VMWARE   IT ACADEMY

Учете повече.

Практикувайте повече.

Бъдете повече.

Обучавайте се и се сертифицирайте по най-популярните и широко разпространени платформи, софтуери за виртуализация и облачни инфраструктури на VMware.

 

 

 

Създавайте своето бъдеще,

повишавайки знанията и уменията си.

преобразявайки света около вас,

 

Чрез VMware академията ще получите и придобиете задълбочени познания и практически умения използвайки софтуерите и техниките за виртуализация и облачни технологии, които ви помагат да изграждате виртуални среди и инфраструктури, съставляващи се от виртуални сървъри, мрежи и виртуални масиви от данни. След завършване на обучението по съответното направление ще можете да инсталирате, конфигурирате и управлявате виртуални среди, с помощта на технологиите на VMware.

vSphere: Install Configure Manage 8.0

VMware vSphere e основата на софтуерно дефинирания център за данни.
Чрез нея се разширяват възможностите за виртуализация и мащабиране на приложения, мащабиране на приложения, предефиниране на наличностите и опростяване на виртуания център за данни.

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ КАРИЕРИ СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕТО ЛАБОРАТОРНА СРЕДА ТАКСИ СЕРТИФИКАТ

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

vSphere: Install Configure Manage 8.0

 

Описание на обучението

Администраторите на vSphere имат нужда от познания на компонентите и ресурсите на vSphere и как работят заедно в една обща среда. Необходими са и практически умения за инсталиране, внедряване и управление на вашата vSphere среда. Развивайки знанията и уменията си, можете да изградите и управлявате високо мащабируема виртуална инфраструктура vSphere.

Това обучение дава уменията необходими за внедряване, управление и отстраняване на проблеми с vSphere инфраструктура, като използва най-добрите практики за осигуряване на мощна, гъвкава и сигурна основа за гъвкавост на бизнеса, която може да ускори трансформацията към облачни изчисления.

Този курс е основата за повечето технологии на VMware в софтуерно дефинираните центрове за данни.

Какво ще научите

 • Управление на vSphere архитектури и технологии
 • Възможностите на продуктите и решенията на VMware
 • Инсталираране и конфигуриране VMware vSphere
 • Настройки на производителността и оптимизация на инфраструктурата
 • Управляване на административни и оперативни задачи с vSphere

Предварителни изисквания:

Опит в системната администрация на операционни системи Microsoft Windows или Linux
Разбиране на основната инфраструктура на центрове за данни, корпоративни мрежи и концепции за съхранение

За кого е предназначен:

• Системни администратори
• Системни инженери

След края на обучението ще можете да:

Инсталиране и конфигуриране на ESXi хостове
- Внедряване и конфигуриране на vCenter
- Използване на vSphere Client за създаване на инвентара на vCenter и задаване на роли на потребителите на vCenter
- Създаване на виртуални мрежи с помощта на стандартни комутатори и разпределени комутатори на vSphere
- Създаване и конфигуриране на хранилища на данни с помощта на технологии за съхранение, поддържани от vSphere
- Използване на vSphere® Client™ за създаване на виртуални машини, шаблони, клонинги и моментни снимки
- Създаване на библиотеки със съдържание за управление на шаблони и внедряване на виртуални машини
- Управление на разпределението на ресурсите на виртуалните машини
- Мигриране на виртуални машини с VMware vSphere® vMotion® и VMware vSphere® Storage vMotion®
- Създаване и конфигуриране на клъстер vSphere, който е активиран с VMware vSphere® High Availability и VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™
- Управление на жизнения цикъл на vSphere, за да поддържате vCenter, ESXi хостовете и виртуалните машини в актуално състояние

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

След като преминете обучението ще можете да:

 • Инсталирате и конфигурирате ESXi хостове
 • Инсталирате и конфигурирате vCenter сървър
 • Използвате vSphere Client, за да създавате инвентар на vCenter и да задавате роли на потребителите с vCenter
 • Създавате и конфигурирате виртуални мрежи с помощта на vSphere стандартни и разпределени комутатори
 • Създавате и конфигурирате хранилища за данни, като използвате технологии за съхранение, поддържани от vSphere
 • Използвате vSphere Client за създаване на виртуални машини, шаблони, клонинги и моментни снимки
 • Създавате библиотеки със съдържание за внедряване на виртуални машини
 • Управлявате използването на ресурси от виртуалните машини
 • Конфигурирате ESXi хостове за поддръжка на vSphere vMotion и vSphere Storage vMotion миграции
 • Създавате и конфигурирате vSphere клъстери, които са активиран с vSphere High Availability и vSphere Distributed Resource Scheduler
 • Управлявате жизнения цикъл на vSphere, за да поддържате vCenter и ESXi хостовете актуални

КАРИЕРИ

VCP сертификацията Ви квалифицира за позиции като:

 • Системни администратори
 • Системни инженери

СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ

След успешното завършване на обучението, студентите получават 70 % ваучер отстъпка от таксата за сертификационния изпит.

Сертификационен изпит: VMware vSphere 8.x Professional

Описание: Успешното полагане на сиртификационен изпит VMware vSphere 8.x Professional (2V0-21.23), води до получаване на сертификат VMware Certified Professional - Data Center Virtualization 2023 (VCP-DCV 2023).Изпитът се състои от 70 въпроса и се смята за успешно взет при получени минимално 300 точки.
Продължителност: 135 минути.
Провеждане: Изпитът се провежда чрез Pearson VUE.
Минимални знания: Студентите трябва да могат да инсталират, конфигурират и поддържат виртуална инфраструктура създадена с VMware vSphere 8.0, включваща VMware ESXi и VMware vCenter. Кандидатът разбира повечето от изискванията за управление, експлоатация и поддръжка на високодостъпна и мащабируема виртуална инфраструктура. Кандидатът е в състояние да наблюдава ежедневните операции на инфраструктурата vSphere с минимална помощ. Кандидатът има основни познания за виртуалните центрове за данни, мрежите и концепциите за съхранение. Кандидатът притежава повечето от знанията, показани в разделите на изпита (blueprint).
Теми, включени в сертификационния изпит: Някои от тях може да НЕ са включени в окончателния план на изпита в зависимост от целите на изпита.
Раздел 1 - Архитектура и технологии
Раздел 2 - Продукти и решения
Раздел 3 - Планиране и проектиране
Раздел 4 - Инсталиране, конфигуриране и настройка
Раздел 5 - Настройка на производителността, оптимизация и надграждане
Раздел 6 - Отстраняване на неизправности и ремонт
Раздел 7 - Административни и оперативни задачи

