Web Application Hacking and Security

START:
April 29, 2023
DURATION:
40 уч.ч.
ID:
002

Address

онлайн   View map

Categories

EC-COUNCIL

Web Application Hacking and Security

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Изграждане на прости LAN мрежи, създаване на основни конфигурации за рутери и суичове и имплементиране на IPv4 и IPv6 схеми на адресиране. Конфигуриране на рутери, суичове и крайни устройства, осигуряване на достъп до локални и отдалечени мрежови ресурси, както и осъществянане на свързаност между отдалечени устройства. Развиване на критично мислене и умения за решаване на проблеми с помощта на реално оборудване и Cisco Packet Tracer. Конфигуриране и отстраняване на проблеми със свързаността в малка мрежа, като използване на най-добрите практики за сигурност..

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Да имате компютърна грамотност и да владеете английски.

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Module 1: Advanced Web Application Penetration Testing
Module 2: Advanced SQL Injection (SQLi)
Module 3: Reflected, Stored and DOM-based Cross Site Scripting (XSS)
Module 4: Cross Site Request Forgery (CSRF) – GET and POST Methods
Module 5: Server-Side Request Forgery (SSRF)
Module 6: Security Misconfigurations
Module 7: Directory Browsing/Bruteforcing
Module 8: CMS Vulnerability Scanning
Module 9: Network Scanning
Module 10: Auth Bypass
Module 11: Web App Enumeration
Module 12: Dictionary Attack
Module 13: Insecure Direct Object Reference Prevention (IDOR)
Module 14: Broken Access Control
Module 15: Local File Inclusion (LFI)
Module 16: Remote File Inclusion (RFI)

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението се провежда в онлайн самостоятелна форма с продължителност 3 месеца. Включва поредица от видеозаписи и лабораторни упражнения, състоящи се от предварително създадени сценарии и задачи през които студентите трябва да преминат.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Самостоятелна онлайн форма.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ

Такса обучение – 000 лв.

СЕРТИФИКАТ

Студентите, успешно завършили обучението получават от EC Council  академията сертификат за преминатото обучение.

VOUCHER

Студентите от EC Council академията получават ваучер в размер на 100% от цената на сертификационния изпит за CCSE.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ

За записване или допълнителна информация, можете да използвате онлайн формата, да се обадите на телефони: +(359) 885 157 577; +(359) 889 957 577 или да изпратите имейл на адрес: register@technetuni.bg. Допълнително ще се свържем с Вас, с конкретен график на провеждане на занятията и официалната регистрация за обучението.

 

Такса обучение

Записване за обучение

TECHNOLOGY CLOUD

LEARNING CLOUD

CERTIFICATION CLOUD

SUPERHEROES

Адрес: 1000 София,
Център
ТЕХНЕТУНИ – ИТ ТРейнинг Център
телефон: (359) 888 722 325
телефон:(359) 885 157 577
телефон: (359) 889 957 577
e-mail: info@technetuni.bg;
register@technetuni.bg
д-р Йонка Ганчева

Работно време: понеделник – петък
от 09:30 ч. до 20:00 ч.
събота – неделя: почивни дни

ИНИЦИАТИВИ

Академия за таланти

Онлайн университет

Оазис от знания

Облак от иновации

Стани герой!

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Мудъл

Форма за контакти

TOP