СИСКО МРЕЖОВА

АКАДЕМИЯ

ПРЕГЪРНЕТЕ БЪДЕЩЕТО СИ ИЗУЧАВАЙКИ

технологиите, които променят света.

НИВА НА ОБУЧЕНИЕ

Целта на програмата е да осигури на участниците знания и умения в областта на компютърните мрежи, необходими за проектирането, изграждането, имплементирането и подрръжката им. Обучението дава възможност на участниците да стартират кариера като мрежови инжинери.

CCNA включва три семестъра:

CCNA: Introduction to Networks

ПЪРВАТА СТЪПКА КЪМ КАРИЕРА СВЪРЗАНА С АДМИНИСТРИРАНЕ НА МРЕЖИ.

С въведение в мрежите, започвате подготовката си за кариера на мрежов инженер. Това е първия курс от общо три, ниво CCNA, даващо знания за архитектури, модели, протоколи и мрежови елементи – функции, необходими за поддържане на операциите и приоритетите на компаниите от тип малък и среден бизнес. Допълнителна информация.

CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials

ТОВА Е ВТОРИЯ КУРС ОТ ПОРЕДИЦАТА CCNA.

. Допълнителна информация.

CCNA: Enterprise Networking, Security, and Automation

ПЪРВАТА СТЪПКА КЪМ КАРИЕРА СВЪРЗАНА С АДМИНИСТРИРАНЕ НА МРЕЖИ.

Допълнителна информация.

CCNP

Програма: CCNP Enterprise ви предоставя изчерпателен поглед върху корпоративни мрежови концепции и технологии, автоматизация и програмируемост на мрежите, прилагането им на практика и как се отстраняват проблеми. Нещо повече, тя ви предоставя задълбочено обучение за техниките на маршрутизация и комутация в сложни и големи конвергирани мрежи, сигурност и автоматизация. За придобиване на CCNP Enterprise серртификат се полагат два изпита: един основен и един специализиран по избор. Основният изпит, внедряване и експлотация на основните технологии на Cisco Enterprise Network (ENCOR 350-401) се фокусира върху познанията за корпоративна инфраструктура, включвайки архитектура, дизайн, виртуализация, осигуряване на сигурност и автоматизация в мрежата.

CCNP включва два семестъра:

CCNP: ENCOR

ПЪРВАТА СТЪПКА КЪМ КАРИЕРА СВЪРЗАНА С УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА КОРПОРАТИВНИ МРЕЖИ.

Допълнителна информация.

CCNP: ENARSI

ТОВА Е ВТОРИЯ КУРС ОТ ПОРЕДИЦАТА CCNP.

Допълнителна информация.

CCNP Enterprise специализирани изпити:

  • Внедряване на разширено маршрутизиране и услуги за Сиско корпоративни мрежи (ENARSI 300-410)
  • Внедряване на Сиско SD-WAN решения (ENSDWI 300-415)
  • Проектиране на Сиско корпоративни мрежи (ENSLD 300-420)
  • Проектиране на безжична свързаност в корпоративни Сиско мрежи (ENWLSI 300-430)
  • Решения на Сиско за автоматизиране и програмиране на корпоративни мрежи (ENAUTO 300-435)

Cybersecurity

Професионалистите в областта на киберсигурността, които могат да предпазят и защитят мрежата на дадена организация, са високо ценени. Ивадете детективските си качества на преден план, необходими за започване на кариера в борбата с киберпрестъпността.

CyberOps Associates

ПЪРВАТА СТЪПКА КЪМ КАРИЕРА СВЪРЗАНА С КИБЕРСИГУРНОСТ.

Допълнителна информация.

DevNet Associate

Първата по рода си в Сиско програма за сертифициране на разработчици на софтуер, инжинери на DevOps, специалисти по автоматизация и други софтуерни програмисти.

Програмата сертифицира ключови нововъзникващи технически умения за нов вид ИТ професионалисти, даващи възможност на организациите да се въмползват от потенциала на приложения, софтуерите за автоматизация и технологиите поддържащи инфраструктура на мрежата, IoT, DevOps и Cloud.

DevNet Associate

ПЪРВАТА СТЪПКА

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

.

НАЧИНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Обучението се провежда

CLICK TO EDIT

.

ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ

ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