Запознайте се с пълният учебен план на темите, включени в сертификационния изпит тук: vmw-vcp-dcv-8-exam-guide

УЧЕБЕН ПЛАН

Теми, които се разглеждат по време на обучението:

1.Course Introduction

2.vSphere and Virtualization Overview

3.Installing and Configuring vSphere ESXi

4.Deploying and Configuring vCenter

5.Configuring vSphere Networking

6.Configuring vSphere Storage

7.Deploying Virtual Machines

8.Managing Virtual Machines

9.Deploying and Configuring vSphere Clusters

10.Managing the vSphere Lifecycle

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението е с продължителност 40 уч.ч. и се провежда в два различни графика:

през седмицата вечер: от 19:00ч. до 21:30 ч.

събота и неделя: от 10:00 ч. до 13:00 ч.; от 13:00 ч до 16:00 ч.; от 17:00 ч до 20:00 ч.

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението се провежда в две форми:

 • самостоятелна, индивидуална форма, която позволява на кандидатът да се обучава в удобно за него време и с темпо което е спрямо личните възможности, или
 • онлайн форма в група с инструктор. Използва се платформата на Сиско, Webex, чрез която в реално време се слушат лекциите и се правят лабораторните упражнения. Групите са малки с оглед на постигане на  ефективно обучение на всеки участник.

ЛАБОРАТОРНА СРЕДА

Студентите получават достъп до виртуална лаб среда, където изучават на практика как да имплементират, конфигурират и отстраняват проблеми в инфраструктура на vSphere.

ТАКСИ

Такса обучение:  450 лв.

Таксата се заплаща преди началото на занятията, след официалната регистрация за обучението.

СЕРТИФИКАТ

Успешно завършилите студенти получават сертификат от VMware академията за преминатото обучение.

 Допълнителна информация и ресурси

VMware онлайн ресурси

Documentation for vSphere: https://docs.vmware.com/

VMware Communities: https://communities.vmware.com

 • Start a discussion.
 • Access the knowledge base.
 • Access documentation, technical papers, and compatibility guides.
 • Access communities.
 • Access user groups.

VMware Support: https://www.vmware.com/support

VMware Hands-on Labs: https://hol.vmware.com

VMware Learning: https://www.vmware.com/learning

 • Access course catalog.
 • Access worldwide course schedule.

https://digitallearning.vmware.com/pages/23/home-page

Детайли за сертификационния изпит
Exam Guide

За повече инфхормация клукнете тук

Хардуерни изисквания за инсталиране на  vCenter 8

https://maintenance.vmware.com/vmw_maint/docs_maintenance.html

Хардуерни изисквания за инсталиране на ESXi 8 

ESXi Hardware Requirements

vSphere Optimize And Scale 7.0

Обучението включва конфигуриране и управление на мрежа и масиви за съхранение на данни във виртуална инфраструктура на голяма компания. Използване на vSphere Client и vSphere ESXi Shell софтуер за управление на vSphere инфраструктура. Защита на vSphere инфраструктурата срещу заплахи за сигурността. Създаване на библиотеки със съдържание за внедряване на виртуални машини. Мониториране и анализиране на ключови показатели за ефективност за изчисления, съхранение и работа в мрежа със свързани ресурси имплементирани върху ESXi хостове. Оптимизиране на  производителността на ESXi хостове и vCenter сървъри.

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО  ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ    УЧЕБЕН ПЛАН     СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ    ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО    ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕТО    ЛАБОРАТОРНА СРЕДА    ТАКСИ   КАРИЕРИ

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

vSphere Optimize And Scale 7.0

 

Описание на обучението

Обучението включва конфигуриране и управление на мрежа и масиви за съхранение на данни във виртуална инфраструктура на голяма компания. Използване на vSphere Client и vSphere ESXi Shell софтуер за управление на vSphere инфраструктура. Защита на vSphere инфраструктурата срещу заплахи за сигурността. Създаване на библиотеки със съдържание за внедряване на виртуални машини. Мониториране и анализиране на ключови показатели за ефективност за изчисления, съхранение и работа в мрежа със свързани ресурси имплементирани върху ESXi хостове. Оптимизиране на  производителността на ESXi хостове и vCenter сървъри.

За кого е предназначено

 • Опитни системни администратори
 • Системни инжинери
 • Системни интегратори

Предварителни изисквания

Необходимо е да сте изпълнили едно от следните предварителни изисквания:

 • Да сте участвали в обучение за VMware vSphere: Install, Configure, Manage 
 • Еквивалентни знания и административен опит с ESXi и vCenter

След края на обучението ще можете да:

 • Конфигурирате и управлявате мрежовата инфраструктура и масивите за съхранение на данни в големи сложни инфраструктури с vSphere.
 • Използвате VMware vSphere® Client™ за управление на сертификати
 • Използвате на Identity Federation услуги, за конфигуриране на vCenter да използва външни източници на самоличност.
 • Използвате на VMware vSphere® Trust AuthorityTM за защита на инфраструктурата съдържаща криптирани виртуални машини
 • Използвате на хостови профили за управление на съвместимостта между VMware ESXi хостовете.
 • Създавате и управлявате библиотеки с цел инсталиране на предварително пакетирани виртуални машини
 • Управлявате използването на VM ресурси с пулове ресурси
 • Мониторирате и анализиране на ключови показатели за ефективност за изчисления, съхранение на данни и мрежови ресурси за ESXi хостовете
 • Оптимизирате производителността във vSphere среда, включително vCenter Server

