QoS) for the WAN
Design QoS for enterprise network based on customer requirements
Explain the basic principles of multicast
Designing rendezvous point distribution solutions
Describe high-level considerations when doing IP addressing design
Create an IPv6 addressing plan
Plan an IPv6 deployment in an existing enterprise IPv4 network
Describe the challenges that you might encounter when transitioning to IPv6
Design an IPv6 addressing plan based on customer requirements
Describe Network APIs and protocols
Describe Yet Another Next Generation (YANG), Network Configuration Protocol (NETCONF), and Representational State Transfer Configuration Protocol (RESTCONF)
Prerequisites

Допълнителна информация за съдържанието, можете да намерите тук

Предварителни изисквания:

 • Основни знания по мрежови технологии
 • Имплементиране на локални мрежи
 • Имплементиране на свързаност в локалните мрежи
300-425 ENWLSD: Designing Cisco Enterprise Wireless Networks

Описание на модула

Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (ENWLSD) v1.1 ви дава знанията, за да проектирате безжични мрежи Cisco®. Модулът обхваща спецификата на дизайна на безжични мрежи започвайки от концепциите за проектиране на сценарии през фазата на инсталиране и валидирането след внедряването. Този модул подготвя за успешно полагане на изпита „Проектиране на безжични мрежи Cisco Enterprise" (300-425 ENWLSD), който води до „CCNP® Enterprise" и „Cisco Certified Specialist – Enterprise Wireless Design" сертификации. 

Предимства

Придобивате знания за планиране на корпоративни дизайни на безжични мрежи използвайки продукти на Cisco;
Квалифицирате се за длъжности на професионално ниво за изграждане, дизайн и поддръжка на безжичните мрежи

За кого е предназначено

 • Системен инженер-консултант
 • Мрежови администратор
 • Системен инженер
 • Мрежови мениджър
 • Инженер продажби
 • Системен инженер
 • Архитект технически решения
 • Инженер по безжичен дизайн

Теми, включени в модула:

Describe and implement a Cisco-recommended structured design methodology
Describe and implement industry standards, amendments, certifications, and Requests For Comments (RFCs)
Describe and implement Cisco enhanced wireless features
Describe and implement the wireless design process
Describe and implement specific vertical designs
Describe and implement site survey processes
Describe and implement network validation processes

Допълнителна информация относно съдържанието, можете да намерите тук

Предварителни изисквания:

 • Общи познания за мрежите
 • Общи познания за безжичните мрежи
 • Знания за маршрутизиране и комутиране

Всяка от следните комбинации от обучения на Cisco може да ви помогне да покриете тези изисквания:
Внедряване на основите на безжичната мрежа на Cisco (WIFUND) и Свързване на мрежови устройства на Cisco, част 1 (ICND1)
Внедряване и експлоатация на основните мрежови технологии на Cisco Enterprise (ENCOR) и Разбиране на безжичните основи на Cisco (WLFNDU)

 

300-430 ENWLSI: Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks

Описание на обучението

Обучението Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks (ENWLSI) v1.1 ви дава знанията и уменията, необходими за създаване на сигурна безжична мрежова инфраструктура и отстраняване на всички свързани проблеми. Ще научите как да внедрите и укрепите безжична мрежова инфраструктура с помощта на Cisco Identity Service Engine (ISE), Cisco Prime Infrastructure (PI) и Cisco Connect Mobile Experience за наблюдение и отстраняване на мрежови проблеми.

Това обучение ви помага да се подготвите за изпита 300-430 Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks (ENWLSI), който е част от сертифицирането за:

 • CCNP® Enterprise
 • сертификата Cisco Certified Specialist - Enterprise Wireless Implementation.

