Обучавайте се и се сертифицирайте по най-популярните и широко разпространени платформи, софтуери за виртуализация и облачни инфраструктури на VMware.

 

 

 

Чрез VMware академията ще получите и придобиете задълбочени познания и практически умения използвайки софтуерите и техниките за виртуализация, които ви помагат да изграждате виртуални спеди и инфраструктури, съставляващи се от виртуални сървъри, мрежи и виртуални масиви от данни. След завършване на обучението по съответното направление ще можете да инсталирате, конфигурирате и управлявате виртуални среди, с помощта на технологиите на VMware.

 

ПЪТИЩА НА ОБУЧЕНИE

ПРОФЕСИОНАЛНИ КУРСОВЕ

 

помагат на учащите да подобрят съществуващите си умения или да придобият изцяло нови умения в области с високо търсене.

VMWARE CERTIFIED PROFESSIONAL

VMware vSphere e основата на софтуерно дефинирания център за данни. Чрез нея се разширяват възможностите за виртуализация и мащабиране на приложения, мащабиране на приложения, предефиниране на наличностите и опростяване на виртуания център за данни. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

VMWARE OPT&SCALE
Placeholder content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ОСНОВНИ КУРСОВЕ

Базовите курсове се предлагат безплатно и запознават студентите, включително тези и без знания в информационните технологии, с принците на виртуализация, мулти-облачните решения и модерните приложения.

VMWARE CLOUD NETWORK: CORE TECHNICAL SKILLS

CLOUD AND VIRTUALIZATION CONCEPTS
NETWORK VIRTUALIZATION CONCEPTS
DATA CENTER VIRTUALIZATION: CORE TECHNICAL SKILLS
Placeholder content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
SOFTWARE DEFINED STORAGE CONCEPTS
CLOUD MANAGEMENT AND AUTOMATION: CORE TECHNICAL SKILLS

  • Differentiate between physical and virtual deployments
  • Describe the software-defined data center
  • Identify the advantages of the SDDC over the physical data center
НАЧИНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Placeholder content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ЕЗИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
ТАКСИ ОБУЧЕНИЕ
СЕРТИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ
ЕЗИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
СЕРТИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