Сертификация

 VMware Certified Professional – Data Center Virtualization (VCP-DCV)

 ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

След края на обучението ще можете да:

 • Конфигурирате и управлявате мрежовата инфраструктура и масивите за съхранение на данни в големи сложни инфраструктури с vSphere.
 • Използвате VMware vSphere® Client™ за управление на сертификати
 • Използвате на Identity Federation услуги, за конфигуриране на vCenter да използва външни източници на самоличност.
 • Използвате на VMware vSphere® Trust AuthorityTM за защита на инфраструктурата съдържаща криптирани виртуални машини
 • Използвате на хостови профили за управление на съвместимостта между VMware ESXi хостовете.
 • Създавате и управлявате библиотеки с цел инсталиране на предварително пакетирани виртуални машини
 • Управлявате използването на VM ресурси с пулове ресурси
 • Мониторирате и анализиране на ключови показатели за ефективност за изчисления, съхранение на данни и мрежови ресурси за ESXi хостовете
 • Оптимизирате производителността във vSphere среда, включително vCenter Server

  УЧЕБЕН ПЛАН   

Теми, които се разглеждат по време на обучението:

1 Course Introduction
• Introductions and course logistics
• Course objectives

2 Network Scalability
• Configure and manage vSphere distributed switches
• Describe how VMware vSphere® Network I/O Control enhances performance
• Explain distributed switch features such as port mirroring and NetFlow

3 Storage Scalability
• Explain why VMware vSphere® VMFS is a high-performance, scalable file system
• Explain VMware vSphere® Storage APIs - Array Integration, VMware vSphere® API for Storage Awareness™, and vSphere APIs for I/O filtering
• Configure and assign virtual machine storage policies
• Create VMware vSAN™ storage policies
• Recognize components of the VMware vSphere® Virtual Volumes™ architecture
• Configure VMware vSphere® Storage DRS™ and VMware vSphere® Storage I/O Control

4 Host and Management Scalability
• Use the vSphere Client to manage vSphere certificates
• Describe identity federation and recognize its use cases
• Configure identity federation to allow vCenter Server to use external identity provider
• Describe the benefits and use cases of vSphere Trust Authority
• Configure vSphere Trust Authority
• Use host profiles to manage ESXi configuration compliance
• Create a local content library and subscribe to a published content library
• Deploy VMs from a content library
• Create and manage resource pools in a cluster
• Describe how scalable shares work

5 CPU Optimization
• Explain the CPU scheduler operation and other features that affect CPU performance
• Explain NUMA and vNUMA support
• Use esxtop to monitor key CPU performance metrics

6 Memory Optimization
• Explain ballooning, memory compression, transparent page sharing, and host-swapping techniques for memory reclamation when memory is overcommitted
• Use esxtop to monitor key memory performance metrics

7 Storage Optimization
• Describe storage queue types and other factors that affect storage performance
• Discuss vSphere support for NVMe and iSER technologies
• Use esxtop to monitor key storage performance metrics

8 Network Optimization
• Explain performance features of network adapters
• Explain the performance features of vSphere networking
• Use esxtop to monitor key network performance metrics

9 vCenter Server Performance Optimization
• Describe the factors that influence vCenter Server performance
• Use VMware vCenter® Server Appliance™ tools to monitor resource use
Supplemental Content

Appendix A: vSphere Auto Deploy
• Explain the purpose of VMware vSphere® ESXi ™ Image Builder CLI
• Explain the purpose of VMware vSphere® Auto Deploy™
• Describe how an autodeployed ESXi host boots
• Configure a vSphere Auto Deploy environment

Appendix B: vSphere Security
• Configure ESXi Host Access and Authentication
• Recognize strategies for securing vSphere components, such as vCenter Server, ESXi hosts, and virtual machines
• Describe vSphere support for security standards and protocols
• Describe virtual machine security features
• Describe the components of a VM encryption architecture
• Create, manage, and migrate encrypted VMs
• Encrypt core dumps
• List VM encryption events and alarms

 СЕРТИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ  

Certifications
Attending this course meets the training requirement to achieve the following certification:
• VMware Certified Professional – Data Center Virtualization (VCP-DCV)

 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО  

 Продължителност на обучението:

Обучението е с продължителност 40 уч.ч. и се провежда в два различни графика:

 • през седмицата вечер: от 19:30ч. до 22:30 ч.
 • събота и неделя: от 10:00 ч. до 13:00 ч.; от 13:00 ч до 16:00 ч.; от 17:00 ч до 21:00 ч.

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕТО  

 Форма на обучение 

Обучението се провежда в две форми:

 • самостоятелна, индивидуална форма, която позволява на кандидатът да се обучава в удобно за него време и с темпо което е спрямо личните възможности, или
 • онлайн форма в група с инструктор. Използва се платформата на Сиско, Webex, чрез която в реално време се слушат лекциите и се правят лабораторните упражнения. Групите са малки с оглед на постигане на  ефективно обучение на всеки участник.

 ЛАБОРАТОРНА СРЕДА  

Студентите получават достъп до виртуална лаб среда, където изучават на практика как да имплементират, конфигурират и отстраняват проблеми в инфраструктура на vSphere.

 ТАКСИ 

Такси:

Такса обучение:  550 лв.

Таксата се заплаща преди началото на занятията, след официалната регистрация за обучението.

 КАРИЕРИ

Възможни работни позиции:

VCAP сертификацията Ви квалифицира за позиции като:

 • Системен администратор;
 • Системен инжинер;
 • Системен интегратор.