Теми, включени в сeртификацията:

Module 1 FlexConnect
Module 2 QoS on a Wireless Network
Module 3 Multicast
Module 4 Location Services
Module 5 Advanced Location Services
Module 6 Security for Wireless Client Connectivity
Module 7 Monitoring
Module 8 Device Hardening

Допълнителна информация за съдържанието, можете да прочетете тук

Това обучение ще ви помогне:

 • Да използвате Cisco Identity Services Engine, Cisco Prime Infrastructure и Cisco Connect Mobile Experience, за да рационализирате управлението на мрежата, да подобрите ефективността на операциите и да подобрите последователността на мрежовите услуги
 • Да внедряване, защитавате и конфигурирате персонализирана безжична мрежова инфраструктура на Cisco.

За кого е предназначено:

 • Мрежови дизайнери
 • Инженери по продажбите
 • Инженери на безжични мрежи

След като преминете това обучение, ще можете да:

 • Приложете мрежови настройки, за да осигурите сигурна безжична мрежова инфраструктура
 • Внедрете защитен безжичен клиент и отстранете проблеми със свързването на безжичен клиент
 • Внедряване и отстраняване на проблеми с QoS в безжични мрежи
 • Внедряване и отстраняване на проблеми с разширени възможности в безжичните мрежови услуги

Предварителни изисквания:

 • Да имате общи познания за мрежи и безжични мрежи
 • Да имате Знания за маршрутизиране и комутиране

Следните обучения на Cisco могат да ви помогнат да придобиете необходимите знания, за да се подготвите за това обучение:

 • Внедряване и администриране на решения на Cisco (CCNA)
 • Внедряване и експлоатация на основните технологии на корпоративната мрежа на Cisco (ENCOR)
 • Разбиране на безжичните основи на Cisco (WLFNDU)

 

300-435 ENAUTO: Implementing Automation for Cisco Enterprise Solutions

Описание на модула

Внедряване на автоматизация за корпоративни решения на Cisco (ENAUI) v.1.2 ви учи как да внедрявате автоматизирани решения на Cisco Enterprise, включително концепции за програмиране, оркестрация, телеметрия и инструменти за автоматизация. Това обучение подчертава инструментите и ползите от използването на възможностите за програмиране и автоматизацията в базирания на Cisco Enterprise Campus и WAN. Също така ще разгледате платформи, включително IOS XE софтуер за автоматизация, ориентирана към устройството, Cisco DNA Center за корпоративна мрежа, базирана на намерения, Cisco Software-Defined WAN и Cisco Meraki. Текущата им екосистема от API, набори от инструменти за разработка на софтуер и съответните работни потоци се изучават подробно заедно с отворени индустриални стандарти, инструменти и API, като Python, Ansible, Git, JSON/YAML, NETCONF/RESTCONF и YANG.

Това обучение ще ви помогне:

 • да придобиете знания и умения в програмирането за писане на API заявки, използване на ython, Ansible и Git, за автоматизиране, рационализиране и подобряване на бизнес операциите
 • да придобиете знания и умения за персонализиране на инструменти, методи и процеси, които подобряват производителността и гъвкавостта на мрежата
 • да се подготвите за явяване на сертификационен изпит 300-435 ENAUTO

Теми, включени в модула:

Module 1 Network Programmability Foundation
Module 2 Automate APIs and Protocols
Module 3 Network Device Programmability
Module 4 Cisco DNA Center
Module 5 Cisco SD-WAN
Module 6 Cisco Meraki

Допълнителна информация относно темите, включени в модула, можете да прочетете тук

За кого е предназначено:

Този модул е предназначен за мрежови и софтуерни инженери, които се интересуват от автоматизация и програмируемост и заемат следните длъжности:

 • Системен инженер
 • Системен инженер
 • Безжичен инженер
 • Системен инженер-консултант
 • Архитект технически решения
 • Мрежов администратор
 • Инженер по безжичен дизайн
 • Мрежов мениджър
 • Инженер продажби
 • Акаунт мениджър
300-440 ENCC: Designing and Implementing Cloud Connectivity v1.0

