Обучавайте се и се сертифицирайте по най-популярните и широко разпространени платформи, софтуери за виртуализация и облачни инфраструктури на VMware.

Чрез VMware академията ще получите и придобиете задълбочени познания и практически умения използвайки софтуерите и техниките за виртуализация, които ви помагат да изграждате виртуални спеди и инфраструктури, съставляващи се от виртуални сървъри, мрежи и виртуални масиви от данни. След завършване на обучението по съответното направление ще можете да инсталирате, конфигурирате и управлявате виртуални среди, с помощта на технологиите на VMware.

 

ПЪТИЩА НА ОБУЧЕНИE

ПРОФЕСИОНАЛНИ КУРСОВЕ

помагат на учащите да подобрят съществуващите си умения или да придобият изцяло нови умения в области с високо търсене.

vSphere: Install Configure Manage 8.0

VMware vSphere e основата на софтуерно дефинирания център за данни.
Чрез нея се разширяват възможностите за виртуализация и мащабиране на приложения, мащабиране на приложения, предефиниране на наличностите и опростяване на виртуания център за данни.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

vSphere Optimize And Scale 7.0

Configure and manage vSphere networking and storage for a large enterprise Use the vSphere Client and vSphere ESXi Shell to manage vSphere Harden the vSphere environment against security threats Create a content library for deploying virtual machines Monitor and analyze key performance indicators for compute, storage, and networking resources for ESXi hosts Optimize the performance of ESXi and vCenter Server Допълнителна информация

vSphere: Operate, Scale and Secure 8.0

After completing this course, you should be able to meet the following objectives:
Configure and manage a VMware Tools Repository
Configure vSphere Replication and recover replicated VMs
Manage VM resource usage with resource pools
Configure and manage vSphere networking and storage for a large and sophisticated enterprise
Configure vCenter High Availability
Use host profiles to manage VMware ESXi host compliance
Use the vSphere Client and the command line to manage certificates
Monitor the vCenter, ESXi, and VMs performance in the vSphere Client
Secure vCenter, ESXi, and VMs in your vSphere environment
Use Identity Federation to configure the vCenter to use external identity sources
Use VMware vSphere Trust Authority to secure the infrastructure for encrypted VMs

Допълнителна информация