 Допълнителна информация и ресурси

ПОЛЕЗНИ ЛИНКОВЕ

VMware Online Resources


VMware vSphere Blog: http://blogs.vmware.com/vsphere
VMware Communities: http://communities.vmware.com
• Start a discussion.
• Access the knowledge base.
• Access documentation, technical papers, and compatibility guides.
• Access communities.
• Access user groups.
VMware Support: http://www.vmware.com/support
VMware Hands-on Labs: http://hol.vmware.com
VMware Education: http://www.vmware.com/education
• Access course catalog and worldwide course schedule.
VMware Education and Certification Blog: http://blogs.vmware.com/education

 


vSphere ESXi Installation and Setup https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/vsphere-esxi-70-installation-setup-guide.pdf
vCenter Server Installation and Setup https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/vsphere-vcenter-server-70-installation-guide.pdf
vCenter Server and Host Management https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/vsphere-esxi-vcenter-server-70-host-management-guide.pdf
VMware Configuration Maximums https://configmax.vmware.com/home
VMware Compatibility Guide http://www.vmware.com/resources/compatibility
vSphere Central https://vspherecentral.vmware.com
Storage and Availability Technical Documents  https://storagehub.vmware.com

 

vSphere Virtual Machine Administration https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/vsphere-esxi-vcenter-server-70-virtual-machine-admin-guide.pdf
vSphere Networking https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/vsphere-esxi-vcenter-server-70-networking-guide.pdf
vSphere Storage https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/vsphere-esxi-vcenter-server-70-storage-guide.pdf
vSphere Resource Management https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/vsphere-esxi-vcenter-server-70-resource-management-guide.pdf
vSphere Host Profiles https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/vsphere-esxi-vcenter-server-70-host-profiles-guide.pdf
vSphere Security https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/vsphere-esxi-vcenter-server-70-security-guide.pdf
vSphere Monitoring and Performance
https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/vsphere-esxi-vcenter-server-70-monitoring-performance-guide.pdf

vSphere: Operate, Scale and Secure 8.0

Обучението дава знания и умения за конфигуриране и поддържане на високоналична и мащабируема виртуална инфраструктура. Чрез комбинация от лекции и практически лабораторни упражнения вие ще конфигурирате и оптимизирате функциите на VMware vSphere 8.0, които изграждат основата за наистина мащабируема виртуална инфраструктура. Освен това обучунеута включва дискусии кога и къде се намират тези функции имат най-голямо приложение. Обучението ви дава задълбочени знания и умения за работа с vSphere, както и използването на разширени функции и контроли.

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО  ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ    УЧЕБЕН ПЛАН     СЕРТИФИКАТ    ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО    ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕТО    ЛАБОРАТОРНА СРЕДА    ТАКСИ   КАРИЕРИ

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

vSphere: Operate, Scale and Secure 8.0

Описание на обучението

Обучението дава знания и умения за конфигуриране и поддържане на високоналична и мащабируема виртуална инфраструктура. Чрез комбинация от лекции и практически лабораторни упражнения вие ще конфигурирате и оптимизирате функциите на VMware vSphere 8.0, които изграждат основата за наистина мащабируема виртуална инфраструктура. Освен това обучунеута включва дискусии кога и къде се намират тези функции имат най-голямо приложение. Обучението ви дава задълбочени знания и умения за работа с vSphere, както и използването на разширени функции и контроли.

След края на обучението ще можете да:

 • Конфигурирате и управлявате VMware Tools Repository
 • Конфигурирате vSphere Replication и възстановявате репликирани виртуални машини
 • Управлявате ресурсоемкостта на виртуалните машини с използването на пулове от ресурси
 • Конфигурирате и управлявате мрежовата инфраструктура и масивите за съхранение на данни в големи сложни решения с vSphere.
 • Конфигурирате висока наличност с VMware vCenter Server
 • Използвате хостови профили за управление на съвместимостта между VMware ESXi хостове.
 • Използвате vSphere Client и команд лайн интерфейс среда за управление на сертификати.
 • Мониторирате производителността на vCenter, ESXi, and VMs с използването на vSphere клиент.
 • Имплементирате техники и методи за сигурност във vSphere среда.
 • Използвате Identity Federation услуги, за конфигуриране на vCenter да използва външни източници на самоличност.
 • Използвате VMware vSphere® Trust AuthorityTM за защита на инфраструктурата съдържаща криптирани виртуални машини

За кого е предназначено:

 • Опитни системни администратори
 • Системни инжинери
 • Системни интегратори

Предварителни изисквания:

 • Да сте участвали в обучение за VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V8]
 • Еквивалентни знания и административен опит с ESXi и vCenter
 • Опит с работа на команден ред е силно препоръчителен

Сертификация:

• VMware Certified Professional – Data Center Virtualization (VCP-DCV)

 ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

След края на обучението ще можете да:

 • Конфигурирате и управлявате VMware Tools Repository
 • Конфигурирате vSphere Replication и възстановявате репликирани виртуални машини
 • Управлявате ресурсоемкостта на виртуалните машини с използването на пулове от ресурси
 • Конфигурирате и управлявате мрежовата инфраструктура и масивите за съхранение на данни в големи сложни решения с vSphere.
 • Конфигурирате висока наличност с VMware vCenter Server
 • Използвате хостови профили за управление на съвместимостта между VMware ESXi хостове.
 • Използвате vSphere Client и команд лайн интерфейс среда за управление на сертификати.
 • Мониторирате производителността на vCenter, ESXi, and VMs с използването на vSphere клиент.
 • Имплементирате техники и методи за сигурност във vSphere среда.
 • Използвате Identity Federation услуги, за конфигуриране на vCenter да използва външни източници на самоличност.
 • Използвате VMware vSphere® Trust AuthorityTM за защита на инфраструктурата съдържаща криптирани виртуални машини

  УЧЕБЕН ПЛАН   

Теми, които се разглеждат по време на обучението:

1 Course Introduction

 • Introductions and course logistics
 • Course objectives

2 Virtual Machine Operations

 • Recognize the role of a VMware Tools™ Repository
 • Configure a VMware Tools Repository
 • Recognize the backup and restore solution for VMs
 • Identify the components in the VMware vSphere® Replication™ architecture
 • Deploy and configure vSphere Replication and VMware Site Recovery™ instances
 • Recover replicated VMs

3 vSphere Cluster Operations

 • Create and manage resource pools in a cluster
 • Describe how scalable shares work
 • Describe the function of the vCLS
 • Recognize operations that might disrupt the healthy functioning of vCLS VMs