Designing and Implementing Cloud Connectivity v1.0 (300-440)
Описание на изпита: Проектиране и внедряване на облачна свързаност v1.0 (ENCC 300-440) е 90 минути изпит, свързан с CCNP Enterprise Certification. Този изпит удостоверява знанията на кандидата за проектиране и внедряване на облачна свързаност, включително модели на архитектура, IPsec, SD-WAN, експлоатация и дизайн.
Следните теми са общи насоки за съдържанието, което вероятно ще бъде включено в изпита. Въпреки това, други сродни теми също могат да се появят във всеки конкретен изпит. За по-добро отразяване на съдържанието на изпит и за целите на яснотата указанията по-долу могат да се променят по всяко време без предизвестие.
1.0 Architecture Models
1.1 Describe internet-based connectivity to cloud providers (AWS, Azure, and Google Cloud)
1.1.a Native IPsec
1.1.b Cisco SD-WAN internet connectivity
1.2 Describe private connectivity to cloud providers (AWS, Azure, and Google Cloud)
1.2.a MPLS provider
1.2.b Colocation provider
1.2.c SDCI regional cross-connect
1.3 Describe connectivity to SaaS cloud providers (AWS, Azure, and Google Cloud)
1.3.a Direct internet access models into SaaS
1.3.b Indirect access models via a Cloud Security Provider
1.3.c SaaS connectivity via a centralized internet gateway
1.3.d Dedicated connectivity to a SaaS provider
2.0 Design
2.1 Recommend the connectivity model to provide high availability, resiliency, SLAs, and
reliability based on business and technical requirements
2.2 Recommend the connectivity model based on network architecture requirements such
as bandwidth, QoS, dedicated vs shared, multi-homing, and routing needs based on
business and technical requirements
2.3 Recommend a connectivity model to meet regulatory compliance (NIST, FEDRAMP, ISO)
based on business and technical requirements
2.4 Describe cloud-native security policies for AWS, Azure, and Google Cloud, such as
east/west traffic within the cloud provider, backhaul internet traffic, inbound
connectivity to the internet
2023 Cisco Systems, Inc. This document is Cisco Public. Page 2
3.0 IPsec Cloud Connectivity
3.1 Configure IPsec internet-based secure cloud connectivity between an on-premises Cisco
IOS XE router to a native AWS, Azure, and Google Cloud endpoint
3.2 Configure IPsec internet-based secure cloud connectivity between an on-premises Cisco
IOS XE router and an AWS, Azure, or Google cloud-hosted Cisco IOS XE router
3.3 Configure routing on Cisco IOS XE to integrate with cloud networks using BGP and OSPF,
including redistribution and static routing
4.0 SD-WAN Cloud Connectivity
4.1 Configure Cisco SD-WAN internet-based secure cloud connectivity for AWS, Azure, and
Google Cloud
4.2 Configure Cisco SD-WAN OnRamp to a SaaS cloud provider
4.3 Configure Cisco SD-WAN policies (north/south and east/west)
4.3.a Security
4.3.b Routing
4.3.c Application
5.0 Operation
5.1 Diagnose IPsec internet-based secure cloud connectivity between an on-premises Cisco
IOS XE router to a native AWS, Azure, and Google Cloud endpoint
5.2 Diagnose routing issues on Cisco IOS XE to integrate with cloud networks using BGP and
OSPF, including redistribution and static routing
5.3 Diagnose Cisco SD-WAN internet-based secure cloud connectivity for AWS, Azure, and
Google Cloud
5.4 Diagnose Cisco SD-WAN policy issues (north/south and east/west)
5.4.a Security
5.4.b Routing
5.4.c Application

Допълнителна информация за съдържанието на модула, можете да прочетете тук

Допълнителна информация и ресурси

Лабораторна среда                                                 
Официална документация                                                                 
Cisco онлайн ресурси 
Необходимо мрежово оборудване за CCNP Lab  

 

Cisco Catalyst 8200L

 

Catalyst 1000 24port GE

Catalyst 9200L 24-port

 

Catalyst 9300L 24p

 

Cybersecurity

Професионалистите в областта на киберсигурността, които могат да предпазят и защитят мрежата на дадена организация, са високо ценени. Ивадете детективските си качества на преден план, необходими за започване на кариера в борбата с киберпрестъпността.

