В академията се предлагат пет нива на обучение: Linux Essentials, LPIC-OT, LPIC-1, LPIC-2, LPIC-3. Продължителността на всяко обучение е по 40 уч. часа. Учебният план е изцяло съобразен с изискванията на Линукс профевионален институт Канада.

НИВА НА ОБУЧЕНИЕ

LPI - LINUX ESSENTIALS

Независимо дали започвате нова кариера или искате да инвестирате собственото си развитие, обучението за Linux Essentials може да ви послужи като добро начало тръгвайки по пълната и усъвършенствана сертификационна пътека на Linux Professional.

LPIC-1  CERTIFIED LINUX ADMINISTRATOR

обучение

LPIC-1 е първото ниво в програмата за професионално сертифициране на Linux на Linux Professional Institute (LPI). LPIC-1 включва знанията и умения необходими да се изпълняват комплексни задачи в команден режим като инсталиране и конфигуриране на компютърна система с Линукс ведно с необходимите настройки за свързване в мрежа.

сертифициране

LPIC-1 certified Current version: Objectives Requirements Validity period: Cost Languages for exam available online via OnVUE

LPIC-1 certified

To become LPIC-1 certified the candidate must be able to:

understand thE architecture of a Linux system;
install and maintain a Linux workstation, including X11 and setup it up as a network client;
work at the Linux command line, including common GNU and Unix commands;
handle files and access permissions as well as system security; and
perform easy maintenance tasks: help users, add users to a larger system, backup and restore, shutdown and reboot.

Current version:

Current version: 5.0 (Exam codes 101-500 and 102-500)

Objectives

Objectives: 101-500, 102-500.

Requirements

Prerequisites: There are no prerequisites for this certification.

Validity period:

Validity period: 5 years unless retaken or higher level is achieved.

Cost

Cost:

Languages for exam available online via OnVUE

Languages for exam available online via OnVUE: English, Japanese, Portuguese (Brazilian), Spanish

LPIC-2 CERTIFIED LINUX ADMINISTRATOR

обучение

LPIC-1 е първото ниво в програмата за професионално сертифициране на Linux на Linux Professional Institute (LPI). LPIC-1 включва знанията и умения необходими да се изпълняват комплексни задачи в команден режим като инсталиране и конфигуриране на компютърна система с Линукс ведно с необходимите настройки за свързване в мрежа.

сертифициране

LPIC-1 certified Current version: Objectives Requirements Validity period: Cost Languages for exam available online via OnVUE

LPIC-1 certified

To become LPIC-1 certified the candidate must be able to:

understand thE architecture of a Linux system;
install and maintain a Linux workstation, including X11 and setup it up as a network client;
work at the Linux command line, including common GNU and Unix commands;
handle files and access permissions as well as system security; and
perform easy maintenance tasks: help users, add users to a larger system, backup and restore, shutdown and reboot.

Current version:

Current version: 5.0 (Exam codes 101-500 and 102-500)

Objectives

Objectives: 101-500, 102-500.

Requirements

Prerequisites: There are no prerequisites for this certification.

Validity period:

Validity period: 5 years unless retaken or higher level is achieved.

Cost

Cost:

Languages for exam available online via OnVUE

Languages for exam available online via OnVUE: English, Japanese, Portuguese (Brazilian), Spanish

LPIC-3 CERTIFIED LINUX ADMINISTRATOR

обучение

LPIC-1 е първото ниво в програмата за професионално сертифициране на Linux на Linux Professional Institute (LPI). LPIC-1 включва знанията и умения необходими да се изпълняват комплексни задачи в команден режим като инсталиране и конфигуриране на компютърна система с Линукс ведно с необходимите настройки за свързване в мрежа.

сертифициране

LPIC-1 certified Current version: Objectives Requirements Validity period: Cost Languages for exam available online via OnVUE

LPIC-1 certified

To become LPIC-1 certified the candidate must be able to:

understand thE architecture of a Linux system;
install and maintain a Linux workstation, including X11 and setup it up as a network client;
work at the Linux command line, including common GNU and Unix commands;
handle files and access permissions as well as system security; and
perform easy maintenance tasks: help users, add users to a larger system, backup and restore, shutdown and reboot.

Current version:

Current version: 5.0 (Exam codes 101-500 and 102-500)

Objectives

Objectives: 101-500, 102-500.

Requirements

Prerequisites: There are no prerequisites for this certification.

Validity period:

Validity period: 5 years unless retaken or higher level is achieved.

Cost

Cost:

Languages for exam available online via OnVUE

Languages for exam available online via OnVUE: English, Japanese, Portuguese (Brazilian), Spanish

СЕРТИФИКАЦИОННИ ПЪТИЩА