4 Network Operations

 • Configure and manage vSphere distributed switches
 • Describe how VMware vSphere® Network I/O Control enhances performance
 • Explain distributed switch features such as port mirroring and NetFlow
 • Define vSphere Distributed Services Engine
 • Describe the use cases and benefits of VMware vSphere® Distributed Services Engine™

5 Storage Operations

 • Discuss vSphere support for NVMe and iSER technologies
 • Describe the architecture and requirements of vSAN configuration
 • Describe storage policy-based management
 • Recognize components in the VMware vSphere® Virtual Volumes™ architecture
 • Configure Storage I/O Control

6 vCenter and ESXi Operations

 • Create a vCenter backup schedule
 • Recognize the importance of vCenter High Availability
 • Explain how vCenter Server High Availability works
 • Use host profiles to manage ESXi configuration compliance
 • Recognize the benefits of using configuration profiles
 • Use the vSphere client and the command line to manage certificates

7 vSphere Monitoring

 • Monitor the key factors that can affect a virtual machine's performance
 • Describe the factors that influence vCenter performance
 • Use vCenter tools to monitor resource use
 • Create custom alarms in vCenter
 • Describe the benefits and capabilities of VMware Skyline™
 • Recognize uses for VMware Skyline Advisor™ Pro

8 vSphere Security and Access Control

 •  Recognize strategies for securing vSphere components, such as vCenter, ESXi hosts, and virtual machines
 • Describe vSphere support for security standards and protocols
 • Describe identity federation and recognize its use cases
 • Configure identity federation to allow vCenter to use an external identity provider

9 vSphere Trusted Environments and VM Encryption

 • Configure ESXi Host Access and Authentication
 • Describe virtual machine security features
 • Describe the components of a VM encryption architecture
 • Create, manage, and migrate encrypted VMs
 • List VM encryption events and alarms
 • Describe the benefits and use cases of vSphere Trust Authority

 СЕРТИФИКАТ  

Завършването на обучението и получаването на сертификат от VMware академията на ТехнетУни включва успешното преминаване през материала, лабораторните упражнения и поредица тестове.

 

Certifications:
Attending this course meets the training required to achieve the following certification:
• VMware Certified Professional – Data Center Virtualization (VCP-DCV)

 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО  

Обучението е с продължителност 40 уч.ч. и се провежда в два различни графика:

през седмицата вечер: от 19:00ч. до 21:30 ч.

събота и неделя: от 10:00 ч. до 13:00 ч.; от 13:00 ч до 16:00 ч.; от 17:00 ч до 20:00 ч.

 ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕТО  

Обучението се провежда в две форми:

 • самостоятелна, индивидуална форма, която позволява на кандидатът да се обучава в удобно за него време и с темпо което е спрямо личните възможности, или
 • онлайн форма в група с инструктор. Използва се платформата на Сиско, Webex, чрез която в реално време се слушат лекциите и се правят лабораторните упражнения. Групите са малки с оглед на постигане на  ефективно обучение на всеки участник.

 ЛАБОРАТОРНА СРЕДА  

Студентите получават достъп до виртуална лаб среда, където изучават на практика как да имплементират, конфигурират и отстраняват проблеми в инфраструктура на vSphere.

 ТАКСИ 

Такса обучение:  550 лв.

Таксата се заплаща преди началото на занятията, след официалната регистрация за обучението.

 КАРИЕРИ

• Experienced system administrators, system engineers, and system integrators

 Допълнителна информация и ресурси

ОБУЧЕНИЯ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

Искате да разширите знанията си, но искате да го направите удобно и самостоятелно? Самостоятелното обучение ви позволява да определите собствените си темпове и да учите в удобни за вас моменти. Обучавайте се и прилагайте знанията си в практически сценарии, като имате възможност да се фокусирате върху вашите интереси и цели. Завършете курсовете от VMware академията успешно и получете официално признатия сертификат, който да подкрепи вашата академична и професионална кариера. Самостоятелната форма на обучение е изборът на самоуверените и самодисциплинираните.

Започнете от днес и открийте възможностите, който стоят пред вас!

Cloud Management and Automation Core Technical Skills Modern Applications Core Technical Skills Digital Workspace Core Technical Skills Data Center Virtualization Core Technical Skills  Software-Defined Storage Concepts Containers and Kubernetes Network Virtualization Concepts

Cloud Management and Automation Core Technical Skills

Cloud Management and Automation Core Technical Skills

Описание на обучението

Обучението включва основни технически умения за управление и автоматизация на облак! Ще научите всичко за това как VMware vRealize (част от портфолиото на VMware Aria) позволява на облачните администратори да наблюдават, подобряват и автоматизират своите облачни среди. След това ще получите сертификат от VMware академията. След завършване на този курс ще можете да вземете изпита за VMware Certified Technical Associate - Cloud Management and Automation.

Теми, които се разглеждат по време на обучението:

Section 1. Intro to Software-Defined Data Center
Module 1 Software-Defined Data Center
Module 2 VMware SDDC Solutions
Module 3 vSphere Components and Features
Section 2. Cloud Computing
Module 4 Cloud Computing
Module 5 Cloud Service Models
Module 6 Cloud Deployment Models
Section 3. vRealize Suite
Module 7 Cloud Management Solution
Module 8 VMware Cloud Services
Module 9 Comparing On-Premises to SaaS
Module 10 vRealize Suite Lifecycle Manager
Module 11 Workspace ONE Access
Module 12 vRealize Automation
Module 13 vRealize Operations
Module 14 vRealize Log Insight
Module 15 vRealize Network Insight
Module 16 CloudHealth Secure State
Section 4. vRealize Automation
Module 17 vRealize Automation Architecture
Module 18 vRealize Automation Services
Module 19 vRealize Automation GUI Navigation
Module 20 Role-Based Access Control in vRealize Automation
Module 21 Cloud Assembly
Module 22 Cloud Templates
Module 23 vRealize Automation Tags
Module 24 Deploying Cloud Templates
Module 25 Code Stream
Module 26 vRealize Orchestrator
Module 27 Service Broker
Module 28 Governance Policies
Module 29 SaltStack Config
Module 30 Monitoring Deployments
Section 5. vRealize Operations
Module 31 Using vRealize Operations to Monitor the Infrastructure
Module 32 SDDC Health Monitoring Solution
Section 6. vRealize Log & Network Insight
Module 33 Using vRealize Log Insight to Analyze the Infrastructure
Module 34 Using vRealize Network Insight to Analyze the Infrastructure
Section 7. Data Sources
Module 35 Data Sources