CyberOps Associates

 ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО    ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  УЧЕБЕН ПЛАН СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО    ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕТО    ЛАБОРАТОРНА СРЕДА    ТАКСИ   КАРИЕРИ

 ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО  

Описание на обучението

Обучението Understanding Cisco Cybersecurity Operations Fundamentals (CBROPS) v1.0 включва концепции за сигурност, общи мрежови и приложни операции, атаки и типовете данни, необходими за разследване на инциденти със сигурността. Това обучение ви дада знания как да наблюдавате сигналите и нарушенията и как да разбирате и следвате установените процедури за отговор на сигнали, превърнати в инциденти. Чрез комбинация от лекции, практически лабораторни упражнения и самообучение ще научите основните умения, концепции и технологии, за да бъдете активен член на Оперативен център за киберсигурност (SOC), включително ще можете да познавате ИТ инфраструктурата, операциите и уязвимостите . Това обучение ви помага да се подготвите за сертифицирането на Cisco Certified CyberOps Associate и за ролята на анализатор на операциите по киберсигурност от младши или начално ниво в SOC. 

Обучението ще ви помогне да:

 • Научите основните умения, техники, технологии и практика, необходими за предотвратяване и защита срещу кибератаки като част от SOC екип
 • се подготвите за 200-201 Understanding Cisco Cybersecurity Operations Fundamentals (CBROPS) изпит, с който постигате сертификация Cisco Certified CyberOps Associate.

За кого е предназначено:

Това обучение е предназначено за лица, търсещи работа като анализатори по киберсигурност на ниво сътрудник и ИТ професионалисти, желаещи познания в операциите по киберсигурност, или такива, които търсят сертифициране за Cisco Certified CyberOps Associate, включително:

 • Студенти, които следват техническа специалност
 • Актуални IT специалисти
 • Наскоро завършили колеж с техническа степен

Предварителни изисквания

Преди да започнете това обучение, трябва да имате следните знания и умения:

 • Да познавате Ethernet стандрта и TCP/IP модела
 • Да можете да управлявате операционни системи Windows и Linux
 • Да познавате основите на концепциите за мрежова сигурност

Обучение на Cisco, което може да ви помогне да придобиете необходимите знания за покриване на предварителните изисквания:

 • Implementing and Administering Cisco Solutions (CCNA®)

За какво ще ви помогне обучението:

 • Научете основните умения, техники, технологии и практическата практика, необходими за предотвратяване и
  защита срещу кибератаки като част от SOC екип
 • Подгответе се за 200-201 Разбиране на основите на операциите в киберсигурността на Cisco (CBROPS)
  изпит, който печели сертификат за Cisco Certified CyberOps Associate

За кого е предназначено

Този курс е предназначен за лица, търсещи роля като анализатор по киберсигурност на ниво сътрудник и ИТ
професионалисти, желаещи познания в операциите по киберсигурност или тези, които преследват Cisco Certified CyberOps Associate сертифициране, включително:

 • Студенти, които следват техническа специалност
 • Настоящи ИТ специалисти
 • Наскоро завършили колеж с техническа специалност

 ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

След като преминете обучението ще можете да:

 • Explain how a Security Operations Center (SOC) operates and describe the different types of services that are performed from a Tier 1 SOC analyst’s perspective.
 • Explain Network Security Monitoring (NSM) tools that are available to the network security analyst.
 • Explain the data that is available to the network security analyst.
 • Describe the basic concepts and uses of cryptography.
 • Describe security flaws in the TCP/IP protocol and how they can be used to attack networks and hosts.
 • Understand common endpoint security technologies.
 • Understand the kill chain and the diamond models for incident investigations, and the use of exploit kits by threat actors.
 • Identify resources for hunting cyber threats.
 • Explain the need for event data normalization and event correlation.
 • Identify the common attack vectors.
 • Identify malicious activities.
 • Identify patterns of suspicious behaviors.
 • Conduct security incident investigations.
 • Explain the use of a typical playbook in the SOC.
 • Explain the use of SOC metrics to measure the effectiveness of the SOC.
 • Explain the use of a workflow management system and automation to improve the effectiveness of the SOC.
 • Describe a typical incident response plan and the functions of a typical Computer Security Incident Response Team (CSIRT).
 • Explain the use of Vocabulary for Event Recording and Incident Sharing (VERIS) to document security incidents in a standard format.

