СИСКО МРЕЖОВА АКАДЕМИЯ

 

 

НИВА НА ОБУЧЕНИЕ

Целта на програмата е да осигури на участниците знания и умения в областта на компютърните мрежи, необходими за проектирането, изграждането, имплементирането и подрръжката им. Обучението дава възможност на участниците да стартират кариера като мрежови инжинери.

CCNA включва три семестъра:

CCNA 1: Introduction to Networks

CCNA 1: Introduction to Networks ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО Изграждане на прости LAN мрежи, създаване на основни конфигурации за рутери и суичове и имплементиране на IPv4 и IPv6 схеми на адресиране.…
За повече информация

CCNA 2: Switching, Routing, and Wireless Essentials

CCNA 2: Switching, Routing, and Wireless Essentials ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО Изграждане на прости LAN мрежи, създаване на основни конфигурации за рутери и суичове и имплементиране на IPv4 и IPv6 схеми…
За повече информация

CCNA 3: Enterprise Networking, Security, and Automation

CCNA 3: Enterprise Networking, Security, and Automation   ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО Това е завършващият модул от общо трите, включени в CCNA ниво. Тук се разглеждат принципите на рутиране, филтриране и…
За повече информация

CCNP

Програма: CCNP Enterprise ви предоставя изчерпателен поглед върху корпоративни мрежови концепции и технологии, автоматизация и програмируемост на мрежите, прилагането им на практика и как се отстраняват проблеми. Нещо повече, тя ви предоставя задълбочено обучение за техниките на маршрутизация и комутация в сложни и големи конвергирани мрежи, сигурност и автоматизация. За придобиване на CCNP Enterprise серртификат се полагат два изпита: един основен и един специализиран по избор. Основният изпит, внедряване и експлотация на основните технологии на Cisco Enterprise Network (ENCOR 350-401) се фокусира върху познанията за корпоративна инфраструктура, включвайки архитектура, дизайн, виртуализация, осигуряване на сигурност и автоматизация в мрежата.

CCNP включва два семестъра:

CCNP: ENCOR

350-401 ENCOR: Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО Обучението ви дава знанията и уменията, необходими за конфигуриране, отстраняване на проблеми и управление на корпоративни кабелни…
За повече информация

CCNP: ENARSI, EXAM 300-410

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО Внедряването на Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (ENARSI) v1.0 ви дава знанията, от които се нуждаете, за да инсталирате, конфигурирате, управлявате и отстранявате проблеми в корпоративна…
За повече информация

CCNP Enterprise специализирани изпити:

  • Внедряване на разширено маршрутизиране и услуги за Сиско корпоративни мрежи (ENARSI 300-410)
  • Внедряване на Сиско SD-WAN решения (ENSDWI 300-415)
  • Проектиране на Сиско корпоративни мрежи (ENSLD 300-420)
  • Проектиране на безжична свързаност в корпоративни Сиско мрежи (ENWLSI 300-430)
  • Решения на Сиско за автоматизиране и програмиране на корпоративни мрежи (ENAUTO 300-435)

Cybersecurity

Професионалистите в областта на киберсигурността, които могат да предпазят и защитят мрежата на дадена организация, са високо ценени. Ивадете детективските си качества на преден план, необходими за започване на кариера в борбата с киберпрестъпността.

DevNet Associate

Първата по рода си в Сиско програма за сертифициране на разработчици на софтуер, инжинери на DevOps, специалисти по автоматизация и други софтуерни програмисти.

Програмата сертифицира ключови нововъзникващи технически умения за нов вид ИТ професионалисти, даващи възможност на организациите да се въмползват от потенциала на приложения, софтуерите за автоматизация и технологиите поддържащи инфраструктура на мрежата, IoT, DevOps и Cloud.

CCNA Devnet Associate, Exam 200-901

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО Курсът DEVASC е предназначен за хора, които искат да получат знания и умения, за мрежово програмиране и автоматизация. Материалът включва изучаване на основни концепции за кодиране и работа в мрежа, както и създаване на код с помощта на Python. След успешно преминаване на обучението ще добиете знания и умения как да: • Да пишете код на Python и в Linux среда; • Да внедрявате среда за разработка,…
За повече информация
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

.

НАЧИНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Обучението се провежда

CLICK TO EDIT

.

ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ

ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