Студентите получават достъп до виртуална лаб среда, където изучават на практика учебния материал:

Обучението включва лабораторни упражнение за:

 • Cloud Assembly
 • Cloud Templates
 • Data Sources
 • Deploying Cloud Templates
 • Governance Policies
 • Monitoring Deployments
 • Role-Based Access Control in vRealize Automation
 • Service Broker
 • Using vRealize Log Insight to Analyze the Infrastructure
 • Using vRealize Network Insight to Analyze the Infrastructure
 • Using vRealize Operations to Monitor the Infrastructure
 • vRealize Automation GUI Navigation
 • vRealize Suite Lifecycle Manager
 • Workspace ONE Access

Завършване на обучението и сертификат

Завършването на обучението и получаването на сертификат от VMware академията на ТехнетУни включва успешното преминаване през материала, лабораторните упражнения и поредица тестове.

Badge

След успешното завършване на курса, студентите могат да заявят badge, чрез който удостоверяват знанията и уменията си.

Форма на обучение 

Обучението се провежда в самостоятелна, индивидуална форма, която позволява на кандидатът да се обучава в удобно за него време и с темпо което е спрямо личните възможности.

Такса обучение:

Такса обучение: 50 лв.
Таксата се заплаща преди да се осигури достъп до материалите, след официалната регистрация за обучението.

Сертификационен изпит:

няма

Modern Applications Core Technical Skills

Modern Applications Core Technical Skills

Описание на обучението

Колко страхотно звучи мащабирането и управлението на клъстери от работещи приложения едновременно чрез оркестрация на контейнери? Искате ли да управлявате не само тези приложения, но и да ги разработвате? И какво, ако кажем, че всичко е 100% родно в облак?

Не търсете повече и напреднете в учебната пътека за модерни приложения на VMware IT Academy, където ще научите Kubernetes, контейнери, VMware Tanzu и дори Spring Core.

Теми, които се разглeждат по време на обучението:

1 Understanding Application Modernization
2 Using a Microservices Architecture
3 Understanding Containers
4 Containers and Virtual Machines
5 Building Container Images
6. Container Registries
7. Kubernetes and Containers
8. Kubernetes Architecture
9. Interacting with Kubernetes
10. Using Kubernetes Objects to Deploy Applications
11. Service and Ingress Objects
12. Supportive Technologies for Application Modernization
13. Continuous Integration and Delivery Strategies
14. VMware Tanzu Overview
15. VMware Tanzu Product Portfolio

Завършване на обучението и сертификат

Завършването на обучението и получаването на сертификат от VMware академията на ТехнетУни включва успешното преминаване през материала, лабораторните упражнения и поредица тестове.

Badge

След успешното завършване на курса, студентите могат да заявят badge, чрез който удостоверяват знанията и уменията си.

Форма на обучение 

Обучението се провежда в самостоятелна, индивидуална форма, която позволява на кандидатът да се обучава в удобно за него време и с темпо което е спрямо личните възможности.

Такса обучение:

Такса обучение: 50 лв.
Таксата се заплаща преди да се осигури достъп до материалите, след официалната регистрация за обучението.

Сертификационен изпит:

 

Digital Workspace Core Technical Skills

Digital Workspace Core Technical Skills 

 

 

 

Описание на обучението:

Добре дошли в курса за основни технически умения в цифровото работно пространство! Ще научите всичко за това как VMware Horizon позволява виртуализация на десктоп компютри, заедно с възможностите за удостоверяване и влизане на Workspace ONE. След това ще получите сертификат за VMware от академията.

След завършване на този курс ще можете да се явите на изпита за VMware Certified Technical Associate - End User Computing.

Теми, които се разглеждат по време на обучението на този курс:

Section 1. Introduction to Virtualization for the Digital Workspace
Digital Workspace Overview
How Virtualization Works
Introduction to Virtual Machines
VM Virtual Hardware
vSphere and the Software-Defined Data Center
Overview of vSphere Clusters
Section 2. Introduction to VMware Horizon
Introduction to VMware Horizon
Horizon Architecture
Overview of Horizon Cloud
Working with Horizon Administrator
Section 3. Horizon Pools
Horizon Pools
VMware Horizon Client
Section 4. Horizon Monitoring
13. Monitor Horizon with Horizon Administrator
14. Monitor Horizon with the Help Desk Tool
Section 5. Application Management
15. Introduction to App Volumes
16. App Volumes Architecture
17. Manage Application Assignments with App Volumes
18. Manage Writable Volume Assignment with App Volumes
Section 6. User Environment Management
19. VMware Dynamic Environment Manager
20. Navigate the VMware Dynamic Environment Manager Console
21. VMware Dynamic Environment Manager Helpdesk Tool
Section 7. Horizon Logs
22. Gather Horizon Logs
Section 8. Introduction to Digital Workspace
23. Workspace ONE Components
Section 9. Introduction to Workspace One Unified Endpoint Management
24. Unified Endpoint Management Fundamentals
25. Navigating the Workspace ONE UEM Console
29. Enrollment with Workspace ONE Intelligent Hub
30. Mange Endpoints in WS1 UEM
31. Users and Assignment Groups in WS1 UEM
32. Profiles and Compliance Policies for Devices
33. Email Access
34. Content Access
35. Application Management
Section 10. Workspace ONE Monitoring
28 Monitoring with Workspace ONE Intelligence
Section 11. Introduction to Workspace ONE Access
26 Navigating the Workspace ONE Access Console
27 Managing Web Apps in Workspace ONE Access

Завършване на обучението и сертификат

Завършването на обучението и получаването на сертификат от VMware академията на ТехнетУни включва успешното преминаване през материала, лабораторните упражнения и поредица тестове.