УЧЕБЕН ПЛАН

Теми които се разглеждат по време на обучението:

1 - The Danger
2 - Fighters in the War Against Cybercrime
3 - The Windows Operating System
4 - Linux Overview
5 - Network Protocols
6 - Ethernet and Internet Protocol (IP)
7 - Connectivity Verification
8 - Address Resolution Protocol
9 - The Transport Layer
10 - Network Services
11 - Network Communication Devices
12 - Network Security Infrastructure
13 - Attackers and Their Tools
14 - Common Threats and Attacks
15 - Network Monitoring and Tools
16 - Attacking the Foundation
17 - Attacking What We Do
18 - Understanding Defense
19 - Access Control
20 - Threat Intelligence
21 - Cryptography
22 - Endpoint Protection
23 - Endpoint Vulnerability Assessment
24 - Technologies and Protocols
25 - Network Security Data
26 - Evaluating Alerts
27 - Working with Network Security Data
28 - Digital Forensics and Incident Analysis and Response

СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ

Финален изпит:

Завършването на Cisco Cybersecurity Operations Fundamentals (CBROPS)   и получаването на сертификат от Сиско академията на ТехнетУни включва успешното полагане и на финален изпит за семестъра, който съдържа въпроси от целия материал.

Сертификационен изпит:

 • От Сиско академията  се получават ваучери за явяване на сертификационен изпит, в размер на 58%.
 • За явяване на CBROPS сертификационен изпит няма предварителни изисквания за явяване.
 • CBROPS сертификацията е валидна три години.
 • Линк за регистрация и явяване онлайн на сертификационен изпит от вкъщи или от офиса тук
 • Последни новини и промени за Cisco сертификацията тук.
 • Допълнителна информация за сертификационния изпит тук

 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО  

Обучението е с продължителност 70 уч.ч. и се провежда в два различни графика:

 • през седмицата вечер: от 19:00ч. до 21:30 ч.
 • събота и неделя: от 10:00 ч. до 13:00 ч.; от 13:00 ч до 16:00 ч.; от 17:00 ч до 20:00 ч.

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕТО  

Обучението се провежда в две форми:

 • самостоятелна, индивидуална форма, кято позволява на кандидатът да се обучава в удобно за него време и с темпо което е спрямо личните възможности, или
 • онлайн форма в група с инструктор. Използва се платформата на Сиско, Webex, чрез която в реално време се слушат лекциите и се правят лабораторните упражнения. Групите са малки с оглед на постигане на  ефективно обучение на всеки участник.

 ЛАБОРАТОРНА СРЕДА  

CyberOps Associate е практически, кариерно ориентиран курс с акцент върху практическия опит, за да помогне на студентите да развият специализирани умения за успешно справяне със задачите, задълженията и отговорностите на анализатор по сигурността на ниво асоцииран, работещ в Център за операции по сигурността (SOC) .

Обучението съдържа:

 • 28 модула и 46 практически лабораторни упражнения
 • 110+ интерактивни дейности, видеоклипове и викторини
 • 6 упражнения на Cisco Packet Tracer
 • 1 практически сертификационен изпит

 ТАКСИ 

Такса обучение:  350 лв.

Таксата се заплаща преди началото на занятията, след официалната регистрация за семестъра.

