Network Defense Essentials


Warning: Undefined variable $start_datetime in C:\xampp\htdocs\technetuni.bg\wp-content\themes\university\u-course\single-course-meta.php on line 30

Categories

EC-COUNCIL

 

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

       Network Defense Essentials (NDE) е програма за сигурност, обхващаща основните концепции за мрежова сигурност. Тя дава на студентите необходимите умения за идентифициране на увеличаване на заплахите за сигурността на мрежата, които се отразяват върху състоянието на сигурността на организацията и прилагат общи контроли за сигурност за защита на основната мрежова инфраструктура от неоторизиран достъп, модификация , унищожаване или разкриване.
       Това е първият по рода си MOOC сертификат, който предоставя основни познания и умения за мрежова сигурност с добавени практически упражнения и лаборатории, необходими за добиване на практически опит. Курсът дава холистичен преглед на ключовите компоненти на информационната сигурност, като идентификация, удостоверяване и оторизиация, виртуализация и облачни изчисления, безжични мрежи, мобилни устройства и IoT устройства и сигурност на данните. Компонентът за интерактивни лаборатории на този курс , гарантира че обучаемите получават практически опит необходим за бъдещето в киберсигурността. Network Defense Essentials обхваща основните концепции за информационна сигурност и мрежова защита .
      Този въвеждащ курс по киберсигурност е предназначен за съвременни кариери в областта на информационната сигурност или киберсигурността на начално ниво и е идеален за обучаеми които се стремят да имат кариера в киберсигурността. Обучаемите сертрифицирани по NDE имат гарантирано средство за официалното признаване което да добавят към автобиографиите си и да покажат своя опит и умения пред бъдещи работодатели. Целта на сертифицирането NDE е да признае компетентността и експертния опит на професионалистите и уменията им за осигуряване на мрежова защита и информационна сигурност на системите, като по този начин добавят стойност към собствената им работна позиция и работодател.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Да имате компютърна грамотност и да владеете английски език.

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Въведение в обучението
Модул 1 Основи на мрежовата сигурност
Модул 2. Идентификация, удостоверяване и оторизация
Модул 3. Контроли за мрежова сигурност – Административни контроли
Модул 4. Контроли за мрежова сигурност – Физически контроли
Модул 5. Контроли за мрежова сигурност – технически контроли
Модул 6. Виртуализация и облачни изчисления
Модул 7. Сигурност на безжичната мрежа
Модул 8. Сигурност на мобилното устройство
Модул 9. Сигурност на IoT устройства
Модул 10. Криптография и PKI
Модул 11. Сигурност на данните
Модул 12. Наблюдение на мрежовия трафик

ВИДЕО ЛЕКЦИИ:

Въведение в обучението
Модул 1 Основи на мрежовата сигурност
Модул 2. Идентификация, удостоверяване и оторизация
Модул 3. Контроли за мрежова сигурност – Административни контроли
Модул 4. Контроли за мрежова сигурност – Физически контроли
Модул 5. Контроли за мрежова сигурност – технически контроли
Модул 6. Виртуализация и облачни изчисления
Модул 7. Сигурност на безжичната мрежа
Модул 8. Сигурност на мобилното устройство
Модул 9. Сигурност на IoT устройства
Модул 10. Криптография и PKI
Модул 11. Сигурност на данните
Модул 12. Наблюдение на мрежовия трафик

САМОСТОЯТЕЛНА ЛАБОРАТОРНА СРЕДА:

Всеки участник получава онлайн достъп до самостоятелна виртуална работна среда, безплатен софтуер и материали за обучение.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителността на обучението е 20 уч.ч. Занятията се провеждат събота и неделя по 5 уч.ч., общо две седмици.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:

Обучението се провежда в онлайн форма с инструктор.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ:

Такса обучение – 200 лв.

КРАЕН СРОК НА ЗАПИСВАНЕ – 01.10.2023 г.

За записване за обучение е необходимо да попълните формата за регистрация. Допълнително ще се свържем с Вас, с конкретен график на провеждане на занятията и официалната регистрация за обучението.

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ОБУЧЕНИЕ

СЕРТИФИКАТ:

 

ПЪТИЩА НА СЕРТИФИКАЦИЯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TECHNOLOGY CLOUD

LEARNING CLOUD

CERTIFICATION CLOUD

SUPERHEROES

Адрес: 1000 София,
Център
ТЕХНЕТУНИ – ИТ Трейнинг Център
телефон: (359) 888 722 325
телефон:(359) 885 157 577
телефон: (359) 889 957 577
e-mail: info@technetuni.bg;
register@technetuni.bg
д-р Йонка Ганчева

Работно време: понеделник – петък
от 09:30 ч. до 20:00 ч.
събота – неделя: почивни дни

ИНИЦИАТИВИ

Академия за таланти

Онлайн университет

Оазис от знания

Облак от иновации

Стани герой!

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Мудъл

Форма за контакти

TOP