Badge

След успешното завършване на курса, студентите могат да заявят badge, чрез който удостоверяват знанията и уменията си.

Форма на обучение 

Обучението се провежда в самостоятелна, индивидуална форма, която позволява на кандидатът да се обучава в удобно за него време и с темпо което е спрямо личните възможности.

Такса обучение:

Такса обучение: 50 лв.
Таксата се заплаща преди да се осигури достъп до материалите, след официалната регистрация за обучението.

Сертификационен изпит:

Data Center Virtualization Core Technical Skills 

Data Center Virtualization Core Technical Skills

Are you interested on how companies leverage public, private and hybrid cloud deployments to meet employee and user demands? Would you like to know where the virtual resources that virtual machines use come from? Then you should definitely focus on the SysAdmin Learning Path! This path is comprised of several optional courses, a couple of mandatory courses and two awesome certifications: VCTA-DCV and VCP-DCV! Please watch this video for a broader overview of the SysAdmin Learning Path, and, remember: we are here for you!

 

 

Module List
Labs
Lab 01: Navigating the vSphere Interfaces
Lab 02: Managing vSphere Configuration
Lab 03: Configuring Virtual Machines
Lab 04: Managing Virtual Machines
Lab 05: Understanding vSphere Switches
Lab 06: Understanding vSphere Datastores
Lab 07: Creating and Cloning VMs Using Templates
Lab 08: Performing VM Migrations
Lab 09: Monitoring vSphere Tasks and Events
Lab 10: Understanding vSphere HA and DRS

 

Теми, които се разглеждат по време на обучението:

Section 1. Virtualization and vSphere Concepts
Module 1. Introduction to Virtual Machines
Module 2: How Virtualization Works
Module 3. vSphere and the Software-Defined Data Center
Module 4. Components of a vSphere Environment
Module 5. vSphere Graphical User Interfaces
Module 6. VMware SDDC Solutions
Module 7. SDDC Business Continuity

Section 2. Navigating the vSphere Client
Module 8. Getting Started with the vSphere Client Interface
Module 9: Organizing vCenter Server Inventory Objects
Module 10. Managing the vSphere Configuration
Module 11. vCenter Server Roles and Permissions

Section 3. Lifecycle of Virtual Machines
Module 12. VM Virtual Hardware
Module 13: Virtual Machine Configuration
Module 14. Creating and Removing Virtual Machines
Module 15. Installing the Guest Operating System
Module 16. Installing VMware Tools
Module 17. Upgrading Virtual Machines

Section 4. vSphere Networking
Module 18. Virtual Switches Overview
Module 19. vSphere Standard Switches
Module 20. vSphere Distributed Switches
Module 21. Virtual Switch Networking Policy Security
Module 22. Virtual Switch Networking Policy Traffic Shaping
Module 23. Virtual Switch Networking Policy NIC Teaming and Failover
Module 24. VM Network Connectivity Checks
Module 25. vSphere Network Connectivity Checks

Section 5. vSphere Storage

Module 26. Datastores Overview
Module 27. Viewing Datastore Information
Module 28. Monitoring Datastore Usage

Section 6. Virtual Machine Management

Module 29. Overview of VM Templates
Module 30. Creating VM Templates
Module 31. Deploying VMs Using Templates
Module 32. Updating VM Templates
Module 33. Cloning Virtual Machines
Module 34. Guest OS Customization
Module 35: Content Library Overview
Module 36. Virtual Appliance Overview
Module 37. VM Migration Overview
Module 38. Migrating VMs Using vSphere vMotion
Module 39. Migrating VMs with vSphere Storage vMotion
Module 40. Virtual Machine Snapshots
Module 41. Working with Virtual Machine Snapshots

Section 7. Resource Monitoring
Module 42. VM Resource Controls
Module 43. Working with VM CPU Shares
Module 44. Using vSphere Alarms
Module 45. Introduction to Performance Charts
Module 46. Monitoring vSphere Tasks and Events

Section 8. vSphere Clusters
Module 47. Overview of vSphere Clusters
Module 48. Overview of vSphere HA
Module 49. Monitoring vSphere HA
Module 50. Overview of vSphere DRS
Module 51. vSphere DRS Settings
Module 52. vSphere DRS Functionality
Module 53. Overview of vSphere Fault Tolerance
Module 54. Enhanced vMotion Compatibility

Студентите получават достъп до виртуална лаб среда, където изучават на практика учебния материал:

Обучението включва лабораторни упражнение за:

 • Cloud Assembly
 • Cloud Templates
 • Data Sources
 • Deploying Cloud Templates
 • Governance Policies
 • Monitoring Deployments
 • Role-Based Access Control in vRealize Automation
 • Service Broker
 • Using vRealize Log Insight to Analyze the Infrastructure
 • Using vRealize Network Insight to Analyze the Infrastructure
 • Using vRealize Operations to Monitor the Infrastructure
 • vRealize Automation GUI Navigation
 • vRealize Suite Lifecycle Manager
 • Workspace ONE Access

Завършване на обучението и сертификат

Завършването на обучението и получаването на сертификат от VMware академията на ТехнетУни включва успешното преминаване през материала, лабораторните упражнения и поредица тестове.

Badge

След успешното завършване на курса, студентите могат да заявят badge, чрез който удостоверяват знанията и уменията си.

Форма на обучение 

Обучението се провежда в самостоятелна, индивидуална форма, която позволява на кандидатът да се обучава в удобно за него време и с темпо което е спрямо личните възможности.

Такса обучение:

Такса обучение: 50 лв.
Таксата се заплаща преди да се осигури достъп до материалите, след официалната регистрация за обучението.