 КАРИЕРИ

CBROPS сертификацията Ви квалифицира за позиции като:

 • Cybersecurity operations analyst

DevNet Associate

Първата по рода си в Сиско програма за сертифициране на разработчици на софтуер, инжинери на DevOps, специалисти по автоматизация и други софтуерни програмисти. Програмата сертифицира ключови нововъзникващи технически умения за нов вид ИТ професионалисти, даващи възможност на организациите да се въмползват от потенциала на приложения, софтуерите за автоматизация и технологиите поддържащи инфраструктура на мрежата, IoT, DevOps и Cloud.

CCNA Devnet Associate, Exam 200-901

 ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО    ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  УЧЕБЕН ПЛАН ФИНАЛЕН И СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО    ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕТО    ЛАБОРАТОРНА СРЕДА    ТАКСИ 

 ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО  

Описание на обучението:

       Курсът DevNet Associate въвежда в методологиите и инструментите на съвременната разработка на софтуер, приложени към информационните технологии и мрежовите операции. Той обхваща 360 градусов изглед на домейните, включително микро услуги като, тестване, контейнери и DevOps, както и начини и техники на автоматизиране на инфраструктури с програмни интерфейси на приложения (API). Студентите, завършващи този курс, придобиват практически лабораторен опит, включително програмиране на Python, използване на GIT и знания за общи формати на данни (JSON, XML и YAML), внедряване на приложения като контейнери, използване на непрекъсната интеграция/непрекъснато внедряване (CI/CD ) и автоматизиране на инфраструктурата с помощта на код. Курсът подготвя студентите за начално ниво на разработка на софтуер и работни места на които се изискват знания как се автоматизира една инфраструктура и ги подготвя за изпита за сертифициране DevNet Associate.

За кого е предназначено:

       Обучението е предназначено за всеки, който изпълнява или иска да изпълнява ролята на разработчик и има една или повече години практически опит в разработването и поддържането на приложения, които са изградени върху платформи на Cisco. Подходящо е и за разработчици на софтуер, разработчици на приложения и мрежови инженери, които искат да разширят своята база от знания и да валидират своите умения в програмируемостта, софтуера и автоматизацията. Курсът е важен и за студентите, подготвящи се за сертифициране на Cisco Certified DevNet Associate.

Подходящи работни позиции са:

 • Инженер по автоматизация на мрежи
 • Разработчик на софтуер
 • Програмист за системна интеграция

Допълнителни длъжности, които могат да представляват интерес:

 • Архитект по инфраструктура
 • Мрежов дизайнер

Предварителни изисквания

      Няма предварителни изисквания за явяване на Cisco Certified DevNet Associate сертификационен изпит.

Преди началото на обучението трябва да трябва да имате:

 • Компютърна грамотност
 • Основни умения за управление компютърна операционна система
 • Основни умения за използване на Интернет
 • Практически опит с език за програмиране (по-специално Python)

Ресурси за обучение на Cisco, които могат да ви помогнат да се подготвите:

 • Python Programming for Network Engineers (PRNE)
 • Explore the DevNet Certification area for specific topics and labs related to this training and certification: https://developer.cisco.com/certification/

 ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

След като преминете обучението, ще можете да:

 • Описвате значението на API и използването на инструменти за контрол на версиите в съвременната разработка на софтуер
 • Описвате обичайните процеси и практики, използвани при разработването на софтуер
 • Описвате опциите за организиране и конструиране на модулен софтуер
 • Описвате HTTP концепциите и как те се прилагат към мрежови API
 • Прилагате REST техники за интеграция с базирани на HTTP API заявки
 • Описвате платформите на Cisco и техните възможности
 • Описвате функциите за програмиране на различни платформи на Cisco
 • Описвате основните мрежови концепции и интерпретирайте простата мрежова топология
 • Описвате взаимодействието на приложенията с мрежата и инструментите, използвани за отстраняване на проблеми
 • Прилагате концепции за програмируемост, управлявани от модел, за автоматизиране на общи задачи със скриптове на Python
 • Идентифицирате общи модели за внедряване на приложения и компоненти в процеса на разработка
 • Описвате общи проблеми със сигурността и видове тестове и използвайте контейнеризация за локално развитие
 • Използвате инструменти за автоматизиране на инфраструктура чрез скриптове и управлявана от модел програмируемост
 • Да използвате съвременните технологии за внедряване и защита на приложения и данни в облачна среда;
 • Да сравнявате методите за тестване и внедряване на софтуер в среди за автоматизация и симулация;
 • Да сравнявате платформите на Cisco, използвани за сътрудничество, управление на инфраструктурата и автоматизация.