Сертификационен изпит:

VMware Certified Technical Associate - Datacenter Virtualization (VCTA-DCV)

The VMware Certified Technical Associate (VCTA) is a credential offered by VMware that validates the skills and knowledge required by candidates performing operational tasks within a virtualized infrastructure--in areas across multi-cloud operations, or in networking, security, or device management. The training provides hands-on practice and learning for both new and experienced technical students.

Software-Defined Storage Concepts

Through VMware IT Academy, Software-Defined Storage Concepts provides an overview of the key concepts related to storage in the data center and attributes of software-defined storage. It also introduces the hyperconverged infrastructure and storage vSAN™. Upon completion of this micro-course, the learner will have the basic understanding of storage virtualization, the software-defined data center, and basics of vSAN architecture. Additionally, the learner will be able to identify types of software-defined storage, the layers of a software-defined storage model, and components of a hyperconverged storage vSAN.

Prerequisites
While not required, learners who have a basic understanding of the following will be more successful in the course:
• Understanding of virtual machines
• Basic storage technology concepts Target audience
• Upper-secondary students
• Community college/technical college
• College and university
• Technical learners/professionals

Course Details

 • Learn key concepts related to storage in the data center
 • Understand software-defined storage concepts
 • Describe the architecture, technical characteristics, and benefits of vSAN
 • Compare the functionalities and performance of vSAN with other traditional storage options
 • Gain basic information about the Hyper-Converged Infrastructure

Software-Defined Storage Concepts is a micro-course and does not include labs.

Modules
1. Welcome
1.1. Before You Get Started
1.2. Course Objectives
1.3. Course Overview
1.4. Additional Resources Available via VMware
2. Storage Concepts in the Data Center
2.1. Local Disk Storage
2.2. Network Accessible Storage (NAS)
2.3. Storage Area Network (SAN)
2.4. Virtual Machine File System (VMFS)
2.5. Network File System (NFS)
2.6. Virtual Volumes
2.7. Virtual SAN (vSAN)
3. Introduction to Software-Defined Storage
3.1. What is Software-Defined Storage?
3.2. Types of Software-Defined Storage
4. Software-Defined Storage Model
4.1. Virtual Data Plane
4.2. Policy-Driven Control Plane
4.3. Storage Policy-Based Management
4.4. Virtual Data Services
5. Hyper-Converged Infrastructure
5.1. Benefits of an HCI Model
5.2. Software Stack Components
5.3. Storage Policies Management
5.4. Application Programming Interfaces
6. Hyper-Converged Storage vSAN
6.1. vSAN Overview
6.2. Attributes of vSAN
6.3. Cache Layer and Capacity Layer
6.4. Object and Component Layout
6.5. Benefits of a vSAN Environment
7. Where To Go From Here?
7.1. Who is NDG?

Студентите получават достъп до виртуална лаб среда, където изучават на практика учебния материал.

Завършване на обучението и сертификат

Завършването на обучението и получаването на сертификат от VMware академията на ТехнетУни включва успешното преминаване през материала, лабораторните упражнения и поредица тестове.

Badge

След успешното завършване на курса, студентите могат да заявят badge, чрез който удостоверяват знанията и уменията си.

Форма на обучение 

Обучението се провежда в самостоятелна, индивидуална форма, която позволява на кандидатът да се обучава в удобно за него време и с темпо което е спрямо личните възможности.

Такса обучение:

Такса обучение: 50 лв.
Таксата се заплаща преди да се осигури достъп до материалите, след официалната регистрация за обучението.

Сертификационен изпит:

няма

 

Containers and Kubernetes

 

Описание на обучението

 

Теми, които се разглеждат по време на обучението:

Section 1. Intro to Software-Defined Data Center
Module 1 Software-Defined Data Center
Module 2 VMware SDDC Solutions
Module 3 vSphere Components and Features
Section 2. Cloud Computing


Студентите получават достъп до виртуална лаб среда, където изучават на практика учебния материал.

Завършване на обучението и сертификат

Завършването на обучението и получаването на сертификат от VMware академията на ТехнетУни включва успешното преминаване през материала, лабораторните упражнения и поредица тестове.

Badge

След успешното завършване на курса, студентите могат да заявят badge, чрез който удостоверяват знанията и уменията си.

Форма на обучение 

Обучението се провежда в самостоятелна, индивидуална форма, която позволява на кандидатът да се обучава в удобно за него време и с темпо което е спрямо личните възможности.

Такса обучение:

Такса обучение: 50 лв.
Таксата се заплаща преди да се осигури достъп до материалите, след официалната регистрация за обучението.

Сертификационен изпит:

няма

 

 

Network Virtualization Concepts

 

 

The Network Virtualization Concepts micro-course consists of six modules:

 1. Module 1: Welcome!

 2. Module 2: Introduction to Network Virtualization

 3. Module 3: The Software-Defined Data Center

 4. Module 4: Network Virtualization Service

 5. Module 5: The NSX Data Center

 6. Module 6: Where To Go From Here?

Objectives

 • Learn basic network virtualization concepts
 • Articulate NSX capabilities and benefits
 • Describe the major VMware NSX® components in the data, management, and control planes and their interactions
 • Apply relevant NSX features to use cases
 • Explain NSX network virtualization components and services
 • Explain how network virtualization is utilized in an SDDC environment

 

At the end of the course, you should be able to

 • articulate NSX capabilities and benefits

 • describe the major VMware NSX® components in the data, management, and control planes and their interactions

 • apply relevant NSX features to use cases

 • explain NSX network virtualization components and services

 • explain how network virtualization is utilized in an SDDC environment

Запишете се!

Сертификационни ресурси

Свържете се с общността на VMware, за да намерите информация по дискутирани теми, свързани със сертифицирането, допълнителни ресурси, които отговарят на вашия път на обучение, както и можете да се включите в официалните обучения на VMware, чрез академията на ТехНетУни.

VMWARE Community

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

VMware Certification Story: Dan McGee, VCP-DCV, VCP-Cloud, VCP5-DT

ВИЖТЕ ВИДЕОТО

VMware Certification Market Place

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

VMware Customer Connect Learning

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

Сертифицирайте се с VMware - световен лидер в областта на виртуализацията и облачните технологии.