УЧЕБЕН ПЛАН

Теми които се разглеждат по време на обучението:

1 - Course Introduction

 • 1.0 - Introduction
 • 1.1 - Your Lab Environment
 • 1.2 - Linux
 • 1.3 - Python

2 - The DevNet Developer Environment

 • 2.0 - Introduction
 • 2.1 - DevNet Overview
 • 2.2 - Exploring DevNet Online Resources
 • 2.3 - DevNet Developer Environment Summary

3 - Software Development and Design

 • 3.0 - Introduction
 • 3.1 - Software Development
 • 3.2 - Software Design Patterns
 • 3.3 - Version Control Systems
 • 3.4 - Coding Basics
 • 3.5 - Code Review and Testing
 • 3.6 - Understanding Data Formats
 • 3.7 - Software Development and Design Summary

4 - Understanding and Using APIs

 • 4.0 - Introduction
 • 4.1 - Introducing APIs
 • 4.3 - API Architectural Styles
 • 4.4 - Introduction to REST APIs
 • 4.5 - Authenticating to a REST API
 • 4.6 - API Rate Limits
 • 4.7 - Working with Webhooks
 • 4.8 - Troubleshooting API Calls
 • 4.9 - Understanding and Using APIs Summary

5 - Network Fundamentals

 • 5.0 - Introduction
 • 5.1 - Introduction to Network Fundamentals
 • 5.2 - Network Interface Layer
 • 5.3 - Internetwork Layer
 • 5.4 - Network Devices
 • 5.5 - Networking Protocols
 • 5.6 - Troubleshooting Application Connectivity Issues
 • 5.7 - Networking Fundamentals Summary

6 - Application Deployment and Security

 • 6.0 - Introduction to Application Deployment and Security
 • 6.1 - Understanding Deployment Choices with Different Models
 • 6.2 - Creating and Deploying a Sample Application
 • 6.3 - Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD)
 • 6.4 - Networks for Application Development and Security
 • 6.5 - Securing Applications
 • 6.6 - Summary: Application Deployment and Security

7 - Infrastructure and Automation

 • 7.0 - Introduction to Infrastructure and Automation
 • 7.1 - Automating Infrastructure with Cisco
 • 7.2 - DevOps and SRE
 • 7.3 - Basic Automation Scripting
 • 7.4 - Automation Tools
 • 7.5 - Infrastructure as Code
 • 7.6 - Automating Testing
 • 7.7 - Network Simulation
 • 7.8 - Infrastructure and Automation Summary

8 - Cisco Platforms and Development

 • 8.0 - Introduction to Cisco Platforms and Development
 • 8.1 - Introduction to Cisco Platforms
 • 8.2 - Cisco SDKs
 • 8.3 - Understanding Network Programmability and Device Models
 • 8.4 - Cisco Network Management
 • 8.5 - Cisco Compute Management
 • 8.6 - Cisco Collaboration Platforms
 • 8.7 - Cisco Security Platforms
 • 8.8 - Cisco Platforms and Development Summary
 • 8.9 - Prepare for Your Exam and Launch Your Career!

ФИНАЛЕН И СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ

Финален изпит:

Завършването на CCNA Devnet и получаването на сертификат от Сиско академията на ТехнетУни включва успешното полагане и на финален изпит за семестъра, който съдържа въпроси от целия материал.

Сертификационен изпит:

 • Няма предварителни изисквания за явяване на сертификационен изпит, но се препоръчва една или повече години опит в разработката на софтуер, включително програмиране на Python.
 • От Сиско академията се получават ваучери за явяване на сертификационен изпит, в размер на 58%.
 • За явяване на CCNA Devnet сертификационен изпит няма предварителни изисквания за явяване.
 • CCNA Devnet сертификацията е валидна три години.
 • Линк за регистрация и явяване онлайн на сертификационен изпит от вкъщи или от офиса тук.
 • Последни новини и промени за Cisco сертификацията тук.
 • Допълнителна информация за сертификационния изпит тук.

 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО  

Обучението е с продължителност 70 уч.ч. и се провежда в два различни графика:

 • през седмицата вечер: от 19:00ч. до 21:30 ч.
 • събота и неделя: от 10:00 ч. до 13:00 ч.; от 13:00 ч до 16:00 ч.; от 17:00 ч до 20:00 ч.

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕТО  

Обучението се провежда в две форми:

 • самостоятелна, индивидуална форма, кято позволява на кандидатът да се обучава в удобно за него време и с темпо което е спрямо личните възможности, или
 • онлайн форма в група с инструктор. Използва се платформата на Сиско, Webex, чрез която в реално време се слушат лекциите и се правят лабораторните упражнения. Групите са малки с оглед на постигане на ефективно обучение на всеки участник.

 ЛАБОРАТОРНА СРЕДА  

Обучението,съдържа:

 • 8 модула с 6 видеоклипа, 23 практически лабораторни упражнения и 5 дейности на Cisco Packet Tracer,
 • 8 примерни тестове, междинни тестове от 8 модула, практически финален изпит, финален изпит, оценка на базата на умения,
 • Практически изпит за сертифициране DEVASC.

 ТАКСИ 

Такса обучение:  450 лв.

Таксата се заплаща преди началото на занятията, след официалната регистрация за обучението.

Допълнителна информация и ресурси

Системата на Сиско за история на сертификацията Ви!

Тук мога да проследя историята и статуса на сертификацията си?
Линк за достъп.

 

Постер онагледяващ сертификационните пътища на Сиско!

Без значение откъде започвате, нашите програми за обучение и сертифициране са първата стъпка към ИТ работа, която искате, и възнаграждаваща кариера, която си представяте. Cisco си преработи програма, за да се справи днешните динамични технологии и ви подготви за успех във всяка технология на всяко ниво. Прочетете повече.

Сиско лайв!

Сиско лайв увеличава скоростта на развитието, предоставя практическо ноу-хау и ускорява комуникациите, които развиват дигиталното бъдеще. Присъединете се към нас на живо, онлайн или при конкретни поводи. Можете да си направите свободна регистрация тук.

 

ВДЪХНОВЯВАЙТЕ СЕ, ОБУЧАВАЙТЕ СЕ И УПРАЖНЯВАЙТЕ СЕ, КЪДЕТО И ДА СЕ НАМИРАТЕ!

Добре дошли в общността!

Сиско общността е център за свързване с вашите съмишленици и специалисти на Сиско, за да поискате помощ, да споделите опита си, да потърсите ново решение или да се развивате професионално. Прочетете повече.

 

Събития и уебинари за технологии и поддръжка.

Прочетете повече.

Център за разработчици

Свържете се с други технологични експерти на Cisco за разработване на инструменти за сътрудничество, работа в мрежа, сигурност, Интернет на нещата и анализи и автоматизация. Прочетете повече.

Сиско мрежова академия

Знаем, че образованието може да промени живота на човек. Затова то трябва да е достъпно за всички. Мисията на Сиско е да даде възможност на всички хора възможности за професионално израстване, чрез знанието, образованието и силата на технологиите. Линк за достъп.

Умения за всички

Вашето място, където да започнете – независимо дали сте любопитни в областта на технологиите, искате да изградите нови умения или сте готови да преследвате нова кариера. Ние предлагаме първокласна, практическа учебна програма от Сиско, световен лидер в технологиите, които захранват Интернет. Нашите курсове са проектирани с единствена мисъл: да се придобият уменията, необходими за успеха Ви в професионална сфера. Линк за достъп